Gii thieu D thao S iep

Thng Hoi ong Giam Muc 13

gi Cong oan Dan Chua

 

Gii thieu D thao S iep Thng Hoi ong Giam Muc 13 gi Cong oan Dan Chua.

Vatican (CNS 19-10-2012; Vat. 20-10-2012) - Trong phien hop khoang ai th 18 sang 20 thang 10 nam 2012, 250 ngh phu Thng Hoi ong Giam Muc a nghe trnh bay va gop y sa cha d thao S iep gi Cong oan Dan Chua.

S iep do mot Uy ban ac nhiem soan thao, ng au la c Hong Y Giuseppe Bertori, Tong Giam Muc giao phan Firenze va c Tong Giam Muc Luis Tagle, Tong Giam Muc Manila, do c Thanh Cha Bien c 16 bo nhiem. Cac thanh vien do cac ngh phu bau len.

Y tng nong cot cua s iep la: Cac tn hu Kito hay can am mang Tin Mng vao the gii, trong thai o thanh than, tin tng, vt thang s hai, va y thc ve s nh nhung Thien Chua tiem an trong tam hon con ngi.

D thao s iep nay con phai c tu bo trc khi mang ra bo phieu chung ket vao th sau 26 thang 10 nam 2012. Van kien bat au bang mot hnh anh cai vo ang ch i c o ay nc trong lanh: hnh anh am ch s khao khat va nh nhung Thien Chua ni tam hon con ngi thi nay, va ong thi cung noi len s vu cua Giao Hoi rao giang Tin Mng, ngha vu phai i gap nhan loai nh Chua Giesu a lam vi ngi phu n x Samaria tai gieng nc.

S iep co giong trc tiep, minh bach, y thc ve nhng kho khan cung nh nhng thach o ang ch i cong cuoc tai truyen giang Tin Mng, nhng khong co sac thai bi quan. Cac Giam Muc khang nh rang van e ay khong phai la phat minh ra nhng chien lc mi e truyen giao, v Tin Mng khong phai la mot san pham cua th trng. Trai lai can tai kham pha nhng phng phap giup a con ngi ngay nay en gan Chua Giesu.

D thao s iep mi goi va khch le moi thanh phan Dan Chua trong s mang rao giang Tin Mng: cac Giam Muc, Linh Muc, nhng ngi thanh hien, cac gia nh, ngi tre, cac chnh tr gia va nhieu ngi khac.

Van kien cung tai khang nh tam quan trong cua viec oi thoai lien ton, cac hoat ong bac ai, giao duc va rao giang Tin Mng, bat au t chnh cac phan t cua Giao hoi.

Ngoai ra d thao s iep cung nhac en tng ai luc va a ra nhng e ngh cung nh nhng li nhan nhu hu ch oi vi cong trnh tai truyen giang Tin Mng, tuy theo thc tai cua moi vung a ly. Van kien ket luan rang ieu he trong la cac tn hu Kito vt thang s hai bang c tin va hay can am dan than mang Tin Mng vao long the gii, mot the gii ay nhng kho khan, chng ngai va thach o nhng van la mot cong trnh sang tao cua Thien Chua.

Chieu th bay, 20 thang 10 nam 2012, cac ngh phu c ngh hop va sang chua nhat, 21 thang 10 nam 2012, cac v tham d le ton phong 7 v hien thanh mi.

Tron ngay th hai, 22 thang 10 nam 2012, cac ngh phu khong hop, nhng cac v tng trnh vien cua 12 nhom ngh phu phai hop ca sang lan chieu vi c Tong Giam Muc Eterovic Tong th ky Thng Hoi ong Giam Muc the gii, va c Cha Carre, Tong Giam Muc giao phan Monpellier, Tong th ky ac biet cua Thng Hoi ong Giam Muc nay, e uc ket cac e ngh do cac nhom e ra thanh mot danh sach duy nhat, hau e trnh toan the cac ngh phu trong phien khoang ai th 19 vao sang th ba, 23 thang 11 nam 2012.

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page