Uy Ban Thanh Nhac Viet Nam

thong bao giai thng thanh ca

 

Uy Ban Thanh Nhac Viet Nam thong bao giai thng thanh ca.

Viet Nam (WH 29/05/2012) - Hom 27 thang 5 nam 2012, Uy Ban Thanh Nhac thuoc Hoi ong Giam Muc Viet Nam, qua ch ky cua linh muc Roco Nguyen Duy, Th ky, nhat la theo y nguyen cua linh muc nhac s Kim Long, a ra thong bao ve Giai thng thanh ca co ten la "Giai thng thanh ca- Kinh Hoa Bnh".

Giai thng nay co muc ch khuyen khch cac nhac s va nhng ngi yeu thch am nhac viet nhng sang tac mi ve thanh ca trong phung vu.

Ban to chc giai thng bao gom c cha chu tch va Uy ban thng vu thanh nhac Viet Nam. Ban giam khao bao gom cac linh muc nhac s, cac chuyen vien ve van hoc, phung vu, than hoc, Thanh kinh, hoa am, cung vi Ban chu nhiem Cau Lac Bo Sang Tac Thanh Ca.

Ve e tai cua cuoc thi, th tuy theo nhu cau chung cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam hay nhu cau rieng cua Uy Ban Thanh Nhac, cac chu e se c thong bao trc. Uy Ban Thanh Nhac co the gii thieu nhng tai lieu cho cac nhac s oc - hoc - suy t e co chat lieu sang tac neu theo chu e.

Cac ieu kien tham d bao gom: 1) ngi sang tac phai la nhng kito hu chan chnh va khong thuoc thanh phan ban giam khao; 2) bai thanh ca phai la sang tac mi trong nam (cha pho bien di bat c hnh thc nao).

Hang nam se co ba giai thng: nhat, nh va ba.

Ve cac gia tr giai thng nh sau: 1) bao lau cha Kim Long con song, ngai se tang giai thng nh sau: Giai nhat: 30 trieu ong Viet Nam; Giai nh: 20 trieu ong Viet Nam; va Giai ba: 10 trieu ong Viet Nam. 2) Khi ngai a man phan, Uy Ban Thanh Nhac se dung li nhuan t ngan hang do so tien ngai e lai e phan phoi nh sau: a) phan na e bao tr va phat trien th vien; b) phan na e phan nh mc thng cho cac giai noi tren.

Cach thc tien hanh cham giai nh sau:

Vong s tuyen: t thang 6 en thang 12 trong nam (th du t thang 6 en thang 12 nam 2012): tac gia d thi gi bai ve cha ac trach thanh nhac giao phan hoac cha ai dien ban thanh nhac giao tnh. Quy cha trong giao phan va giao tnh se s tuyen, va sau o gi bai d thi a c s tuyen ve cho Uy Ban Thanh Nhac Hoi ong Giam Muc Viet Nam.

Vong xet tuyen: t thang gieng en thang 6 nam sau (t thang gieng en thang 6 nam 2013): Ban Giam khao thuoc Uy Ban Thanh Nhac se xet chon cac bai a c s tuyen. Cuoi thang 6 se cong bo cac bai c chon tham d vong chung ket.

T thang 6 en het thang 9, Uy Ban Thanh Nhac se pho bien cac bai tham d vong chung ket cho cong oan qua cac phng tien truyen thong, e cac cong oan bnh chon va gi ve ban giam khao, hau ket hp vi Ban giam khao xet chon giai nhat, nh, ba.

Thang 10 moi nam (dp hop Ban Thanh nhac toan quoc, se phat thng). Trong ai hoi, se nh ca oan cong tac trnh bay cac bai hat oat giai; hoac to chc trong em trc ai hoi. Trong dp nay, Ban Thanh nhac se a ra chu e cho nam ke tiep.

 

R.V.A.

(Ban tin ien t Hoi ong Giam Muc Viet Nam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page