Hoi ong Giam Muc Han Quoc

pho bien cam nang bao ve s song va gia nh

 

Hoi ong Giam Muc Han Quoc pho bien cam nang bao ve s song va gia nh.

Roma (Zenit 25/05/2012) - Hoi ong Giam Muc Cong Giao Han Quoc a cho phien dch va pho bien en tat ca cac linh muc mot cam nang muc vu ve bao ve s song do To Chc quoc te ve S Song Nhan Loai (Human LifeInternational, HLI) soan thao. Sang kien nay vi muc ch la thong tin va hng dan cac linh muc ve van nan lien quan en luan ly va khoa hoc trong lanh vc s song va gia nh.

c soan thao bi tien s Brian Clowes, Giam oc Nghien Cu cua To Chc quoc te ve S Song Nhan Loai, cuon cam nang nay nham giup cac linh muc, chung sinh, tu s hay cac giao dan thuoc Giao hoi Cong giao, bang cach e cap mot cach de hieu nhng cau hoi ve nga thai, cac phng phap tien trnh sinh san co tr giup, nao thai, ket thuc s song, va b tch hon phoi.

Phien ban bang tieng Han Quoc cua cam nang nay mang ta e "Tra li cac cau hoi ve s song".

Ke t khi c ra mat vao nam 2010, hang ngan an ban bang tieng Anh vatieng Tay Ban Nha c pho bien khap tren the gii. To Chc quoc te ve S Song Nhan Loai c thanh lap vao nam 1981, la mot to chc quoc te bao ve s song va gia nh quy tu nhng hiep hoi tai hang tram quoc gia tren khap cac chau luc. Cha Shenan Boquet, Chu tch cua To Chc cho biet "s mang cua to chc nay la xay dng mot nen van hoa s song va mot nen van minh tnh thng tren khap the gii".

 

R.V.A.

(Lm. Vu Tien Tang)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page