Chua Thanh Than tao dng hiep nhat

va hiep thong gia moi dan nc

 

Chua Thanh Than tao dng hiep nhat va hiep thong gia moi dan nc.

Vatican (Vat. 27/05/2012) - Le Ngu Tuan la le cua s hiep nhat, hieu biet va hiep thong nhan loai. Than Kh cua Thien Chua, la ang ban cho chung ta mot con tim mi, mot tieng noi mi va mot kha nang truyen thong mi, lam cho chung ta rong m cho tha nhan va cho the gii.

c Thanh Cha Bien c XVI a khang nh nh tren trong bai giang thanh le knh Chua Thanh Than hien xuong trong en th thanh Phero sang Chua Nhat 27 thang 5 nam 2012.

Thanh le a bat au luc 9 gi ri sang. Cung ong te vi c Thanh Cha co 40 Hong Y, va 50 Tong Giam Muc va Giam Muc. Tham d tanh le hang tram linh muc tu s nam n, ngoai giao oan canh Toa Thanh va 10.000 giao dan. am trach phan thanh ca trong thanh le ngoai ca oan Sistina cua Toa Thanh, con co 150 thanh vien ca oan va ban nhac tre cua Han lam vien Thanh Cecilia, va ca oan hng dan tn hu gom 60 ca vien.

Giang trong thanh le c Thanh Cha a quang dien cac bai oc va noi ve y ngha le Chua Thanh Than hien xuong. Le Hien Xuong la mau nhiem lam thanh phep ra cua Giao Hoi, la bien co a trao ban hnh the ban au va thuc ay s menh cua Giao Hoi. Hnh the va s thuc ay o luon luon thi s va c canh tan cach ac biet trong cac hanh ong phung vu. c Thanh Cha nh ngha le Chua Thanh Than hien xuong nh sau:

Le Ngu Tuan la le cua s hiep nhat, hieu biet va hiep thong nhan loai. Tat ca chung ta eu co the nhan thay trong the gii s hieu biet va hiep thong gia con ngi vi nhau thng hi ht va kho khan the nao, ca khi chung ta luon luon gan nhau vi s phat trien cua cac phng tien truyen thong va cac khoang cach a ly xem ra bien mat. Nhng cac mat quan bnh van con o va thng khi dan a ti cac xung ot. Viec oi thoai gia cac the he tr thanh vat va va nhieu khi thai o chong oi thang the. Hang ngay chung ta chng kien cac s kien cho thay xem ra con ngi ang tr thanh hieu chien va hay gay s hn. Hieu nhau xem ra qua oi hoi dan, than va ngi ta thch trong cai "toi" va cac li loc cua mnh. Trong tnh trang nay chung ta co the tm ra va song s hiep nhat ma chung ta can en biet bao hay khong?

Trnh thuat le Ngu Tuan trong sach Cong Vu cha ng trong hau canh cau chuyem co xay thap Babel (St 11,1-9). Thap Babel mieu ta mot vng quoc trong o con ngi a tap trung biet nhieu quyen bnh, en o no ngh rang khong can phai quy chieu ve mot v Thien Chua xa xoi na, va no tin mnh manh me ti o co the t mnh xay dng mot con ng len ti tri e m ca tri ra, va no t at mnh vao cho cua Thien Chua. Nhng chnh trong luc con ngi cung nhau lam viec e xay thap, th bat cht ho nhan ra rang ho ang xay dng chong lai nhau. Trong khi tm tr thanh giong nh Thien Chua ho gap nguy hiem cung khong con la ngi na, bi v ho a anh mat i mot yeu to nen tang cua cac ban v con ngi: o la kha nang ong y vi nhau, hieu nhau va cung hoat ong vi nhau.

