Cac giao phan Viet Nam

c hanh le khai mac nam c Tin

vao ngay th nam 18 thang 10 nam 2012

 

Cac giao phan Viet Nam c hanh le khai mac nam c Tin, vao ngay th nam 18 thang 10 nam 2012.

Viet Nam (WH. 18/10/2012) - Hoi ong Giam muc Viet Nam a long trong c hanh Thanh Le Khai Mac Nam c Tin tai Nha th chnh toa Thanh Hoa, ngay 12 thang 10 nam 2012; ong thi e ngh cac giam muc c hanh Le Khai Mac Nam c Tin trong moi giao phan vao ngay 18 thang 10 nam 2012. Theo lch Phung vu, ngay 18 thang 10 la le knh thanh s Luca. Co the ch la s trung hp ngau nhien nhng lai ham cha trong o nhng li nhan gi.

Ca bon thanh s eu muon gii thieu chan dung Chua Giesu va giao huan cua Ngi. Cach rieng Tin Mng Luca thng c goi la Tin Mng cua niem vui, cua long thng xot, va cua i song cau nguyen.

Tin Mng Luca la Tin Mng ve long thng xot. Trong ca bon sach Tin Mng, chung ta tm au ra c cau truyen ve ngi Samari nhan hau, thay ngi b nan doc ng th chanh long thng va tm cach cu cha en ni en chon (Lc 10,30-37)? Tm au ra c cau truyen ve ong quan thu thue Dakeu, b moi ngi khinh ghet, the ma lai c Chua en tham (Lc 19,1-10)? Tm au ra c cau truyen ve ngi phu n toi loi nhng a an nan sam hoi v gap c long thng xot ni Chua Giesu (Lc 7,36-50)? Va lam sao quen c nhng du ngon tuyet vi trong chng 15 cua Tin Mng Luca: Con chien lac, ong bac b anh mat, Ngi cha nhan hau? Nhng du ngon ay lam noi bat dung nhan cua Thien Chua la Cha giau long thng xot, san sang on nhan tat ca,tha th tat ca, ch mong sao cho con cai c hanh phuc.

Khi chon le thanh s Luca lam ngay khai mac Nam c Tin, th chnh nhng iem nhan cua Tin Mng Luca lai m ra nh hng cho Nam c Tin.

Neu Tin Mng Luca la Tin Mng cua niem vui th Nam c Tin phai la nam kham pha lai niem vui ma c tin mang lai. Kham pha lai niem vui c tin la lam mi lai xac tn rang, trong bat c hoan canh nao, Thien Chua van yeu thng toi va muon cho toi c hanh phuc, khong ch bay gi ma mai mai. Kham pha lai niem vui c tin con la tm lai niem vui ch thc, von khong en bang chiem hu va hng thu nh quan niem thng thay trong i, nhng qua s trao ban va dang hien cua tnh yeu. Nhtnh Chua yeu ngi, nh tnh me thng con. e c nh the, ngay ca cach trnh bay giao ly co khi cung phai xem lai. Chang han khi trnh bay ve b tch Giai toi, cung vi viec nhan manh en y thc ve toi loi trong mot thi ai dng nh ang mat dan cam thc ve toi, th ong thi phai lam noi bat b tch Giai toi nh la b tch cua niem vui, niem vui cua hoi nhan va hn na, niem vui cua chnh Thien Chua: "Chung ta phai vui mng ch, v em con a chet nay song lai, a mat nay lai tm thay" (Lc 15,32). Va khong t nhng th du tng t trong cach trnh bay giao huan cua Tin Mng.

Neu Tin Mng Luca la Tin Mng cua long thng xot th Nam c Tin phai la nam song c tin bang c ai. Ngi Kito hu khong tin vao mot v Thien Chua chung chung nh biet bao ngi Viet Nam tin rang co Ong Tri, nhng ngi Kito hu tin vao ang Thien Chua la Tnh Yeu. Lam sao co the noi mnh tin vao Thien Chua tnh yeu trong khi cuoc song lai i ngc lai tnh yeu?The nen, t no, c tin va c ai a hoa quyen vi nhau.Khi suy niem du ngon Mi trinh n cam en i on chang re, cac giao phu giai thch rang en la c tin, con dau la c men. c tin ma khong co c men th cung giong nh co en ma khong co dau, va b liet vao hang "kh dai". Cung nh chat dau tham vao bac en va lam cho ngon en toa sang, th c men cung phai tham vao toan bo suy ngh va cam xuc cua chung ta e lam nen nhng hanh ong cua c tin: tnh yeu va long thng xot.

Cuoi cung, neu Tin Mng Luca la Tin Mng cua i song cau nguyen th Nam c Tin phai la nam tang cng cau nguyen. Chua Giesu chnh la gng mau cau nguyen tuyet hao. Khi chiem ngam Chua Giesu, ngi Kito hu hieu cau nguyen khong phai la nai xin Thien Chua lam theo s thch cua mnh, nhng la e nhan biet va quang ai thi hanh thanh y Chua: "Lay Cha, neu Cha muon, xin cat chen nay xa con. Nhng xin ng theo y con, ma theo y Cha"(Lc 22,42).

 

(c cha Phero Kham)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page