c Thanh Cha bat au

loat bai huan giao ve Nam c Tin

 

c Thanh Cha bat au loat bai huan giao ve Nam c Tin.

Vatican (Vat. 17/10/2012) - Trong buoi tiep kien chung 40 ngan tn hu sang ngay 17 thang 10 nam 2012, c Thanh Cha Bien c 16 a bat au loat bai huan giao mi ve Nam c Tin.

Cho en nay, c Thanh Cha noi ve trng day cau nguyen, nhng ngai tam ngng loat bai nay. Ngai noi:

"Hom nay toi muon gii thieu mot chu ky mi cac bai huan giao se c khai trien suot trong Nam c Tin mi bat au va trong thi ky nay, toi tam ngng loat bai giao ly ve trng cau nguyen. Qua Tong Th "Ca c Tin" toi a an nh Nam ac biet nay, e Giao Hoi canh tan niem hang say tin ni Chua Giesu Kito la ang Cu The duy nhat, e khi day niem vui tien bc tren con ng Chua a ch cho chung ta va lam chng mot cach cu the ve sc manh bien oi cua c tin.

Ky niem 50 nam khai mac Cong ong chung Vatican 2 la mot c hoi quan trong e tr ve cung Thien Chua, e ao sau va song niem tin cua mnh mot cach can am hn, e cung co s thuoc ve Giao Hoi, "la thay day cua nhan loai", qua viec loan bao Li Chua, c hanh cac b tch va cac hoat ong bac ai, Giao Hoi hng dan chung ta gap g va nhan biet Chua Kito, la Thien Chua that va la ngi that. ay la mot cuoc gap g khong phai vi mot y tng hay mot d phong cuoc song, nhng vi mot Nhan Vat song ong, bien oi chung ta mot cach sau xa, to cho chung ta can tnh ch thc cua chung ta la con cai Thien Chua. Cuoc gap g vi Chua Kito oi mi nhng quan he cua chung ta vi con ngi, hng dan nhng quan he o ngay qua ngay, e mang tnh chat lien i va huynh e hn, theo tieu chuan cua tnh thng. Tin ni Chua khong phai la mot ieu ch lien he ti tr tue cua chung ta, lanh vc tri thc ma thoi, nhng con bao trum tron con ngi cua chung ta na: tnh cam, con tim, tr thong minh, y ch, the xac, cam xuc, nhng tng quan vi con ngi. Vi c tin, tat ca eu c bien oi trong chung ta va cho chung ta, va chung ta thay ro nh menh tng lai cua mnh, s that ve n goi cua chung ta trong lch s, y ngha cuoc song, niem vui thch c lam ngi l hanh tien ve que tri.

Anh hng cua c tin

Nhng chung ta t hoi: c tin co thc s la sc manh bien oi cuoc song chung ta hay khong? Hay no ch la mot trong nhng yeu to trong cuoc song, ch khong phai la ieu to bao trum ca cuoc song? Qua nhng bai giao ly Nam c Tin nay, chung ta muon lam mot cuoc hanh trnh e cung co hoac tm lai niem vui c tin, hieu rang c tin khong phai la mot cai g xa la, tach ri khoi i song cu the, nhng chnh la linh hon cua cuoc song. Niem tin ni mot Thien Chua la Tnh Thng, va la ang a tr nen gan gui vi con ngi, nhap the va hien mnh tren thap gia e cu vt chung ta va m ca tri cho chung ta, ch cho thay mot cach sang ngi rang ch trong tnh yeu mi co s sung man cua con ngi. Ngay nay can phai lap lai ieu o mot cach ro rang, gia luc nhng bien oi van hoa hien nay thng cho thay bao nhieu hnh thc man r, di chieu bai goi la "nhng chinh phuc cua nen van minh": c tin khang nh rang ch co nhan ao chan chnh tai cac ni, trong nhng c ch, trong thi gian va trong nhng hnh thc qua o con ngi c c linh hoat bang mot tnh thng en t Thien Chua, c dien ta nh mot hong an, c bieu lo trong nhng quan he ay tnh thng, cam thng, quan tam va phuc vu vo v li oi vi tha nhan. Ni nao co s thong tr, chiem hu, boc lot, bien tha nhan thanh mon hang e mu li cho ca nhan mnh, ni nao co s kieu hanh cua cai toi khep kn ni ban than, th con ngi tr nen ngheo nan, b ha cap va bien dang. c tin Kito hoat ong trong bac ai va vng manh trong niem hy vong, khiong gii han nhng nhan ban hoa cuoc song, hay ung hn, c tin lam cho cuoc song hoan toan la con ngi".

