Li cau nguyen

ket hiep tn hu vi Thien Chua

giup thang vt moi s hai no le

va rong m cho moi thu tao

 

Li cau nguyen ket hiep tn hu vi Thien Chua, giup thang vt moi s hai no le va rong m cho moi thu tao.

Roma (Vat. 16/05/2012) - Li cau nguyen c Chua Thanh Than linh hng giup tn hu song s t do la con cai Thien Chua, thang vt moi s hai no le, song ket hiep sau xa vi Chua va rong m cho moi thu tao.

c Thanh Cha a khang nh nh tren vi gan 40,000 tn hu va du khach hanh hng nam chau tham d buoi gap g chung vi c Thanh Cha tai quang trng thanh Phero sang th T 16 thang 5 nam 2012.

Ngoai cac oan hanh hng Au chau va Bac My cung co cac oan hanh hng en t A chau nh An o, Indonesia, Nhat Ban va Philippines. en t xa nhat la oan hanh hng Australia. Trong khi t chau My Latinh co cac oan hanh hng Mehico, Costa Rica, Guatemala, Argentina va Brasil.

Trong bai huan du c Thanh Cha a trnh bay e tai "li cau nguyen trong cac th cua Thanh Phaolo, Tong o dan ngoai". Cac th cua thanh nhan luon luon c m au va ket thuc vi cac kieu dien ta li cau nguyen: m au vi li nguyen ta n, chuc tung, va ket thuc vi li cau chuc n thanh Chua hng dan con ng cua cong oan tn hu. Gia cong thc m au: "Toi ta n Thien Chua nh c Giesu Kito" (Rm 1,8) va li cau chuc ket thuc "An sung cua Chua Giesu Kito cung anh em" (1 Cr 16,23) la noi dung cua cac th. c Thanh Cha nh ngha li cau nguyen trong cac th cua thanh Phaolo nh sau:

Li cau nguyen cua thanh Phaolo la mot li cau nguyen bieu lo cac hnh thai rat phong phu, t li cam ta ti li chuc lanh, t li ca ngi ti li xin n va bau c, t thanh thi ti li khan nai: mot thay oi cac kieu dien ta chng minh cho thay li cau nguyen loi cuon va tham nhap tat ca moi tnh trang song ca nhan cung nh cong oan ma thanh nhan hng ti.

Tiep tuc bai huan du c Thanh Cha noi: mot yeu to au tien ma thanh Tong o muon lam cho chung ta hieu o la khong c coi li cau nguyen n thuan nh la mot hanh ong, mot cong viec lam tot, ma chung ta chu toan oi vi Thien Chua. Nhng trc het no la mot n, hoa trai cua s hien dien sinh ong, trao ban sc song cua Thien Chua Cha va cua c Giesu Kito trong chung ta. Thanh Phaolo viet trong th gi tn hu Roma: "Hn na, lai co Than Kh giup chung ta la nhng ke yeu hen, v chung ta khong biet cau nguyen the nao cho phai; nhng chnh Than Kh cau thay nguyen giup chung ta, bang nhng tieng ren siet khon ta" (Rm 8,26). That the, chung ta muon cau nguyen nhng Thien Chua xa, chung ta khong co cac li va t ng ke ca t tng e noi vi Thien Chua. Chung ta ch co the rong m chnh mnh, danh thi gi cho Thien Chua, ch i Ngi giup chung ta bc vao trong cuoc oi thoai ch that vi Ngi. Nhng thanh nhan noi cho chung ta biet rang chnh s vang bong li noi, c mong tiep xuc vi Thien Chua la li cau nguyen, ma Chua Thanh Than khong ch hieu, nhng con giai thch ben Thien Chua na. Chnh s yeu uoi o, qua Chua Thanh Than, tr thanh li cau nguyen, s tiep xuc ch that vi Thien Chua. Chua Thanh Than nh the la thong dch vien lam cho chnh chung ta va Thien Chua hieu ieu chung ta muon noi.

