c tin la mot n cua Thien Chua

nhng cung la mot hanh ong

t do sau xa cua con ngi

 

c tin la mot n cua Thien Chua, nhng cung la mot hanh ong t do sau xa cua con ngi.

Vatican (Vat. 24/10/2012) - c tin la mot n cua Thien Chua, nhng cung la mot hanh ong t do sau xa cua con ngi, tn thac ni Thien Chua, la ang yeu thng no.

c Thanh Cha Bien c XVI a khang nh nh tren trc hn 40,000 tn hu va du khach hanh hng tham d buoi tiep kien chung sang th t 24 thang 10 nam 2012 tai quang trng thanh Phero. Ngoai cac oan hanh hng Bac My va Au chau co cac oan hanh hng A chau nh Indonesia, Nhat Ban, va Philippines. T Phi chau co oan hanh hng Nigeria. T chau My Latinh co cac oan hanh hng Panama, Mehico va Argentina.

Trong bai huan du c Thanh Cha a khai trien e tai y ngha cua c tin kito trong thi ai ngay nay. Trong mot the gii trong o khoa hoc va ky thuat a m ra cac chan tri khong the ngh ti cho ti cach ay t lau, tin co ngha la g? c Thanh Cha a nhan nh tnh hnh ngay nay nh sau:

Ngay nay cung vi nhieu dau ch s thien, gia tang chung quanh chung ta mot sa mac tinh than nao o. T vai bien co ma chung ta biet tin tc ngay nay, oi khi ngi ta co cam tng rang the gii khong i ti viec xay dng mot cong oan huynh e va hoa bnh hn. Cac t tng ve tien bo va hanh phuc cho thay cac bong en cua chung. Mac du s cao ca cua cac kham pha khoa hoc va cac thanh cong cua ky thuat, con ngi ngay nay xem ra a khong tr thanh thc s t do va nhan ban hn. V van con co cac hnh thc khai thac, leo lai, bao lc ap bc va bat cong... The roi co mot loai van hoa a giao duc con ngi ch di chuyen tren chieu ngang cua cac s vat, cua cai co the lam c, ch tin ni nhng g no thay, va s mo c vi ban tay cua no.

Tuy nhien, ang khac cung gia tang so nhng ngi cam thay lac hng, va trong viec tm kiem ho i xa hn vien tng hang ngang cua thc tai. Ho san sang tin vao tat ca va cai trai nghch cua no. Chnh trong boi canh nay noi len vai van nan nen tang, cu the nh: song co y ngha g? Co mot tng lai cho con ngi, cho chung ta va cac the he mi hay khong? Phai hng cac la chon t do cua chung ta e thanh cong va hanh phuc theo hng nao? Cai g ch i chung ta ben kia ngng ca cua cai chet?

Tiep tuc bai huan du c Thanh Cha khang nh rang the gii cua viec ke hoach hoa, cua s o lng chnh xac va cua thc nghiem, tat mot li s hieu biet cua khoa hoc, tuy quan trong oi vi cuoc song con ngi, nhng khong u. Chung ta khong ch can banh vat chat, ma con can tnh yeu thng, y ngha va niem hy vong, mot nen tang va mot vung at vng chac giup song vi mot y ngha ch thc, ca trong cuoc khung hoang, trong cac em toi, cac kho khan va cac van e thng ngay na. c tin trao ban cho chung ta ieu o: no la s tin tng tn thac ni Thien Chua, ang trao ban cho toi mot s chac chan khac, khong kem vng vang hn s chac chan en t s tnh toan chnh xac cua khoa hoc.

c tin khong ch la mot s ong y n s thong minh cua con ngi oi vi cac s that ve Thien Chua. No la mot c ch, qua o toi tn thac mot cach t do ni mot v Thien Chua la Cha yeu thng toi. No la viec gan bo vi mot ang trao ban cho toi niem hy vong va s tin tng. Vi s gan bo ay chung ta y thc c rang chnh Thien Chua a t to lo ra ni c Kito, a cho thay gng mat cua Ngi va thc s song gan gui vi tng ngi trong chung ta. Con hn the na, Thien Chua a mac khai tnh yeu vo bien cua Ngi oi vi tng ngi trong chung ta: tren thap gia, c Giesu thanh Nagiaret, Con Thien Chua lam ngi, cho chung ta thay mot cach rang ngi nhat tnh yeu o at ti mc o t hien hoan toan chnh mnh. Vi mau nhiem cua Cai Chet va s Phuc Sinh cua c Kito, Thien Chua xuong ti tot cung trong nhan tnh cua chung ta e nang cao no len vi Ngi. c tin la tin vao tnh yeu ay cua Thien Chua, tnh yeu khong thuyen giam trc cai gian ac cua con ngi, trc s d va cai chet, nhng co kha nang bien oi moi hnh thc no le, bang cach trao ban kha nang cu roi. Va c Thanh Cha nh ngha c tin nh sau:

Nh the tin la gap g Thien Chua, ang nang toi va ban cho toi li ha cua mot tnh yeu khong the pha huy, tnh yeu khong ch khat khao, ma con trao ban s vnh cu. Tin la tn thac ni Thien Chua vi thai o cua mot tre em, biet ro rang tat ca cac kho khan, cac van e cua no c yen han trong me no. Kha the cu roi o nh c tin la mot n Thien Chua cong hien cho tat ca moi ngi. Trong cuoc song thng ngay cua chung ta ay cac van e va tnh trang oi khi the tham, chung ta phai nang suy niem hn ve s kien tin theo tinh than kito co ngha la tin tng pho thac cho y ngha sau tham nang chung ta va the gii, y ngha ma chung ta khong the t ban cho mnh, ma ch co the lanh nhan nh mot n, va no la nen tang giup song ma khong s hai. Va s chac chan giai thoat va tran an o cua c tin chung ta phai co kha nang loan bao bang li noi va cho thay bang cuoc song kito cua chung ta.

