Hon nhan ong tnh

moi e doa cho gia nh nhan loai

 

Hon nhan ong tnh: moi e doa cho gia nh nhan loai.

Hoa Ky (Theo Osservatore Romano & WH 11/05/2012) - Ngay 9 thang 5 nam 2012, ong Barack Obama tuyen bo: "Trong t cach ca nhan, toi cho rang phai tien len pha trc va khang nh rang cac cap ong tnh co the ket hon". Du tuyen bo vi t cach ca nhan nhng v ong la tong thong Hoa Ky, chac chan tuyen bo nay co tam anh hng rat ln, khong nhng tai Hoa Ky ma con tai nhieu quoc gia tren the gii.

Ngay lap tc, c hong y Timothy Dolan, Tong giam muc New York va Chu tch Hoi ong Giam muc Hoa ky, a a ra ban nhan nh, trong o ngai nhan manh gia tr nen tang cua hon nhan va s can thiet phai bao ve nh che hon nhan theo truyen thong, tc la s ket hp gia ngi nam va ngi n. Ngai noi: "Nhng phat bieu cua tong thong Obama ung ho viec tai nh ngha ve hon nhan qua la ieu het sc ang buon".

Nhac lai la th ngai gi cho tong thong Obama ngay 20 thang 9 nam 2011, c hong y Dolan khang nh: "Cac giam muc cong giao san sang ung ho moi bien phap tch cc cua tong thong va chnh phu nham cung co hon nhan va gia nh. Tuy nhien chung toi khong the im lang khi oi dien nhng li noi va hanh ong lam xoi mon nh che hon nhan, von la tang a goc cua xa hoi chung ta. Ngi dan trong at nc nay, ac biet la tre nho, can c phuc vu tot hn".

c hong y Dolan noi them: "Phat bieu cua tong thong Obama khong gay ngac nhien v nhng phat bieu o ch tiep noi nhng hanh ong cua chnh phu a lam, nham phu nhan va tay xoa y ngha oc ao cua hon nhan".

Trong phan ket thuc la th, c hong y Dolan viet: "Toi cau nguyen cho tong thong hang ngay va se tiep tuc cau nguyen, e ong va chnh phu hanh x cach ung an nham nang cao va bao ve hon nhan hieu nh s ket hp gia mot ngi nam va mot ngi n. c g tat ca chung ta no lc thang tien va bao ve nh che hon nhan, lam nh the la chung ta ang phuc vu thien ch ch thc cua tat ca moi ngi".

 

R.V.A.

(Thien Trieu)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page