c Thanh Cha ton phong

hai Tien S Hoi Thanh va khai mac

Thng Hoi ong Giam Muc the gii th 13

 

c Thanh Cha ton phong hai Tien S Hoi Thanh va khai mac Thng Hoi ong Giam Muc the gii th 13.

Vatican (Vat. 7/10/2012) - T ngay 7 thang 10 nam 2012, Giao Hoi Cong Giao a co them hai v Tien S Hoi Thanh va cong trnh tai truyen giang Tin Mng c ay manh vi Thng Hoi ong Giam Muc the gii th 13.

Hai v Tien S th 34 va 35 cua Hoi Thanh la thanh Gioan Avila ngi Tay Ban Nha va thanh n Hildegard von Bingen ngi c.

Hien dien tai Quang trng Thanh Phero, co loi 30 ngan tn hu, trong o co hn 20 Hong Y a ve hu va khong ong te.

Co 408 v ong te vi c Thanh Cha Bien c 16, hau het la cac ngh phu, d thnh vien va chuyen vien cung nh cac cong tac vien cua Thng Hoi ong Giam Muc, trong so nay co 49 Hong y, 7 v thu lanh cua cac Giao Hoi Cong Giao nghi le ong phng, tc la cac v Thng Phu va Tong Giam Muc Trng, cung vi 120 Giam Muc; them vao o co 75 Giam Muc thuoc Hoi ong Giam Muc Tay Ban Nha va c. Cac v ngoi hai ben ban th tren them en th Thanh Phero.

Tai mat tien en th, co treo hai bc chan dung that ln cua hai v thanh Tien S Hoi Thanh.

Sau kinh cau cac Thanh, c Hong Y Angelo Amato, Tong trng Bo Phong Thanh, a xin c Thanh Cha ton phong thanh Gioan Avila va Hildegard von Bingen lam tien s Hoi Thanh. Ngai noi: Cac v a chiem ngam s hien dien sau tham cua Con Thien Chua trong lch s tran the va vi tam hon say me, tr thong minh sac ben, cac v a tham hiem nhng chan tri mi cua ve ep trng cu ma Chua mac khai. V the, ngay nay cac v van co the tuon o dong nc s song va lam chng ve niem vui cua s tm kiem chan ly mot cach khong biet met moi va phong phu".

Tiep li c Hong Y Amato, tom lc tieu s hai v thanh a lan lt c xng len.

1. Thanh Gioan Avila sinh nam 1499 tai Tay Ban Nha, con mot cua gia nh rat ao c va kha gia ve kinh te va xa hoi. Sau khi hoc tai ai hoc Alcala, thay Gioan thu phong linh muc nam 1526 khi c 27 tuoi, roi en Sevilla e i tau i Tan Tay Ban Nha, tc la Mehico ngay nay.

Trong khi ch i, cha Gioan tan tuy lo viec giang thuyet tai Sevilla va cac thanh pho lan can. Cung tai ay cha gap mot ngi ban linh muc ln tuoi hn, ten la Fernando de Contreras, cung la mot nha giao ly uy tn, tot nghiep ai hoc Alcala. Cam kch v cach giang thuyet cua cha Gioan, Cha Fernando thuyet phuc c c Tong Giam Muc giao phan Sevilla lam cho cha Gioan t bo y nh i My chau va lu lai mien Andalusia, ni ang co nhu cau cap thiet la cung co c tin cua cac tn hu sau nhieu the ky b ngi Hoi giao thong tr. The la cha Gioan Avila lu lai Sevilla, chung nha, va chia se s kho ngheo cung nh i song cau nguyen vi cha Fernando de Contreras. Trong khi tiep tuc cham ch giang thuyet va linh hng, cha Gioan hoc them than hoc tai Hoc vien thanh Tomaso Sevilla.

Cha Gioan Avila song rat thanh ban va chuyen cham cau nguyen, giang thuyet, cha quan tam en van e lam sao cai tien viec ao tao cac ng sinh linh muc. Cha thanh lap cac ai hoc vien va tieu hoc vien, cac c s nay, sau Cong ong chung Trento, c goi la ai chung vien va tieu chung vien. oi vi giao s Gioan Avila, viec cai to Giao Hoi - ma cha cang ngay cang thay can thiet- nhat thiet oi hang giao s, tu s va giao dan phai song thanh thien hn.

Cha Gioan Avila chu au n rat nhieu v benh tat. Vi thanh gia cam trong tay va c cac mon e ban hu quay quan, cha pho thac linh hon cho Chua sang ngay 10 thang 5 nam 1569 trong can nha khiem ha Montilla. Luc ay cha c 70 tuoi i. Thanh n Terexa Avila va khi hay tin nay, a thot len: "Toi khoc v Giao hoi cua Chua va mat i mot cot tru".

