Ba phan t dan chung Nga

noi len niem tin tng

vao Giao hoi Chnh Thong Nga

 

 

Ba phan t dan chung Nga noi len niem tin tng vao Giao hoi Chnh Thong Nga.

Matcva, Lien Bang Nga (Apic 07/05/2012) - Ket qua cua mot cuoc tham do va c cong bo ngay 06 thang 05 nam 2012, cho biet 73% ngi dan Nga nhn nhan Giao hoi Chnh Thong ang nam gi vai tro tch cc trong sinh hoat at nc. Ch co 2% khong ong y, va 13% co nhan nh thay oi khi tch cc khi tieu cc.

Co 64% nhng ngi c hoi y kien tra li la ho van tin tng vao giao hoi Chnh Thong, va co 56% tin tng vao c ng kim Thng Phu Chnh Thong Nga, c Cyrillo I.

c biet hien nay co 68% dan chung Nga tuyen bo mnh thuoc Giao hoi Chnh Thong Nga.

 

R.V.A.

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page