Phong van TGM Angelo Becciu

Phu ta Quoc vu khanh Toa Thanh

ve vu an cap th t cua c Giao Hoang

 

Phong van c Tong Giam Muc Angelo Becciu, Phu ta Quoc vu khanh Toa Thanh, ve vu an cap th t cua c Giao Hoang.

Vatican (Osservatore Romano, 30-5-2012) - Cay ang va au buon v nhng g xay ra trong nhng ngay qua tai Vatican, nhng cung quyet tam va tin tng ng au vi tnh the thc s la kho khan. o la nhng tam tnh ngi ta cam thay ni v Phu ta Quoc vu khanh Toa Thanh, c Tong Giam Muc Angelo Becciu, trong cuoc noi chuyen vi giao s Giovanni Maria Vian, Tong giam oc bao "Quan sat vien Roma" ve e tai thu hut s chu y cua rat nhieu c quan truyen thong tren the gii, ngha la vu bat giam ong Paolo Gabriele ngi giup viec c Thanh Cha, ngay 23 thang 5 nam 2012, v ong gi nhieu tai lieu kn thuoc ve c Giao Hoang. Do chc vu, c Tong Giam Muc Becciu lam viec hang ngay, tiep xuc chat che vi c Giao Hoang (c Tong Giam Muc la nhan vat th ba tai Toa Thanh, sau c Thanh Cha va c Hong Y Quoc vu khanh, va thng c v nh 'bo trng noi vu' cua Toa thanh). c Tong noi g ay ve tam tnh cua ngi lam viec tai Toa Thanh? Ngai ap:

"Vi nhng ngi gap nhau trong nhng gi nay, chung toi nhn nhau trong mat va chac chan toi oc c s ng ngang va lo au, nhng toi cung thay c quyet tam tiep tuc phuc vu am tham va trung thanh vi c Giao Hoang".

Mot thai o ngi ta cam thay hang ngay trong i song cua cac van phong tai Toa Thanh va cua the gii Vatican be nho, nhng chac chan la khong tr thanh tin tc trong tran hong thuy truyen thong bung len sau nhng s kien tram trong va gay kinh hoang ve nhieu kha canh trong nhng ngay nay. Trong boi canh co, c Tong Giam Muc Becciu quan tam can nhac li noi e nhan manh "ket qua tch cc" cua cuoc ieu tra, cho du o la mot ket qua cay ang. Va roi, nhng phan ng tren the gii, mot ang co the bien minh c, ang khac, chung gay lo au va au buon ve cach thc thong tin, do nhng s tng tng, khong tng ng t nao oi vi thc tai"

Hoi: Tha c Tong Giam Muc, ngi ta co the phan ng mau le va ay u hn ve vu nay hay khong?

ap: a ang va se co s ton trong nghiem tuc oi vi nhan v va cac thu tuc nh luat le cua Vatican tru nh. Va khi xac nhan c s kien, ngay 25 thang 5, Phong bao ch Toa Thanh a pho bien tin tc, du co la mot cu "soc" oi vi moi ngi, va s kien nay gay ng ngang. Va lai cuoc ieu tra van ang tien hanh.

Hoi: c Tong thay c Thanh Cha Bien c 16 the nao?

ap: Ngai au buon. V theo nhng g ngi ta co the kiem chng cho en nay, ke gan ngai dng nh la thu pham cua nhng hanh ong khong the bien minh c di moi kha canh. D nhien ni c Giao Hoang, tam tnh cam thng oi vi ngi lien he van troi hn. Nhng van con s kien la hanh vi ma ngai phai chu thc la tan bao: c Thanh Cha Bien c 16 a thay cac th b anh cap t nha cua ngai va xuat ban. Nhng th ay khong phai ch la th t rieng t, nhng ung hn la nhng thong tin, suy t, nhng bay to lng tam, va ca nhng boc lo ma ngai nhan c vi t cach duy nhat la do s vu cua Ngai. V the, c Giao Hoang thc s au buon, cung v bao lc ma tac gia cua nhng th hoac but tch ay gi cho ngai phai chu.

Hoi: c Tong co the a ra mot phan oan ve nhng g xay ra hay khong?

ap: Toi coi viec xuat ban cac th anh cap nh the la mot hanh vi vo luan tram trong cha tng thay. Toi lap lai, nhat la v ay khong phai ch la mot s vi pham - von a rat tram trong - s kn ao rieng t ma bat ky ai cung co quyen - nhng con la v o la mot s xuc pham hen nhat oi vi mot tng quan tn nhiem gia c Thanh Cha Bien c 16 va nhng ngi ngo li vi ngai, cho du la e bay to nhng s phan oi trong lng tam. Chung ta hay ly luan: khong phai ch co th t gi cho c Thanh Cha b anh cap, nhng nhng viec lam ay con la mot s cha ap lng tam cua ngi ngo li vi c Thanh Cha trong t cach ngai la v ai dien Chua Kito va o la mot s xuc pham oi vi s vu cua ngi Ke V Thanh Phero. Trong nhieu tai lieu c xuat ban, ngi ta thay chung trong boi canh von oi phai co s tn nhiem hoan toan. Khi mot tn hu Cong giao noi vi c Giao Hoang, ho co ngha vu phai ci m nh la khi ng trc Thien Chua, cung v ho cam thay c bao am nh s kn ao tuyet oi.

