ai Chung vien Ha Noi

cung nghinh c Me Man Coi

 

ai Chung vien Ha Noi cung nghinh c Me Man Coi.

Ha Noi (Gioan nh Sn, 28/10/2012) - Vao luc 19 gi th Bay ngay 27 thang 10 nam 2012, ai Chung Vien Thanh Giuse Ha Noi a long trong cung nghinh c Me Maria dp cuoi thang Man Coi (thang 10). Chu s cuoc rc la c Tong Giam muc Phero Nguyen Van Nhn; cung tham d co c cha Giam oc Lorenso Chu Van Minh, quy cha giao, quy s va toan the quy thay than hoc.

ung 19 gi moi ngi eu quy tu ben nui a c Me thuoc Tong Giao phan cung nghe c Tong Giam muc mi goi: Hom nay la th Bay cuoi thang Man Coi, ai Chung Vien chung ta cung nghinh c Me qua Mau nhiem nam s vui; chung ta suy ngam cac bien co quan trong trong cuoc i cua Chua Giesu va c Me t Mau nhiem Nhap the ti khi Me tm lai c Chua trong en th sau ba ngay lac mat. c chi nh viec tham d cuoc rc va lan chuoi Man Coi nay, anh ch em co them dp to long yeu men Me va them long tin tng vao Tnh yeu cua Thien Chua la Cha va c Giesu Kito, Chua chung ta.

Sau li mi goi cua c Tong Giam muc, oan rc va kieu c Me cung tien vao khuon vien ai Chung Vien va sanh bc len nguyen ng. Trong luc cung nghinh c Me Man Coi, cong oan cung nhau lan chuoi va hat vang nhng li ca nh nhng "chuoi ngoc vang" knh dang Me.

Cuoc rc ket thuc tai nguyen ng va c Tong Giam muc at Mnh Thanh e cong oan cung chau cach trong the.

Nguyen xin moi ngi tham d eu co gang noi gng va bat chc nhng nhan c cua Me e moi ngay biet khiem nhng, yeu ngi, vang phuc va tn ngha vi Chua en tron i.

 

(Gioan nh Sn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page