2. Thanh n Hildegard von Bingen sinh nam 1098 tai Bermesheim, ben c va gia nhap dong n Bien c. Nam 1136, ch Hildegard bay gi 37 tuoi c ch nh cai quan n an vien va sau o di chuyen cong oan an tu en Rupertsberg gan Bingen. Tai ay, mac du sc khoe yeu, nhng thanh n Hildegard hoat ong hang say trong 30 nam tri, thc hien nhieu cuoc du hanh en gap cac v lanh ao cap cao cua Giao Hoi va cac gii chnh tr. Thanh n lam chng ve Li Chua va thang tien c tin Kito. Vien mau Hildegard rat c cac v Giao Hoang, cac GM va vua chua knh trong, nhng Me cung la mot ngi tham chieu oi vi dan thng va la mot trong nhng ngi c knh trong nhat cua Giao Hoi hoi the ky 12.

Khi con nho, thanh n Hildegard a c n th kien, va vi thi gian cac th kien nay cang gia tang. V khong ranh tieng la tinh, nen vi s tr giup cua mot th ky, thanh n ghi lai cac kinh nghiem than b ay trong nhieu van kien. Cac tac pham cua Vien Mau Hildegard c coi nh nhng tac pham au tien ve than b tai c. Cac van kien cua Ngi ban ve nhieu van e khac nhau, t sc khoe en cac khoa hoc thien nhien, vu tru, cac van e ao c hoc, than hoc, hop thanh mot gia san quan trong cua nen van hoa thi trung co.

Ngay 17 thang 9 nam 1179, Vien Mau Hildegard von Bingen qua i gan Rupertsberg va c an tang tai ay.

c Thanh Cha long trong tuyen bo:

"on nhan c muon cua nhieu anh em trong hang Giam Muc va nhieu tn hu tren toan the gii, sau khi co y kien cua Bo Phong Thanh, va sau khi suy ngh chn chan, va at ti s xac tn hoan toan va chac chan, vi tron quyen Tong o, Toi tuyen bo Thanh Gioan Avila, Linh muc giao phan, va Thanh N Hildegard von Bingen, n an s a khan thuoc dong thanh Bien c, la Tien S Hoi Thanh. Nhan danh Cha va Con va Thanh Than."

Sau nghi thc ton phong Tien S Hoi Thanh, thanh le c bat au nh thng le, vi ca nhap le, kinh thng xot va vinh danh vi cac bai oc cua Chua nhat th 28 thng nien.

Bai giang cua c Thanh Cha

Trong bai giang, c Thanh Cha a noi en y ngha viec tai truyen giang Tin Mng, cuoc khung hoang cua hon nhan ngay nay gan lien vi khung hoang c tin, sau cung la vai tro cua cac thanh trong viec tai rao giang Tin Mng. Ngai quang dien bai Tin Mng cua Chua nhat 28 thng nien nam B, trong o co li Chua Giesu day "V the ngi nam se bo cha me va ket hiep vi v mnh va ca hai tr thanh mot xac the duy nhat" (St 2,24; Mc 10.7-8). Ngai at cau hoi:

"Li nay noi g vi chung ta ngay nay? Toi thay Li ay dng nh mi chung ta y thc hn ve mot thc tai a c biet en nhng khong c hoan toan e cao gia tr, o la hon nhan; Li nay cua Chua a la mot Phuc Am, mot Tin Mng cho the gii ngay nay, ac biet la the gii xa la Kito giao."

c Thanh Cha ghi nhan rang hon nhan, ngay tai nhng vung ky cu c truyen giang Tin Mng, ang trai qua mot cuoc khung hoang sau am. Va o khong phai la mot s tnh c. Hon nhan gan lien vi c tin, khong phai theo mot ngha tong quat. Hon nhan nh mot s ket hiep yeu thng chung thuy va bat kha phan ly, da tren n thanh en t Thien Chua Duy Nhat va Ba Ngoi, ang trong Chua Kito a yeu thng chung ta bang mot tnh yeu trung tn cho en Thap Gia. Ngay nay chung ta co the lnh hoi tat ca chan ly cua li khang nh ay, trai ngc vi thc tai au thng cua bao nhieu hon nhan b tan v. Co mot s tng ng hien nhien gia cuoc khung hoang c tin va khung hoang hon nhan. Va nh Giao Hoi t lau van khang nh va lam chng rang hon nhan c keu goi khong phai ch tr thanh mot oi tng ma thoi, nhng con la chu the cua cong cuoc tai truyen giang Tin Mng, ieu nay c the hien trong nhieu kinh nghiem, gan lien vi cac cong oan va phong trao, nhng con ngay cang c thc hien trong c cau cua cac giao phan va giao x, nh cuoc gap g cac gia nh Cong Giao the gii mi ay a chng to.