c Thanh Cha noi them trong bai huan du: Tuy nhien, moi ngay chung ta cung thay nhieu ngi th hay khc t tiep nhan li loan bao nay. Vao cuoi Phuc Am thanh Marco Chua Giesu khang nh "Ai tin va c ra toi se c cu roi, nhng ai khong tin se b ket an" (Mc 16,16). S tin tng ni Chua Thanh Than phai thuc ay chung ta luon ra i rao giang Phuc Am, can am lam chng cho c tin. Nhng ngoai kha the tra li tch cc cho n c tin, cung con co nguy c khc t Tin Mng, khong chap nhan cuoc gap g sinh ong vi Chua Kito. Trong mot chu giai du ngon ngi gieo giong thanh Agostino a at van nan nay va noi: "Chung ta noi, chung ta nem va gieo vai hat giong. Co nhng ngi khinh re, co nhng ngi trach mang, co nhng ngi che nhao. Neu chung ta s ho, chung ta se chang con co g e gieo vai na, va ngay gat hai chung ta se khong thu lm c g. V the c g hat giong en t at tot" (Discorsi sulla disciplina cristiana, 13,14; PL 40,677-678). Nh the, s khc t khong the lam cho chung ta nan long. Nh la kito hu chung ta lam chng cho tha at ph nhieu ay: tuy co cac gii han, nhng c tin cua chung ta cho thay co tha at tot, ni hat giong Li Chua sinh bong hat doi dao cua s cong chnh, hoa bnh va tnh yeu thng, cua nhan loai mi, cua n cu o.

Nhng t au con ngi kn muc c tam tr ci m ay e tin ni Thien Chua, la ang a tr thanh hu hnh ni c Giesu Kito chet va song lai, e tiep nhan n cu roi cua Ngi, va e Ngi va Tin Mng cua Ngi hng dan va la anh sang cho cuoc i? Chung ta co the tin ni Thien Chua v Ngi a ti gan chung ta va anh ong chung ta, bi v Chua Thanh Than, n cua ang Phuc Sinh, khien cho chung ta co kha nang tiep nhan Thien Chua hang song. Nh the, c tin trc het la mot n sieu nhien cua Thien Chua. Cong ong Chung Vaticang II khang nh rang: "e c niem tin nay can co an sung cua Thien Chua i trc giup va s tr giup ben trong cua Chua Thanh Than: Ngai thuc ay va quy hng con tim ve cung Thien Chua, m mat ly tr va ban cho moi ngi cam thay s du ngot khi on nhan tin theo chan ly" (Dei Verbum 5).

Trong nen tang con ng c tin cua chung ta co phep Ra Toi, la b tch trao ban cho chung ta Chua Thanh Than, bang cach lam cho chung ta tr thanh con cai Thien Chua trong c Kito, va ghi dau viec gia nhap cong oan c tin, trong Giao Hoi. Ta khong t mnh ma tin, khong co n cua Thanh Than. Va ta khong tin mot mnh, ma cung tin vi cac anh ch em khac. T khi c ra toi tr i moi tn hu c mi goi song tr lai va bien viec tuyen xng c tin ay thanh cua mnh cung vi cac anh ch em khac. c Thanh Cha noi them nh sau:

c tin la n cua Thien Chua, nhng cung la c ch t do cua con ngi mot cach sau xa na. Giao Ly Hoi Thanh Cong Giao noi ro rang: "Khong the tin ma khong co n thanh va cac tr giup ben trong cua Chua Thanh Than. Nhng cung khong kem that tin la mot hanh ong that s nhan ban. No khong trai nghch vi s t do cung nh vi tr thong minh cua con ngi" (s. 154). Trai lai, no bao ham va nang cao chung len, trong mot s anh ca cuoc song giong nh mot cuoc xuat hanh cua s t do: ra khoi chnh mnh, ra khoi cac an ninh, cac lc o tr tue cua minh, e tn thac ni hoat ong cua Thien Chua, la ang ch cho chung ta con ng at s t do ch that, at can tnh la ngi cua chung ta, at niem vui that cua con tim, at hoa bnh vi tat ca moi ngi. Tin la tn thac, trong s t do hoan toan va vi niem vui, ni chng trnh quan phong cua Thien Chua trong lch s, nh to phu Abraham, nh c Maria thanh Nagiaret. Khi ay c tin la mot s ong y, qua o tam tr chung ta noi len tieng "vang" vi Thien Chua, bang cach tuyen xng rang c Giesu la Chua. Va tieng "vang" ay bien oi cuoc song, m ng cho no tien ti y ngha tran ay, va nh vay khien cho no c mi me, phong phu niem vui va hy vong ang tin.

Thi ai ngay nay oi hoi cac kito hu c Chua Kito nam bat, va trng thanh trong c tin nh s quen thuoc vi Thanh Kinh va cac B Tch, nh mot cuon sach m rong ke lai kinh nghiem song mi trong Chua Thanh Than, ke lai s hien dien cua Thien Chua, ang nang chung ta tren ng i va m ra cho chung ta s song bat tan.

c Thanh Cha a chao cac tn hu bang cac th tieng Phap, Anh, c, Tay Ban Nha, Bo ao Nha, Ba Lan, Arap, Croat, Slovac va Y roi cat kinh Lay Cha va ban phep lanh toa thanh cho moi ngi.

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page