Trnh thuat kinh thanh nay cha ng mot s that trng ton ma chung ta co the trong thay trong lch s va tren the gii. Vi tien bo cua khoa hoc va ky thuat chung ta a i ti quyen lc thong tr cac sc manh cua thien nhien, leo lai cac yeu to, che tao ra sinh vat va hau nh ca con ngi. Trong tnh trang nay khan cau Thien Chua xem ra la ieu loi thi, vo ch, bi v chnh chung ta co the xay dng va thc hien tat ca nhng g chung ta muon. Nhng chung ta nhan ra rang chung ta ang song cung kinh nghiem cai thap Babel. That the, chung ta a gia tang cac kha nang truyen thong, thu thap va truyen ba tin tc, nhng chung ta co the noi rang kha nang hieu biet nhau co gia tang, hay co le, mot cach mau thuan, chung ta lai ngay cang t hieu nhau hn? Gia con ngi vi nhau lai khong luon lach mot y thc bat tn nhiem, nghi ng va s hai nhau cho ti tr thanh nguy nhiem oi vi nhau hay sao? Vay th co the co s hiep nhat va ong tam thc s hay khong?

Chung ta tm thay cau tra li trong Thanh Kinh: s hiep nhat ch co vi n Than Kh cua Thien Chua, la ang se ban cho chung ta mot con tim mi va mot tieng noi mi, mot kha nang truyen thong mi. o la ieu a xay ra buoi sang ngay le Ngu Tuan, nam mi ngay sau le Vt Qua, khi ngon la cua Chua Thanh Than xuong tren cac mon e, au tren tng ngi va ot len ni ho ngon la thien linh, mot ngon la tnh yeu co kha nang bien oi. S s hai bien mat, con tim cam thay mot sc manh mi, cac mieng li m ra va bat au noi vi s thang than, en o moi ngi eu co the hieu viec loan bao Chua Giesu Kito chet va song lai. Vao le Ngu Tuan ni co s chia re va xa la lai nay sinh ra s hiep nhat va hieu biet.

e cap ti li Chua Giesu khang nh trong Phuc Am: "Khi Ngi ti, Than chan ly se hng dan cac con ti s that toan ven" (Ga 16,13) c Thanh Cha noi tiep trong bai giang:

ay khi noi ve Thanh Than, Chua Giesu giai thch cho chung ta biet Giao Hoi la g, va Giao Hoi phai song the nao e la chnh mnh, e la ni cua s hiep nhat va hiep thong trong Chan Ly. Ngi noi vi chung ta rang hanh ong nh kito hu co ngha la khong ong kn trong cai "toi" cua mnh, ma hng ve cai tat ca; co ngha la tiep nhan trong chnh mnh toan the Giao Hoi, hay ung hn e cho Giao Hoi tiep nhan chung ta trong noi tam... Chua Thanh Than, Than Kh cua s hiep nhat va chan ly co the tiep tuc vang len trong tam tr con ngi va thuc ay ho gap g nhau va tiep nhan nhau... Chung ta khong ln len khi khep kn trong cai "toi" cua chung ta, nhng ln len ma khi co kha nang lang nghe va chia se, ch trong cai "chung ta" cua Giao Hoi, vi mot thai o khiem ton sau xa trong noi tam... Ni au con ngi muon lam Thien Chua, th ho ch co the chong oi nhau. Trai lai ni au ho at e mnh trong chan ly cua Chua, th ho rong m cho hanh ong cua Than Kh nang va hiep nhat ho vi nhau.

Khi dan tn hu "Anh em hay bc i theo Than Kh va se khong b dan ti s thoa man cua xac tht" (Gl 5,16) thanh Phaolo giai thch rang i song ca nhan cua chung ta b ghi dau bi mot cuoc xung khac noi tam, bi mot s chia re gia cac thuc ay en t xac tht va cac thuc ay en t Than Kh, va chung ta khong the theo ca hai. That vay, chung ta khong the va ch ky va quang ai, va theo khuynh hng thong tr ngi khac va cam thay niem vui phuc vu vo v li. Chung ta ch co the la chon vi s tr giup cua Than Kh Chua Kito. V cac cong viec cua xac tht la cac toi ch ky , bao lc, thu nghch, bat hoa, ghen tng, chia re. o la cac t tng va hanh ong khong giup song la ngi va la kito hu thc s trong tnh yeu. o la hng i dan chung ta ti su h mat cuoc song. Trai lai, Thanh Than hng dan chung ta ti cac nh cao cua Thien Chua, e ngay tren trai at nay chung ta song mam giong cuoc song thien linh cua tnh yeu, niem vui va hoa bnh (Gl 5,22). Nh the s hiep nhat cua le Ngu Tuan oi choi lai s phan tan cua thap Babel.

