Sinh hoat Thng Hoi ong

Giam Muc the gii ky th XIII

ngay 22 thang 10 nam 2012

 

Sinh hoat Thng Hoi ong Giam Muc the gii ky th XIII ngay 22 thang 10 nam 2012.

Vatican (Vat. 22/10/2012) - Thng Hoi ong Giam Muc the gii ky th 13 "bc vao giai oan" tham lang nhat: suy t, soan thao e a ra nhng e ngh cu the.

Tron ngay 22 thang 10 nam 2012, gan 260 ngh phu Thng Hoi ong Giam Muc th 13 khong nhom hop, nhng cac v tng trnh vien cua 12 nhom ngh phu a hop ca sang lan chieu vi c Tong Giam Muc Eterovic Tong th ky Thng Hoi ong Giam Muc the gii, va c Cha Pierre-Marie Carre, Tong Giam Muc giao phan Monpellier, Tong th ky ac biet cua Thng Hoi ong Giam Muc nay, e uc ket cac e ngh do cac nhom e ra thanh mot danh sach duy nhat, hau e trnh toan the cac ngh phu trong phien khoang ai th 19 vao sang th ba 23 thang 10 nam 2012.

Trong khi o, Phai oan Toa Thanh gom 7 v do c Hong Y Laurent Monsenwo, Tong Giam Muc Kinshasa, Chu tch tha uy cua Thng Hoi ong Giam Muc va trong o co c cha Nguyen Nang, ang chuan b len ng sang tham Siri. Tuy nhien, tnh hnh a phng tr nen cang thang hn vi cac cuoc khung bo tai cac khu vc Kito giao, nen cho en hom 22 thang 10 nam 2012, ngi ta cha biet ngay len ng cua Phai oan.

Vai bai phat bieu

Sau ay chung toi xin gi en qu v y kien cua mot so tham d vien Thng Hoi ong Giam Muc hien, c gii bao ch ac biet chu y.

Anh Tommaso Spinelli 23 tuoi, la ngi tre nhat tai Thng Hoi ong Giam Muc hien nay. Anh thuoc Van phong giao ly cua giao phan Roma va chuyen day giao ly cho ngi tre d tong. Anh cau mong co nhng linh muc vng chac va can am.

Trong bai tham luan, anh Spinelli noi vi cac ngh phu: "Cong cuoc tai truyen giang Tin Mng can co chat lng: can viec huan giao co be day, biet noi mot cai g nghiem tuc oi vi cuoc song chung ta, va nhat la can nhng chng ta cuoc song Kito co be day, chng to bang s kien s vng chac. Nhat la v ngay nay cac gia nh b chia re va thng t bo vai tro giao duc cua mnh, nen can co nhng linh muc chng to cho ngi tre s trung thanh vi n goi va kha nang chon la mot cach song khac, ep e hn so vi nhng g xa hoi e ngh. Nhng ieu lam con lo au la nhng nhan vat co be day nh the ang tr thanh thieu so. Linh Muc khong con tin tng ni tam quan trong cua s vu mnh thc hien, anh mat oan sung va van hoa. Con thay cac linh muc chieu theo t tng thnh hanh thi nay. Va ieu o con cung thay trong cac buoi c hanh phung vu, qua o ngi ta tm nhng g la oc ao, khien phung vu tr thanh vo ngha. Tha cac Linh Muc, con xin cac cha tm lai can am la chnh mnh, la Linh Muc ch thc, va ni nao ma cac cha e ngh cho ngi tre chan ly c tin khong chut s hai, th ngi tre chung con se theo cac cha. Nhng li cua thanh Phero cung la nhng li cua ngi tre chung con: "Lay Chua chung con biet theo ai bay gi? Ch mnh Thay mi co nhng li ban s song i i". Va chung con khao khat vo bien nhng g la vnh cu, la chan thc. V the, con e ngh:

Th I: tang cng viec ao tao linh muc, khong nhng ve linh ao nhng ca ve van hoa na. Qua nhieu khi chung con thay nhng linh muc a anh mat vai tro la nhng thay day van hoa a tng lam cho cac v tr thanh quan trong cho toan the xa hoi. Ngay nay, neu chung ta muon c tin cay va hu ch, th chung ta can co nhng dung cu van hoa tot.