Hoi: Ngi ta muon bien minh cho viec xuat ban cac tai lieu o da theo tieu chuan goi la thanh tay, minh bach, cai to Giao Hoi.

ap: Nhng loi nguy bien nh the khong i xa lam. Cha me toi khong nhng a day toi ng trom cap, nhng con day ng bao gi nhan nhng o ma ngi khac an cap. Toi thay o co nhng nguyen tac n gian, co le qua n gian oi vi mot so ngi, nhng chac chan la khi mot ngi khong ngh ti cac nguyen tac ay, th de b lam lac va a ngi khac en s h hong. Khong the co s canh tan ma lai cha ap luat luan ly, co le ho theo nguyen tac muc ch bien minh cho phng tien, nhng ay la nguyen tac khong hp vi tinh than Kito giao.

Hoi: Nhng c Tong tra li the nao cho nhng ngi oi quyen thong tin?

ap: Toi ngh rang trong nhng ngay nay, ve pha cac ky gia, cung vi ngha vu phai trnh bay nhng g ang xay ra, con phai co mot s ton trong luan ly ao c na, ngha la phai can am minh bach ng chieu theo sang kien cua mot ong nghiep ma toi khong do d goi o la mot sang kien toi ac. Mot chut s lng thien tr thc va ton trong luan ly nghe nghiep toi thieu, chac chan la khong gay hai cho the gii truyen thong.

Hoi: Theo nhieu bnh luan, th nhng th t c xuat ban bieu lo mot the gii nh ban ben trong Giao Hoi, ac biet la Toa Thanh

ap: ang sau mot vai bai bao, dng nh toi thay mot s gia hnh sau xa. Mot ang ho len an tnh chat chuyen che va quan chu cua c quan lanh ao trung ng cua Giao Hoi, nhng ang khac, ho lai cam thay nh mot gng mu v mot vai ngi viet cho c Giao Hoang e bay to t tng va ca nhng li than phien ve chnh c quan lanh ao ay. Nhieu tai lieu c xuat ban khong bieu lo cuoc au tranh hoac tra thu, nhng la bieu lo s t do t tng ma ngi ta trach Giao Hoi khong cho phep. Tom lai, chung toi khong phai la nhng xac p, va nhng quan iem khac nhau, tham ch nhng anh gia lng nh trai nghch nhau la ieu kha bnh thng. Neu ai cam thay khong c hieu va cam thong, th co quyen nai en c Giao Hoang. Co g la gng mu au? Vang phuc khong co ngha la t bo quyen co phan oan rieng, nhng bieu lo mot cach chan thanh va sau rong y kien cua mnh, e roi tuan hanh quyet nh cua be tren. o khong phai la mot s tnh toan, nhng la mot s gan bo vi Giao hoi c c Chua Kito muon. o la nhng yeu to c ban cua quan iem Cong Giao.

Hoi: Nhng tranh gianh, thuoc oc, nghi ng: phai chang Vatican la nh the?

ap: Toi khong nhan thay ieu o trong moi trng nay va rat tiec v ngi ta co mot quan niem lech lac nh the ve Vatican. Nhng ieu o phai lam cho chung ta suy ngh, va kch thch tat ca chung ta dan than het mnh e lam noi bat mot cuoc song tham m Tin Mng.

Hoi: Vay phai noi g vi cac tn hu Cong Giao va nhng ngi ang quan tam nhn Giao Hoi?

ap: Toi a noi ve s au buon cua c Thanh Cha Bien c 16, nhng toi phai noi rang ni c Giao Hoang khong b suy giam s thanh than giup ngai cai quan Giao Hoi mot cach quyet liet va sang suot. Cuoc gap g cac Gia nh cong giao the gii sap khai mac tai Milano. o la nhng ngay ai le trong o ngi ta th ht niem vui c lam Giao Hoi. Chung ta hay on nhan du ngon Tin Mng ma c Thanh Cha Bien c 16 nhac nh chung ta cach ay vai ngay: bao to dap vui tren can nha, nhng nha khong b sap. Chua nang can nha se khong bao to nao co the pha o can nha ay".

(Osservatore Romano, 30-5-2012)

 

G. Tran c Anh OP chuyen ng

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page