Nc Phap can ton trong

cac "truyen thong luan ly

va tinh than" cua mnh

 

c Thanh cha noi rang nc Phap can ton trong cac "truyen thong luan ly va tinh than" cua mnh.

Phap quoc (I. Media - La Croix, WH 17/05/2012) - Nhan dp ong Francois Hollande, thuoc ang xa hoi, nham chc tong thong Cong hoa Phap vao ngay 15 thang Nam nam 2012, c Thanh cha Beneicto XVI, trong mot s iep chuc mng, a ngo y mong muon "nhng truyen thong luan ly va tinh than cao quy" cua nc Phap se c ton trong.

c biet, lap trng cua v tan tong thong ve viec pha thai va ve an t khien ngi Cong giao khong may an tam. Trong s iep gi v tan tong thong, c Thanh cha Beneicto XVI cung nhan manh ti viec "ton trong s song" va "pham gia cua tng con ngi".

Trong s iep e ngay 14 thang Nam nam 2012 va c gi ti ien Elysee vao chieu ngay 15 thang Nam nam 2012, vai gi sau le nham chc cua tan tong thong Phap, c Thanh cha Beneicto XVI trc tien bay to "nhng li chuc than thien" cua ngai ti ngai Francois Hollande "trong viec thc thi cac nhiem vu cao ca". c Thanh cha cung cau mong nc Phap, "gia long chau Au va cong ong quoc te, tiep tuc la mot nhan to cua hoa bnh va tnh lien i tch cc, trong viec tm kiem cong ch, s ton trong s song cung nh pham gia cua tng con ngi va cua moi dan toc".

c Thanh cha viet: "Toi cau cung Thien Chua phu tr ngai e trong s ton trong cac truyen thong luan ly va tinh than cao quy cua mnh, at nc ngai dung cam tiep tuc no lc xay dng mot xa hoi ngay cang cong bang va huynh e hn, m ra vi the gii va lien i vi cac dan toc ngheo kho nhat".

Ket thuc s iep, c Thanh cha cau xin "phuc lanh cua Thien Chua o tran ay" tren v Nguyen thu quoc gia mi va toan the ngi dan Phap.

 

R.V.A.

(An Phong)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page