Chung ta phai cau nguyen e Chua Thanh Than soi sang va hng dan chung ta la chon chan ly cua Chua Kito c thong truyen trong Giao Hoi.

Trong phan dang cua le mot gia nh An o gom cha me va hai con nho, hai n tu va hai nam giao dan a dang le vat len c Thanh Cha. Trong phan rc le 150 Linh Muc a giup c Thanh Cha phan phat Mnh Thanh Chua cho tn hu.

Luc 12 gi tra c Thanh Cha a ra ca so phong lam viec cua ngai e oc kinh Lay N Vng Thien ang vi gan 50,000 tn hu tu tap tai quang trng thanh Phero. Trong bai huan du ngan c Thanh Cha noi le Chua Thanh Than hien xuong nhac nh va lam song lai viec o tran ay Thanh Than tren cac Tong o va cac mon e khac tu tap nhau cau nguyen vi Me Maria. Chua Giesu phuc sinh va len tri gi Than Kh cua Ngi cho Giao Hoi e moi kito hu co the chia se vao chnh cuoc song cua Thien Chua va tr thanh chng nhan gia tr cua Ngi trong the gii. c Thanh Cha noi tiep

Than Kh a noi qua cac ngOn s vi cac n khon ngoan va hieu biet, tiep tuc linh hng cho cac ngi nam n dan than kiem tm chan ly, bang cach e ngh cac con ng oc ao cua s hieu biet va ao sau mau nhiem cua Thien Chua cung nh cua con ngi va cua the gii.

Trong boi canh o c Thanh Cha thong bao cho tn hu biet ngay 7 thang 10 nam 2012, nhan dp khai m Thng Hoi ong Giam Muc, ngai se tuyen bo thanh Gioan thanh Avila va thanh n Hildegard thanh Bingen la Tien S Giao Hoi hoan vu. Hai v la cac chng nhan ln song trong cac thi ai lich s, moi trng va van hoa khac nhau. Thanh n Hilgegard la n tu bien c song vao thi Trung Co, ben c, la bac thay than hoc va la ngi hieu biet sau rong ve khoa hoc thien nhien va am nhac. Con thanh Gioan thanh Avila la linh muc giao phan, song vao thi Phuc Hng ben Tay Ban Nha, tham d vao cac kho nhoc cua viec canh tan van hoa va ton giao cua Giao Hoi va xa hoi vao luc khi au thi ai tan tien. Nhng cuoc song thanh thien va giao thuyet sau xa khien cho cac v thi s mot cach trng cu. n Thanh Than d phong cac v vao trong kinh nghiem hieu biet sau xa mac khai cua Thien Chua va cuoc oi thoai thong minh vi the gii, la chan tri thng hang cuoc song va hoat ong cua Giao Hoi.

Di anh sang cua chng trnh tai truyen giang Tin Mng la e tai cua Thng Hoi ong Giam Muc the gii, va trc them nam c Tin c Thanh Cha cau mong qua giao huan cua hai Thanh Tien S, Than Kh Chua tiep tuc lam vang len tieng noi va soi sang con ng dan ti Chan Ly duy nhat, co the khien cho chung ta c t do va trao ban y ngha tran ay cho cuoc song chung ta.

Tiep en c Thanh Cha a oc kinh Lay N Vng Thien ang va ban phep lanh toa thanh cho moi ngi va chao cac tn hu bang nhieu th tieng khac nhau.

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page