c Thanh Cha giai thch rang:

"c tin la on nhan s iep co sc bien oi ay trong i song chung ta, la on nhan mac khai cua Thien Chua, ang lam cho chung ta biet Ngai la ai, hanh ong nh the nao va au la nhng d phong cua Ngai cho chung ta. D nhien, mau nhiem Thien Chua van luon ngoai nhng y niem va ly tr, cac nghi thc va kinh nguyen cua chung ta. Tuy nhien, vi mac khai, chnh Thien Chua t thong truyen cho chung ta, ke chuyen cho chung ta va cho chung ta co the en vi Ngai. Va chung ta nhan c kha nang lang nghe Li Chua, on nhan s that cua Ngai. Va ay chnh la ieu tuyet vi cua c tin: Thien Chua, trong tnh yeu thng, a tao dng ni chung ta - nh hoat ong cua Chua Thanh Linh - nhng ieu kien thch hp e chung ta co the nhan ra Li cua Ngai. Chnh Thien Chua, v muon t bieu lo, tiep xuc vi chung ta, hien dien trong lch s con ngi, nen Ngai a cho chung ta co kha nang lang nghe va on nhan Ngai. Thanh Phaolo a vui mng dien ta ieu o vi long biet n: "Chung toi luon cam ta Thien Chua, v sau khi a on nhan t chung toi li Chua qua viec rao giang, anh ch em a on nhan li ay khong phai nh li ngi pham, nhng thc s nh Li Thien Chua ang hoat ong trong anh em la nhng ngi tin" (1 Ts 2,13).

Thien Chua t bieu lo qua li noi va viec lam trong lch s dai ve tnh ban vi con ngi, va vi tot nh trong cuoc nhap the cua Con Thien Chua va trong mau nhiem s chet va song lai cua Ngai. Thien Chua khong nhng t bieu lo cho chung ta trong lch s cua mot dan toc, khong nhng noi qua cac ngon s, nhng Ngai con gia t coi tri e i vao the gii cua con ngi nh mot ngi, e chung ta co the gap g va lang nghe Ngai. Va t Jerusalem viec loan bao Tin Mng cu o c loan truyen cho en tan b coi trai at. Giao Hoi, c khai sinh t canh sn cua Chua Kito, tr thanh ngi mang niem hy vong mi me va vng chac: c Giesu thanh Nazareth, b ong anh va chu chet, ang ng ben hu Chua Cha, va la v xet x ngi song va ke chet. o la huan giao, la li loan bao nong cot va manh me cua c tin. Nhng ngay t au ngi ta a at van e "qui luat c tin", ngha la long trung thanh cua cac tn hu oi vi chan ly Tin Mng, trong o can phai kien vng, trung thanh vi chan ly cu o ve Thien Chua va ve con ngi, can phai bao ton va thong truyen. Thanh Phaolo a viet: "Anh em lanh nhan n cu o, neu anh em duy tr Tin Mng trong hnh thc ma toi a loan bao cho anh em. Neu khong anh em se tin vo ch" (1 Cr 15,2).