c Thanh Cha nhac en s kien Cong ong chung Vatican 2 a mang lai mot s thuc ay mi cho viec truyen giao qua viec nhan manh en n goi nen thanh cua moi ngi. Cac thanh thc la nhng ngi nam vai chnh trong viec truyen giao theo moi y ngha. Cac v ac biet cung la nhng ngi i tien phong va la nhng ngi khch le cong trnh tai truyen giang Tin Mng, qua viec chuyen cau va qua gng song, chu y en sc sang tao cua Thanh Linh, cac thanh to cho nhng ngi dng dng va ca nhng ngi o k ve ep cua Tin Mng va s hiep thong trong Chua Kito, mi goi cac tn hu nguoi lanh hay tai kham pha long yeu thch Li Chua va cac B tch, ac biet la Banh S Song, Thanh The. Trong so cac nha truyen giao quang ai loan bao Tin Mng cho nhng ngi ngoai Kito giao, co nhieu v thanh nam n, thng tai cac x truyen giao va ngay nay tai tat ca cac ni co nhng ngi ngoai Kito sinh song.

T s kien tren ay, c Thanh Cha a nhac en hai v Tan Tien S Hoi Thanh. Ngai e cao tinh than truyen giao cua thanh Gioan Avila, tan tuy giang thuyet va gia tang viec lanh nhan b tch ni cac tn hu. Thanh N Hildegard von Bingen, Phu n quan trong cua the ky 12 a ong gop qu gia cho s tang trng cua Giao Hoi trong thi ai cua Ngi, e cao gia tr nhng n a lanh nhan t Chua va to ra la mot phu n co tr thong minh linh ong, nhay cam sau xa va c nhn nhan la mot ngi co uy tn ln ve tinh than. Thien Chua a ban cho thanh n tinh than tien tri va kha nang ben nhay phan nh cac dau ch thi ai. Thanh Hildegard co long yeu men sau xa oi vi thien nhien, ao sau y khoa, thi van va am nhac, nhat la Ngi co long trung thanh manh me oi vi Chua Kito va Giao Hoi.

c Thanh Cha noi them rang: "Viec nhn en ly tng cua i song Kito, c bieu lo trong n goi nen thanh, thuc ay chung ta khiem ton nhan thc s don mong cua bao nhieu Kito hu, ung hn la toi loi cua ho, toi ca nhan va cong oan, tao nen mot chng ngai ln cho cong cuoc rao giang Tin Mng, cai nhn ay cung thuc ay chung ta nhn nhan sc manh cua Thien Chua, trong c tin, gap s yeu uoi cua con ngi. V the, ta khong the noi ve cong cuoc tai truyen giang Tin Mng ma khong co mot tam trang hoan cai chan thanh. e cho mnh c hoa giai vi Thien Chua va tha nhan (Xc 2 Cr 5,20) chnh la con ng tot nhat e tai truyen giang Tin Mng. Ch khi c thanh tay, cac tn hu Kito mi co the tm lai niem hanh dien hp phap ve pham gia lam con cai Thien Chua, c dng nen theo hnh anh cua Chua va c cu chuoc bang mau cua c Giesu Kito, va ho co the cam nghiem c niem vui cua Chua e chia se vi moi ngi gan xa.

Trong phan li nguyen giao dan bang nhieu th tieng, cong oan a cau nguyen cho Giao Hoi, cho c Thanh Cha va cac ngh phu Thng Hoi ong Giam Muc, cho cac nhu cau cua i song nhan loai, cac nha giang thuyet va cac than hoc gia, cho nhng ngi thuoc gii van hoa, khoa hoc, va y te.

Cuoi thanh le, nh thng le c Thanh Cha a chu s Kinh Truyen Tin. Trong bai huan du ngan, ngai nhac en Le c Me Man Coi mng vao chua nhat hom qua va mi goi cac tn hu hiep y vi nhng li khan cau c dang len Me Thien Chua en thanh c Me Pompei, nam Italia. c Thanh Cha cung keu goi moi ngi neu cao gia tr cua kinh Man Coi trong Nam c Tin sap bat au. "Thc vay, vi Kinh Man Coi, chung ta e cho Me Maria mau gng c tin hng dan, trong viec suy niem cac mau nhiem Chua Kito, ngai qua ngay chung ta c giup hap thu Tin Mng, e tron cuoc song chung ta c uon nan... Toi mi goi oc kinh Man Coi, rieng, hoac trong gia nh va trong cong oan, theo hoc tai trng cua Me Maria la ang dan chung ta en cung Chua Kito, trung tam song ong cua c tin chung ta. c Thanh Cha con chao tham ho bang nhieu th tieng khac nhau, Phap, Anh, c, Tay Ban Nha, Ba Lan, trc khi oc kinh Truyen Tin va Phep lanh cho cac tn hu.

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page