Giao phan Lang Sn

Mng 100 Nam thanh lap

trong Nam c Tin cua toan the Giao Hoi

 

Giao phan Lang Sn Mng 100 Nam thanh lap trong Nam c Tin cua toan the Giao Hoi.

Lang Sn, Viet Nam (WH. 19/10/2012) - Trong th muc vu gi toan the giao phan dp Nam c Tin, c giam muc Giuse ang c Ngan nhac nh cac tn hu rang Giao Phan Lang Sn cung mng 100 thanh lap trong cung Nam c Tin nay. c cha a viet trong th muc vu nh sau:

Nam c Tin cung la c hoi e moi ngi nhn lai hanh trnh c tin e ta n va e hoan cai tr ve vi Chua. c tin cua chung ta la mot an hue Thien Chua ban tang, chkhong phai ch do no lc t ban than chung ta. Chung ta co c c tin la do chnh Thien Chua khi day trong tam hon mnh khao khat tm kiem Chua va c muon song gan bo vi Ngi, roi ban than chung ta ap lai bang t do chon la buong mnh tn thac vao Chua, va moi ngay chung ta tiep tuc "xin Chua giup long tin yeu kem cua con" (Mc 9,24). Trong khi nhan ra n c tin ma Chua ban tang, chung ta cung nhan ra ni mnh van con nhieu yeu uoi va toi loi ngan can chung ta buong mnh tn thac vao tnh yeu cua Chua.Khi cha biet n Chua u th chung ta cha hoan cai u.

ac biet giao phan Lang Sn cung ky niem 100 nam thanh lap giao phan trung vi Nam c Tin, v the Nam c Tin nay la mot c hoi e moi ngi cam nhan va ta n Chua v nc tin Chua ban tang cho tng ngi trong giao phan trong suot hanh trnh 100 nam qua. Anh ch em hay song tam tnh ta n Chua bang tam long rong m lang nghe li mi goi hoan cai tr ve vi Chua. Hay cam nghiem tnh yeu va n Chuae vt qua nhng s hai, hau chung ta co the chay en vi Chua qua b tch Hoa Giai thng xuyen hn, e on nhan tnh yeu va sc manh t Chua giup chung ta bien oi va song c tin cach manh me hn. Song tam tnh ta n cung con la echo Tnh Yeu cua Chua thuc bach chung ta tuyen xng va lam chng ta cho niem tin vao Chua.

c thanh cha mong c trong Nam c Tin nay moi tn hu se tuyen xng c tin cua mnh cach tron ven trong tam tnh tn thac va hy vong (TS Ca c Tin, so 9). Chung ta cung nhau tuyen xng c tin khi c hanh phung vu va qua cac b tch, nhat la phung vu thanh le va b tch Thanh The la nguon mach tnh yeu va sc song cua Giao Hoi va cua moi tn hu. Anh ch em hay nang tham d thanh le moi ngay vi tam tnh ta n, tn thac va m long e n Chua bien oi mnh.Cac hoi oan trong giao phan hay giup cac thanh vien tuyen xng c tin cua mnh qua nhng buoi hoc hoi, suy niem va chia se ve Li Chua, ve giao ly va c tin. Sap ti giao phan Lang Sn to chc ai Hoi Gii Tre cua Giao Tnh t ngay 25/10/2012en 26/10/2012, ay cung la dp e moi ngi cung nhau tuyen xng c tin cua mnh khi tham gia tch cc vao cac hoat ong cua ai Hoi Gii tre Giao tnh Ha-Noi lan th X.

"c tin khong co hanh ong th qua la c tin chet" (Gc 2, 17). Mot c tin chan thc la c tin c dien ta qua viec tuyen xng va qua i song chng ta cho nhng gia tr Tin Mng ma Chua Giesu Kito mang en cho chung ta.Giao phan chung ta la mot giao phan truyen giao, v the li mi goi loan bao Tin Mng cho moi ngi cang khan thiet hn oi vi chung ta. Trong Nam c Tin nay, anh ch em hay e cho cam nghiem ve Tnh Yeu cua Chua thuc ay anh ch em i en vi nhng ngi cha on nhan Tin Mng, hay e cho sc song cua niem tn thac va hy vong vao Chua giup sc cho anh ch em can am i vt ra khoi ranh gii cua hoi oan hay cua giao x e i en vi moi ngi. Cung vi Me Maria chung ta bat au lenng truyen giao bang nhng cuoc tham vieng, bang nhng chia se vat chat cung nh tinh than, va bang nhng li an ui ong vien mang gia tr Tin Mng cua Chua en vi nhng ngi chung ta gap g hang ngay.

 

(tin HGM VN)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page