Th II, la tai kham pha sach Giao ly cua Hoi Thanh Cong Giao trong ac tnh Cong ong cua sach nay: ac biet la phan th nhat cua moi thien, trong o cac van kien Cong ong soi sang cac e tai truyen thong. Thc vay, sach giao ly a khon ngoan at trc phan giai thch kinh Tin Knh mot phan c gi hng t Hien Che Dei Verbum (Li Chua), trong o co giai thch cai nhn duy nhan v ve mac khai, ... Phan th I cua moi thien cua sach Giao Ly la ieu c ban v con ngi ngay nay cam thay c tin nh mot cai g co lien he gan gui vi ho va co kha nang mang lai cau tra li cho nhng van nan sau xa nhat cua ho.

Th III, la phung vu: qua nhieu khi phung vu b l la va lam mat tnh chat thanh thieng. Can at phung vu trung tam cua cong ong giao x cung nh a phng.

Tu Huynh Alvaro Antonio Rodriguez Echeverra, ngi Costa Rica, Be tren Tong quyen dong S Huynh cac trng Cong Giao, trong bai phat bieu, a ac biet e cao tam quan trong cua gii tre. Thay noi:

"Ban than con, con ngh rang cac the he tre, khong phan biet ai luc hoac nhng khac biet van hoa, phai la lanh vc hoat ong u tien cua cong cuoc tai truyen giang Tin Mng, khong nhng nh nhng ngi thu ong lanh nhan, trai lai nh nhng tac nhan tch cc, nh li c Gioan Phaolo 2 qua quyet rang ngi tre la nhng tong o tot nhat cho gii tre. S hien dien cua ngi tre va mot li cua ho trong Thng Hoi ong Giam Muc nay co le giup chung ta co mot cai nhn sang suot hn ve tng lai.

Ve phan chung ta, ieu quan trong la biet the gii ngi tre va no lc hoi nhap van hoa ni ho. Biet nhng nhu cau, lo au, ban khoan, khat mong va hy vong cua ho, trao tang ho Phuc Am luon luon la Tin Mng. ieu quan trong la khi hanh t cuoc song, v ngi tre khong quan tam ti s iep Kito neu s iep nay c trnh bay cho ly tr ho nh mot y thc he, c ap at t ben ngoai mot cach oc oan, hoac khi hanh t nhng nguyen tac tach ri khoi i song thc te. V the, vai tro chnh yeu cua chung ta la giup moi ngi tre cam thay c yeu men, qu chuong, c chuc phuc va cam thay mnh la quan trong va can thiet cho tha nhan.

Viec tai truyen giang Tin Mng cho ngi tre cua chung ta va cho nhng ngi thap tung ho phai la mot li keu goi tr ve vi Tin Mng va kham pha rang nong cot c tin cua chung ta la mot cuoc gap g vi Chua Giesu Kito dan ti mot cong oan cac mon e. S mang cua chung ta oi vi ngi tre la tr thanh nhng ngi ong hanh vi ho trong cuoc tm kiem, la nhng nha hng ao khiem ton giup kha pha mot con va mang lai mot y ngha cho cuoc song. Thay v la nhng thay day t tren cao hoac la nhng ngi phan xet va len an t ben ngoai,chung ta c keu goi tr thanh anh ch thap tung t ben trong. Ngi tre la mot tin vui cho the gii, nhng chung ta phai t hoi lam the nao e Tin Mng cua Chua Giesu la tin vui oi vi ho. Trong mot thi ai nh ngay nay trong o ngi tre ang tm mot cai g hn na va ci m oi vi linh ao, chun gta phai giao duc ho gap g Thien Chua trong tham sau tam hon ho, co sc lam ay s trong rong trong cuoc song va giup ho nh Chua Giesu a lam, nhn thc tai va cam ong trc thc tai o va dan than trong mot hoat ong bien oi.

