c Thanh Cha nhac nh

t bo long quyen luyen cua cai

 

c Thanh Cha nhac nh t bo long quyen luyen cua cai.

Vatican (Vat. 14/10/2012) - Trong buoi oc kinh Truyen Tin vi 30 ngan tn hu tra chua nhat 14 thang 10 nam 2012, c Thanh Cha Bien c 16 nhac nh cac tn hu ve li keu goi cua Chua Giesu ve s t bo long quyen luyen cua cai.

Trong bai huan du ngan trc khi oc kinh, c Thanh Cha giai thch ve bai Tin Mng chua nhat th 28 thng nien nam B ve s tch ngi giau co hoi Chua Giesu xem mnh con phai lam g e c s song i i. Ngai noi:

Anh ch em than men,

"Tin Mng Chua nhat hom nay (Mc 10,17-30) co e tai chnh la s giau co. Chua Giesu day rang oi vi mot ngi giau co that la kho vao Nc Thien Chua, nhng khong phai la khong co the; thc vay, Thien Chua co the chinh phuc con tim cua mot ngi co nhieu cua cai va thuc ay ho song lien i va chia se vi nhng ngi tung thieu, vi nhng ngi ngheo va nh vay ho song theo tieu chuan trao ban. Nh the, ho i theo con ng cua Chua Giesu Kito, ang von giau sang, nhng a tr nen ngheo v anh em, e anh em tr nen giau co nh cai ngheo cua Ngai", nh thanh Phaolo a viet (2 Cr 8,9).

"Nh thng xay ra trong cac Sach Phuc Am, tat ca eu khi hanh t mot cuoc gap g: cuoc gap g cua Chua Giesu vi mot ngi kia "co nhieu cua cai" (Mc 10,22). Ong la ngi ngay t thi con tre van trung thanh tam gi moi gii ran cua Luat Chua, nhng cha tm c hanh phuc ch thc; va v the, ong ta hoi Chua Giesu xem can phai lam g "e c s song i i" (v. 17). Mot ang cung nh moi ngi, ong ta b cuoc song sung man thu hut; nhng ang khac, ong ta quen cay da vao s giau sang cua mnh, ong ngh rang ca s song i i cung co the thu ac c mot cach nao o, co le ch can tuan gi mot gii ran ac biet. Chua Giesu on nhan c muon sau xa ni ngi ay - va thanh s Phuc Am nhan xet - Ngai nhn ngi ay vi cai nhn tru men: cai nhn cua Thien Chua (Xc v.21). Nhng Chua Giesu cung hieu au la iem yeu cua ngi ay: o chnh la s quyen luyen vi gia san giau co cua ong; va v the, Ngai e ngh ong phan phat het tai san cho ngi ngheo, nh o, kho tang cua ong, va con tim cua ong, khong con tren mat at na, nhng tren tri, va ngai noi them: "Anh hay en ay ma theo toi!" (v. 22). Nhng ngi ay, thay v on nhan li mi goi cua Chua, th lai buon rau bo i (Xc v.23), v khong ri bo noi nhng cua cai giau sang cua mnh, nhng cua ma khong bao gi chung co the mang lai cho ong ta hanh phuc va s song vnh cu".

"Va bay gi Chua Giesu neu len mot giao huan cho cac mon e - va cho ca chung ta ngay nay: "That la kho khan dng nao oi vi nhng ngi co nhieu cua cai, vao c Nc Thien Chua!" (v.23). Khi nghe nhng li nay, cac mon e ng ngang; va ho cang kinh ngac hn khi Chua Giesu noi them: "Con lac a chui qua lo kim con de hn mot ngi giau co vao Nc Chua". Nhng khi thay ho kinh ngac, Chua noi: "ieu ay khong the oi vi con ngi, nhng khong phai khong the oi vi Thien Chua! V tat ca eu co the oi vi Thien Chua" (Xc vv.24-27). Thanh Clemente thanh Alessandria bnh luan nh sau: "Du ngon day nhng ngi giau co ng l la oi vi phan roi cua ho nh the ho a b ket an, va cung khong c vat cua cai xuong bien, va ng len an s giau sang nh la cam bay va thu nghch oi vi cuoc song, nhng ho phai hoc cach s dung giau sang va tm kiem c s song" (Quale ricco si salvera?, 27, 1-2). Lch s Giao Hoi ay nhng tam gng cua nhng ngi giau co, a dung tai san cua mnh theo tinh than Phuc Am, va ho cung at ti s thanh thien. Chung ta ch can ngh en thanh Phanxico, thanh n Elisabeth x Hungari, hoac thanh Carlo Borromeo. Xin c Trinh N Maria, la Toa ang Khon ngoan, giup chung ta vui mng on nhan li mi goi cua Chua Giesu, e c cuoc song sung man.

Chao tham va nhan nhu

Sau khi ban phep lanh cho cac tn hu, c Thanh Cha nhac en le phong chan phc hom th bay, 13 thang 10 nam 2012, tai Praha, thu o cong hoa Tiep, cho Cha Federico Bachstein va 13 anh em cung dong Phanxico. "Cac v b giet hai vao nam 1611 v c tin. o la nhng chan phc au tien cua Nam c tin, va la nhng v t ao: cac ngai nhac nh chung ta rang tin ni Chua Kito cung co ngha la san sang chu au kho vi Chua va cho Chua..

Trong li chao bang tieng Phap, c Thanh Cha noi: Vao au Nam c Tin nay, Tin Mng hom nay mi goi chung ta t bo moi s e theo Chua Giesu. Chung ta ng s song va cong bo niem xin cua chung ta ni Thien Chua. Ngay nay cung vay, song cho Chua Kito oi chung ta phai thc hien nhng chon la, nhieu khi kho khan, nhng chung ta biet rang Thien Chua thap tung va tr giup chung ta lam ieu thien, v n thanh cua Chua luon i trc chung ta. Trong thang Man Coi nay, chung ta hay hng ve Me Maria. Me a biet on nhan va song Li Chua. Chung ta cung hay pho thac cho me cac gia nh chung ta va moi tham d vien Thng Hoi ong Giam Muc ang tu hop tai ay e suy t va trao oi ve viec tai Truyen Giang Tin Mng!

Khi chao cac tn hu noi tieng Anh, c Thanh Cha noi: Trong Nam c Tin nay, giong nh ngi an ong trong bai Tin Mng hom nay, c g chung ta co can am hoi Chua xem ieu g chung ta co the lam hn na, nhat la cho nhng ngi ngheo, ngi n oc, benh tat va au kho".

Bang tieng Ba Lan, c Thanh Cha nhac en s kien chua nhat hom qua tai Ba Lan va cac giao x Ba Lan tren the gii, co c hanh Ngay c Giao Hoang vi khau hieu "c Gioan Phaolo 2 - V Giao Hoang cua gia nh". Toi cam n anh ch em v dau ch hiep nhat nay vi Toa Thanh, v li cau nguyen cua anh ch em va s nang danh cho cac ban tre c hoc bong cua Quy Ngan Nam Mi, chuan b cho ngay nay. Toi cau mong trong moi gia nh Ba Lan c ngon la nong nhiet cua c tin, cua s thien va tnh thng theo tinh than Tin Mng".

Bang tieng Sloveni, c Thanh Cha chao tham cac tn hu en t mien Dob pri Damzalah ve Roma hanh hng nhan dp ky niem 250 nam xay dng nha th giao x, nh mot dau ch biet n v hong an c tin. Toi cau mong rang ngay nay thanh ng cua anh ch em cung c ong chat tn hu va tam hon cua anh ch em luon c tran ay n thanh va c cung co trong s thien.

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page