Kinh Tin Knh

c Thanh Cha at cau hoi: "Nhng t au co cong thc thiet yeu cua c tin? Chung ta tm c au chan ly c trung thanh truyen lai va tao nen anh sang cho i song thng nhat cua chung ta? Cau tra li that la n gian: tha trong kinh Tin Knh, trong ban tuyen xng c tin, qua o chung ta gan bo vi bien co nguyen thuy Con Ngi va lch s cua c Giesu thanh Nazareth; qua o ngi ta cu the hoa ieu ma thanh Tong o dan ngoai a noi vi cac tn hu thanh Corinto: "V the Toi truyen lai cho anh em trc tien ieu ma chnh toi cung a lanh nhan: ngha la Chua Ktio a chet v toi loi chung ta theo Kinh Thanh, ngai c an tang va ngay th ba Ngai song lai" (1 Cr 15,3).

"Ngay nay chung ta cung can lam sao e Kinh Tin Knh c biet ro, hieu sau hn va cau nguyen vi kinh nay. Nhat la ieu quan trong la lam sao e Kinh Tin Knh c nhn nhan. Thc vay, nhan biet co the la mot hoat ong thuan tuy la tr thc, trong khi nhn nhan co ngha la can phai kham pha moi lien he sau xa gia nhng chan ly ma chung ta tuyen xng trong Kinh Tin Knh va cuoc song hang ngay cau chung ta, e cac chan ly ay thc s la anh dan ng mot cach cu the trong cuoc song chung ta, tr thanh nc ti goi ni nong chay tren hanh trnh chung ta, tr thanh s song vt thang mot so sa mac trong i song ngay nay. Trong Kinh Tin Knh co gan lien cuoc song luan ly cua Kito hu, trong o ho tm c nen tang va ly do chng minh i song luan ly ay. (..)

c Thanh Cha cung nhan xet rang ngay nay chung ta song trong mot xa hoi bien oi sau xa so vi qua kh gan ay va lien tuc bien chuyen. Tien trnh tuc hoa va s lan tran nao trang h vo, trong o moi s ch la tng oi, a anh hng sau am en tam thc chung. Nh the, i song c song mot cach nhe da. khong co ly tng ro rang va chang co niem hy vong vng chac, gia long nhng quan he xa hoi va gia nh long leo, tam b. Nhat la cac the he tre khong c giao duc ve s tm kiem chan ly va y ngha sau xa cua cuoc song vt len tren nhng ieu tam thi chong qua, ho khong c giao duc ve s ben vng cua tnh cam, ve long tn nhiem. Trai lai, chu thuyet duy tng oi lam cho ngi ta khong co nhng iem vng chac, ng vc, va de ham muon, tao ra s tan v trong nhng quan he gia con ngi vi nhau, trong khi cuoc song dien ra gia nhng kinh nghiem chong vanh, khong lanh nhan trach nhiem. Trong khi ca nhan chu ngha va duy tng oi dng nh thong tr tam hon cua nhieu ngi ngay nay, ta khong the noi rang cac tn hu hoan toan c mien nhiem khoi nhng nguy hiem ma chung ta gap phai trong viec thong truyen c tin. Cuoc ieu tra thc hien tai tat ca cac ai luc e c hanh Thng Hoi ong Giam Muc the gii ve viec tai truyen giang Tin Mng, cho thay mot so nguy hiem, o la c tin c song mot cach thu ong va rieng t, s t khc giao duc c tin, s cach biet gia c tin va cuoc song.

Cac tn hu Kito thng khong thay rang nong cot c tin Cong Giao cua mnh la Kinh Tin Knh, e roi i theo mot th ton giao pha tron va duy tng oi ve ton giao, khong ro rang ve cac chan ly can phai tin va ac iem cu o cua Kito giao. Ngay nay, co nguy c ton giao t che. Trc thai o o, chung ta phai tr ve cung Thien Chua, Thien Chua cua c Giesu Kito, chung ta phai tai kham pha s iep Tin Mng, a s iep ay vao sau trong y thc va trong cuoc song thng nhat cua chung ta.

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page