Cong bo S iep

Thng Hoi ong Giam Muc the gii th 13

 

Cong bo S iep Thng Hoi ong Giam Muc the gii th 13.

Vatican (SD 26-10-2012) - Trong S iep gi Cong oan Dan Chua, Thng Hoi ong Giam Muc the gii ky th 13 khang nh rang viec tai truyen giang Tin Mng la ieu cap thiet tren the gii va mi goi cac tn hu Kito can am loan bao Tin Mng, vt thang s hai bang c tin.

S iep a c cac ngh phu ong thanh thong qua trong phien hop khoang ai th 20 sang ngay 26 thang 10 nam 2012. Van ban a c 5 ngh phu oc bang tieng Y, Phap, Tay Ban Nha, Anh va c. Toan the Thng Hoi ong Giam Muc a nong nhiet vo tay that lau.

Noi dung tong quat

Trong s iep dai 12 trang c chia thanh 14 oan, cac ngh phu dung hnh anh nhieu ngi ngay nay nh chiec vo rong ben gieng nc, - vi tam tr l ang va hoang mang - nh ngi phu n x Samaria. Ho ang khao khat nc, nhng ho cung co the gap nguy c lam vao tnh trang that vong trc nhieu th nc thieu trong lanh.

Va nh ngi phu n Samaria sau khi gap Chua a tr thanh ngi loan bao Tin Mng, cac tn hu Kito ngay nay cung c mi goi tr thanh chng nhan loan bao s iep Tin Mng cu o va hy vong, dan a nhan loai ngay nay ve cung Chua Giesu. o la ieu cap thiet nhat.

Tuy nhien e loan bao Tin Mng th trc tien ngi loan bao can on nhan va song Tin Mng trc tien, can hoan cai v nhng yeu uoi va toi loi ca nhan lam thng ton uy tn cua Giao Hoi. Nhng cac tn hu Kito hay vt thang s hai bang c tin va hay bnh than can am nhn the gii, v tuy co nhieu mau thuan va thach o, nhng van luon la the gii ma Thien Chua yeu thng.

Cong trnh tai truyen giang Tin Mng he tai tai e ngh cho tam tr con ngi ngay nay, va trc tien cho chnh chung ta, ve ep va s mi me cua cuoc gap g vi Chua Kito.

S iep cua Thng Hoi ong Giam Muc khong he m sac thai bi quan. V the nhng hien tng nh s hoan cau hoa, tuc hoa, di c, chu thuyet vo than, cuoc khung hoang cua chnh tr va cua Nha Nc, vi nhng kho khan va au kho i kem, phai la nhng c hoi e loan bao Tin Mng. Van e ay khong phai la tm ra nhng chien lc mi e truyen ba Tin Mng nh mot san pham th trng, nhng la tai kham pha nhng phng thc giup a con ngi en gan Chua Giesu.

Thng Hoi ong Giam Muc e cao gia nh nh mot ni t nhien e loan bao Tin Mng va tai khang nh rang Giao Hoi, chnh tr va xa hoi can nang gia nh. Gia long gia nh, cac GM nhan manh vai tro ac biet cua phu n, tai khang nh trach nhiem cua ngi cha, ong thi cung e cap en tnh canh au thng cua nhng ngi song chung khong hon phoi, nhng ngi ly d tai hon. Tuy tai khang nh ky luat hien hanh cua Giao Hoi ve nhng ngi nay, nhng cac ngh phu nhan manh rang ho khong b Chua bo ri va Giao Hoi la nha tiep on moi ngi.

S iep cua Thng Hoi ong Giam Muc noi en cac giao x nh trung tam khong the bo qua trong viec rao giang Tin Mng, tam quan trong cua i song thanh hien, viec thng huan cho cac Linh Muc va tu s. Cac Giam Muc cung mi goi giao dan loan bao Tin Mng trong niem hiep thong vi Giao Hoi. Thng Hoi ong Giam Muc bay to quan tam ac biet oi vi gii tre la hien tai va tng lai cua nhan loai va Giao Hoi, trong mot vien tng lang nghe va oi thoai, khch le s hang hai cua ho.

Cong cuoc tai truyen giang Tin Mng co nhng chan tri rong ln nh the gii, v the viec oi thoai la ieu rat quan trong trong viec loan bao Tin Mng: oi thoai bang nhieu cach: vi van hoa, vi nganh giao duc, truyen thong xa hoi la ni thng anh hng tren cac lng tam va cac phng tien nay cung la mot c hoi mi e i en tam hon con ngi; oi thoai vi khoa hoc: khi khoa hoc khong khep kn con ngi trong chu thuyet duy vat th no tr thanh mot ong minh trong viec nhan ban hoa cuoc song.

Thng Hoi ong Giam Muc e cao viec oi thoai vi nghe thuat, no dien ta linh ao qua tham my, oi thoai vi the gii kinh te va lao ong, e con ngi khong tr thanh mot ganh nang khong the chu noi hoac thanh mot vien tng khong chac chan, trai lai e thang tien s phat trien con ngi; oi thoai vi chnh tr, yeu cau chnh tr cham soc ch chung trong tinh than vo v li va trong s minh bach, ton trong pham gia cua con ngi, cua gia nh da tren hon nhan gia mot ngi nam va mot ngi n, ton trong t do giao duc va ton giao, loai bo nhng nguyen nhan gay nen bat cong va bat bnh ang. ieu rat quan trong la cuoc oi thoai lien ton, gop phan kien tao hoa bnh, loai bo trao lu cc oan, va to giac bao lc chong lai cac tn hu Kito, von la mot s vi pham tram trong chong lai cac quyen con ngi.