c Hong Y Antonio Maria Veglio, Chu tch Hoi ong Toa Thanh muc vu di dan va ngi lu ong, trong bai tham luan tai Thng Hoi ong Giam Muc, a nhan manh en kha canh tch cc cua hien tng di dan nh mot c hoi ay y ngha oi vi cong cuoc tai truyen giang Tin Mng, v moi trng nay co nhng ngi nam n, gia tre, trai qua nhng kinh nghiem manh me ve cuoc song, vi nhng d phong, tnh trang bat an va au kho, lam noi bat nhng van nan cap thiet nhat ve i sogn cua ho va ho cam thay can phai mang lai mot y ngha cho cuoc song thng nhat cua ho. ng trc nhng van nan sau xa, c tin c coi nh cau tra li giai thch c nhng van nan ay, soi sang va lam cho chung c tran ay y ngha, va Chua Kito xuat hien nh cha khoa tuyet hai e oc cuoc song con ngi.

c Hong Y Veglio cho biet Hoi ong Toa Thanh muc vu di dan va ngi lu ong muon nhan manh tam quan trong cua hien tng di dan, va toan the lanh vc lu ong cua con ngi. Lanh vc nay mang lai cho Giao Hoi nhng c hoi mi e rao giang Tin Mng. oi vi nhng ngi khong biet Chua Kito va nh c tai nhng nc co truyen thong Kito giao, co mot thach o c e ra o la lam sao trnh bay cho nhng ngi di dan huan giao Kito. ang khac, nhng ngi di dan a c rao giang Tin Mng tai quoc gia nguyen quan ho co nhu cau can c thap tung ve muc vu, giup ho duy tr c tin kien vng, trong khi ho cung co the tr thanh nhng ngi rao giang Tin Mng.

Hien tng di dan cung at van e cho ca cac cong oan tiep c, bo buoc ho khong nhng phai xet lai nhng e ngh rao giang Tin Mng, nhng con th thach chnh niem tin cua cac phan t cua mnh, ac biet la trong luc phai loan bao c tin cho tha nhan.

Do quan he khong the tach ri gia long men Chua va yeu ngi, s hien dien cua nhng ngi lu ong cung oi Giao Hoi phai co mot cau tra li lien i, cau tra li nay ong thi cung co ac tnh rao giang Tin Mng, v c bac ai "la loan bao va lam chng ve c tin" (c Thanh Cha Bien c 16, Caritas in veritate, n.15). Lanh vc au kho va lien i chnh la mot moi trng e oi thoai vi the gii va lam chng ta ve c tin, ni ma c bac ai la dung cu c ban e tai truyen giang Tin Mng.

Thach o chnh la lam sao biet dung hp va lien ket hai kha canh khong the tach ri, o la s rao giang Tin Mng mot cach minh nhien va thang tien con ngi, tranh thu hep hoat ong cua chung ta vao mot trong hai, hoac ch hai long vi viec lam chng ta am tham hoac ch rao giang Tin Mng mot cach hieu ngam.

Thc vay ni nhng nhan vien muc vu thuoc lanh vc nay, cang ngay ngi ta cang y thc rang moi quan tam ve xa hoi va viec loan bao Tin Mng ch th eu thuoc ve s vu c uy thac cho ho.

Trong boi canh s di ong cua con ngi, ca cac cuoc hanh hng cung la mot canh ong thuan li cho viec tai truyen giang Tin Mng. Trong nhng thap nien gan ay chung ta a y thc ve kha the nay, i t viec thc hanh nhng viec sung mo en mot nen muc vu hanh hng, kham pha thay rang cuoc hanh hng tr thanh mot c hoi e canh tan c tin va cung co the la dp truyen giang Tin Mng lan au tien. Theo ngha o, toi nhan manh 5 y tng co the c ao sau: trc tien can s dung kha nang thu hut en hanh hng tai en thanh; tiep en chung ta can cham soc viec muc vu on tiep, ap nhng theo nhng cau hoi nay sinh t tam hon ngi hanh hng, e y ieu nay la e ngh cua chung ta phai trung thanh vi ac tnh Kito cua cuoc hanh hng, khong thu hep, va sau cung la giup tn hu hanh hng kham pha rang hanh trnh cua ho co mot muc ch ro rang.

V tat ca nhng ieu o, hien tng di ong hien nay cua con ngi chac chan la mot c hoi Chua ban e loan bao Tin Mng trong the gii ngay nay.

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page