Hn la trong tat ca moi chieu kch khac trong cuoc song, trong li cau nguyen chung ta kinh nghiem c s yeu hen, s ngheo nan, than phan la thu tao cua chung ta, bi v chung ta c at ng trc s toan nang va sieu viet cua Thien Chua. Cang tien xa trong viec lang nghe va oi thoai vi Thien Chua bao nhieu - bi v li cau ngyen tr thanh hi th thng ngay cua linh hon chung ta - th chung ta cang nhan ra y ngha s han hep cua chung ta bay nhieu, khong phai ch trc cac hoan canh cu the moi ngay, ma ca trong tng quan vi Thien Chua na. Va khi o ln len trong chung ta s can thiet ngay cang pho thac cho Ngi... Va chnh Chua Thanh Than tr giup s bat lc nay cua chung ta, Ngi soi sang tam tr va sui am con tim chung ta, bang cach hng chung ta ve Thien Chua. oi vi thanh Phaolo li cau nguyen trc het la hoat ong cua Chua Thanh Than trong ban tnh nhan loai cua chung ta, e mang lay s yeu hen cua chung ta va bien oi chung ta t nhng con ngi b rang buoc vao cac thc tai vat chat tr thanh cac con ngi tinh than. Thanh Phaolo viet trong th th I gi tn hu Corinto: "Phan chung ta, chung ta a khong lanh nhan than tr cua the gian, nhng la Than Kh phat xuat t Thien Chua, e nhan biet nhng an hue Thien Chua a ban cho chung ta. e noi ve nhng ieu o, chung toi khong dung nhng li le a hoc c ni tr khon ngoan cua loai ngi, nhng nhng li le Than Kh linh hng e dien ta thc tai thuoc ve Than Kh" (1 Cr 2,12-13).

Vi s hien dien nay cua Chua Thanh Than, s hiep nhat cua chung ta vi Chua Kito c thc hien, bi v ay la Than Kh cua Con Thien Chua, ni Ngi chung ta c tr thanh con. Thanh Phaolo noi ve Than Kh cua Chua Kito (Rm 8,9) ch khong phai ch la Than Kh cua Thien Chua. Va ng nhien, neu Chua Kito la Con Thien Chua, th than tr cua Ngi cung la than tr cua Thien Chua, va nh the neu than tr cua Thien Chua va than tr cua Chua Kito a tr thanh rat gan gui chung ta trong Con Thien Chua, th Than Kh cua Thien Chua cung tr thanh Than Kh con ngi va ung ti chung ta. Chung ta co the bc vao s hiep thong vi Than Kh. Giong nh the noi rang khong ch co Thien Chua Cha a tr thanh hu hnh trong s Nhap The cua Chua Con, ma ca Than Kh cua Thien Chua cung t bieu lo ra trong cuoc song va hanh ong cua c Giesu Kito, la ang a song, a b ong inh, chet va song lai. Thanh Tong o nhac lai rang "khong ai co the noi "c Giesu la Chua", neu khong do tac ong cua Chua Thanh Than" (1 Cr 12,3). Nh vay Than Kh hng con tim chung ta ve Chua Giesu Kito, en o "khong phai chung ta song na, ma la Chua Kito song trong chung ta" (Gl 2,20).

Tiep tuc bai huan du c Thanh Cha neu bat cac hieu qua hoat ong cua Chua Thanh Than trong chung ta. Ngai noi:

Trc het vi li cau nguyen, c Than Kh linh hng, chung ta c at e trong ieu kien t bo va thang vt moi hnh thc s hai va no le, bang cach song s t do ch thc cua con cai Thien Chua. Khong co li cau nguyen nuoi dng viec trong Chua Kito moi ngay trong s than tnh ln len t t, th chung ta ri vao hoan canh ,ma thanh Phaolo ta trong th gi giao oan Roma: chung ta khong lam ieu thien chung ta muon, nhng lam ieu ac ma chung ta khong muon (Rm 7,19). o la kieu dien ta s tha hoa, s huy hoai t do cua cuoc song chung ta, bi toi to tong... "Ni au co Than Kh cua Chua, th ni o co s t do" (2 Cr 3,17). Vi li cau nguyen chung ta song kinh nghiem s t do do Than Kh ban cho: mot s t do ch that khoi toi loi va s d, t do cho s thien, cho s song va cho Thien Chua.