Ngoai ra co hai hnh thc dien ta i song c tin ac biet y ngha oi vi cong trnh tai truyen giang Tin Mng, o la s chiem niem trong o thinh lang giup on nhan Li Chua mot cach tot ep hn, tiep en la viec phuc vu ngi ngheo, nhn thay Chua Kito ni khuon mat cua ho.

Trong phan chot, S iep cua Thng Hoi ong Giam Muc nhn en Giao Hoi tai cac mien khac nhau trong Giao Hoi va gi nhng li khch le ac biet trong viec loan bao Tin Mng: vi cac Giao Hoi Cong Giao ong phng, Thng Hoi ong Giam Muc cau mong ho co the thc hanh c tin trong an bnh va t do ton giao; vi Giao Hoi tai Phi chau, Thng Hoi ong Giam Muc keu goi phat huy viec truyen giang Tin Mng qua s gap g vi cac nen van hoa cu va mi, ong thi keu goi cac chnh phu cham dt cac cuoc xung ot va bao lc.

Cac tn hu Kito Bac My, ang song trong mot nen van hoa vi nhieu kieu dien ta xa la vi Tin Mng, ho can nhn en s hoan cai, va ci m on nhan nhng ngi di dan va t nan. My chau la tinh c Thng Hoi ong Giam Muc mi goi song chng trnh ai phuc trng ky e ng au vi nhng thach o hien nay nh nan ngheo oi, bao lc, va ca trong nhng hoan canh mi a nguyen ve ton giao.

Giao Hoi tai A chau, von la mot thieu so be nho, thng b ay ra ngoai le xa hoi va b bach hai, cac Giam Muc khch le cac tn hu hay kien vng trong c tin, ong thi cac v bay to s gan gui vi cac tn hu Kito tai A chau, ni Chua Giesu a sinh ra, chu chet va song lai.

Rieng vi Au Chau la ai luc b tuc hoa cao o va b thng ton v nhng thap nien song di che o oc tai, cac y thc he thu nghch vi Thien Chua va con ngi, Thng Hoi ong Giam Muc nhan xet rang ai luc nay a tao ra mot nen van hoa nhan ban,co the mang lai mot khuon mat cho pham gia con ngi va xay dng cong ch. Nhng kho khan hien nay khong c lam cho cac tn hu Kito Au Chau nan ch, nhng phai c coi nh mot thach o.

Vi Uc chau, Thng Hoi ong Giam Muc keu goi hay y thc ngha vu rao giang Tin Mng.

S iep ket thuc vi s pho thac cong cuoc rao giang Tin Mng cho Me Maria, la Ngoi Sao cua cong cuoc tai truyen giang Tin Mng.

Hop bao

S iep tren ay cua Thng Hoi ong Giam Muc a c c Hong Y Giuseppe Bertori, Tong Giam Muc giao phan Firenze, trung Italia, Chu tch Uy ban soan S iep, gii thieu vi gii bao tr trong cuoc hop bao ban tra ngay 26 thang 10 nam 2012 tai Phong bao ch Toa Thanh. Hien dien tai cuoc hop bao con co c Hong Y tan c Luis Antonio Tagle, Tong Giam Muc Manila, Pho Chu tch Uy ban soan S iep, cung vi c Tong Giam Muc Pierre-Marie Carre, Tong Giam Muc Montpellier, Tong th ky ac biet cua Thng Hoi ong Giam Muc th 13.

c Hong Y Bertori nhan xet rang lap trng trong S iep cua Thng Hoi ong Giam Muc ve nhng ngi ly d tai hon cung la lap trng a c c Thanh Cha Bien c 16 trnh bay trong ai hoi cac gia nh cong giao the gii hoi cuoi thang 5 au thang 6 nam 2012 tai Milano: tuy cac cap ay khong c lanh nhan b tch, nhng ho van la thanh phan cua Giao Hoi va can het sc khuyen khch ho hoi nhap vao i song Giao Hoi.

c Hong Y tan c Tagle nhan xet rang lan au tien mot s iep ngo li vi Giao Hoi tai moi ai luc tren the gii.

Ve phan c Tong Giam Muc Carre, ngai cho biet s iep nay dai va tong quat v no i t kinh nghiem va muon i ti moi ngi, bat luan hoan canh cua ho.

Th bay 27 thang 10 nam 2012 la ngay hop cuoi cung: trong phien khoang ai th 22 vao ban sang, cac ngh phu se bo phieu chung ket ve 57 e ngh se c e len c Thanh Cha. Ban tra cac v se dung ba huynh e vi c Thanh Cha. Ban chieu vao luc 5 gi ri chieu. Cac ngh phu se nhom phien th 23 la phien khoang ai cuoi cung e nghe tng trnh ve ket qua cuoc bo phieu va ket thuc cong ngh Giam Muc the gii.

Thng Hoi ong Giam Muc se ket thuc vi thanh le ong te do c Thanh Cha chu s tai en th thanh Phero luc 10 gi sang chua nhat 28 thang 10 nam 2012. (SD 26-10-2012)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page