c Thanh Cha co vo
cac Giam Muc Italia

giup tn hu ao sau c tin

 

c Thanh Cha co vo cac Giam Muc Italia giup tn hu ao sau c tin.

Vatican (SD 24-5-2012) - Trong buoi tiep kien Hoi ong Giam Muc Italia sang 24 thang 5 nam 2012, c Thanh Cha mi goi cac Giam Muc giup cac tn hu ay manh i song c tin vi mot a tien mi e co the cong hien nhng cau tra li thch hp cho con ngi ngay nay.

Cac Giam Muc thuoc 228 giao phan Italia nhom ai hoi thng nien tai noi thanh Vatican trong nhng ngay t 21 en 24 thang 5 nam 2012 ve e tai tai truyen giang Tin Mng.

Len tieng trong buoi tiep kien, c Thanh Cha nhac en trao lu tuc hoa ang lan tran tai cac nc co truyen thong Kito ky cu, keo theo s sa xut thc hanh ton giao, t tham d thanh le va lanh nhan b tch thong hoi. Bao nhieu tn hu a chu phep ra nhng b mat can tnh va khong con y thc mnh thuoc ve Giao Hoi: ho khong biet noi dung thiet yeu cua c tin hoac ngh rang mnh co the vun trong c tin ma khong can s trung gian cua Giao Hoi. Nhieu ngi khac ng vc cac chan ly do Giao Hoi giang day.

Trong boi canh o, c Thanh Cha at cau hoi: "Lam sao chung ta co the gieo vai Li Chua trong niem tn thac, e moi ngi co the tm c s that ve ban than, thc chat cua mnh va niem hy vong? Chung ta biet rang at c nhng phng phap mi e loan bao Tin Mng hoac hoat ong muc vu th van cha u e lam cho e ngh Kito giao co the c nhieu ngi on tiep va chia se hn.. Can phai tai khi hanh t Chua Kito, c c hanh, tuyen xng va lam chng. Khong phai tnh c ma Hien che au tien ma Cong ong chung Vatican 2 thong qua chnh la hien che ve Phung Vu Thanh: viec th phng Thien Chua hng con ngi ve Thanh (Citta) tng lai va tra lai cho Thien Chua quyen toi thng cua Ngai, hnh thanh Giao Hoi c Li Chua trieu tap, va to cho the gii thay cuoc gap g phong phu vi Thien Chua".

c Thanh Cha noi them rang: "Trong khi chung ta phai nuoi dng mot cai nhn biet n Chua v s tang trng cua hat giong tot, ca trong mot tha at nhieu khi kho can, chung ta cam thay rang hoat ong cua chung ta oi phai co mot ong lc mi, nham ti ieu thiet yeu cua c tin va i song Kito. Trong mot thi ai trong o oi ngi nhieu ngi Thien Chua tr thanh v Xa La va Chua Giesu ch la mot v nhan cua qua kh, chung ta se khong co mot a tien truyen giao neu khong canh tan chat lng c tin va kinh nguyen cua chung ta, chung ta se khong the cong hien nhng cau tra li thch hp neu khong tai on nhan hong an thanh sung; chung ta se khong biet chinh phuc con ngi cho Tin Mng neu chnh chung ta khong phai la nhng ngi au tien tai ao sau kinh nghiem ve Thien Chua".

Sau cung, c Thanh Cha nhac lai rang v nhng ly do tren ay ngai a an nh Nam c Tin se bat au ngay 11 thang 10 nam 2012, e giup tai kham pha va tai on nhan hong an c tin qu gia, e hieu biet sau xa hn ve nhng chan ly la nha song trong cuoc i chung ta, e dan a con ngi ngay nay, thng l ang, tien en mot cuoc gap g mi me vi Chua Giesu Kito, ang la ng, s that va la s song". (SD 24-5-2012)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page