S t do ay khong ong hoa vi loi song buong tha, hay kha nang la chon s d, ma la "hoa trai cua Than Kh, la bac ai, hoan lac, bnh an, nhan nhuc, nhan hau, t tam, trung tn, hien hoa, tiet o" (Gl 5,22). o chnh la s t do ch thc.

Hieu qua th hai khi chung ta e cho Than Kh Chua Kito hoat ong trong chung ta: o la tng quan cua chung ta vi Thien Chua tr thanh sau am en o khong co thc tai hay trang huong nao co the gay thiet hai cho chung ta. Khi o chung ta hieu rang vi li cau nguyen chung ta khong c giai thoat khoi cac th thach hay cac kho au, nhng chung ta co the song chung trong s ket hiep vi Chua Kito, vi cac kho au cua Ngi, trong vien tng cung chia se vinh quang cua Ngi (Rm 8,17). Rat nhieu lan trong li cau nguyen chung ta xin Thien Chua giai thoat chung ta khoi s d vat ly va tinh than, va chung ta lam ieu o vi long tin tng. Nhng thng khi chung ta co cam tng khong c nhan li, va khi o chung ta chan nan nga long va khong kien tr na. That ra, khong co tieng keu than nao cua con ngi ma khong c Thien Chua lang nghe; va chnh trong li cau nguyen lien l va trung thanh chung ta hieu vi thanh Phaolo rang: "nhng au kho chung ta chu bay gi sanh sao c vi vinh quang ma Thien Chua se mac khai ni chung ta" (Rm 8,18). Li cau nguyen khong mien tr cho chung ta khoi th thach va kho au, nhng cho phep chung ta song va ng au vi cac kho au o vi mot sc manh mi, vi chnh long tin tng cua Chua Giesu...

Cau tra li cua Thien Chua cho cac tieng keu khoc va nc mat cua Chua Giesu a khong phai la s giai thoat lap tc khoi cac kho au, thap gia va cai chet, nhng a la mot s chap nhan v ai hn nhieu, mot cau tra li sau am hn nhieu. Thien Chua a tra li vi s phuc sinh cua Con Ngai, vi cuoc song mi.

Hieu qua th ba o la li cau cua tn hu rong m cho cac chieu kch cua toan nhan loai va moi thu tao, nhan lay s ch mong ngong ngong ngay Thien Chua mac khai vinh quang cua con cai ngi (Rm 8,19). Li cau nguyen c nang bi Than Khi cua Chua Kito khong ong kn trong chnh no, cung khong ch la li cau nguyen cho toi, ma rong m cho s chia se vi cac noi kho au cua ngi khac trong thi ai chung ta. No tr thanh li bau c cho ngi khac, va nh the la tr thanh s giai thoat t toi, la con kenh hy vong cho moi thu tao, dien ta tnh yeu cua Thien Chua, ma Than Kh o tran ay tam hon chung ta (Rm 5,5).

Nhac ti ngay 15-5 va qua la Ngay Quoc Te Gia nh, c Thanh Cha keu goi phai to chc cong an viec lam the nao e no khong can tr cuoc song gia nh nhng giup gia nh hiep nhat. Ngai cau mong ngay Chua Nhat ngay cua Chua va la le Phuc Sinh trong tuan la ngay ngh ngi va la c hoi cung co cac quan he trong gia nh.

Sau khi chao cac tn hu bang nhieu th tieng khac nhau va cau chuc tat ca nhng ngay hanh hng sot sang bo ch c Thanh Cha a cat kinh Lay Cha va ban phep lanh toa thanh cho moi ngi.

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page