c Thanh cha on nhan

cac tan ve binh Thuy S

 

 

Vatican (AsiaNews & Vietcatholic News 7/5/2012) - Theo tin t hang tin Asianews th sang mung 07 thang 05 nam 2012, c Thanh cha Beneicto XVI a tiep kien lc lng ve binh Thuy S ang phuc vu tai Toa Thanh cung vi cac tan binh. Ngai a cung cap cho ho mot "chien lc quan s" nh la mot "b mat e at c hieu qua trong cong viec tai Vatican cung nh trong moi d nh cua ho, o la biet lien l ket hiep vi Chua Kito".

Trong buoi tiep kien, c Thanh cha cung keu goi oi ve binh hay tan dung "thi gian Roma e phat trien tnh bang hu vi Chua Kito, yeu men Giao hoi nhieu hn va hng ti muc tieu tr thanh mot Kito hu ch thc, mot cuoc song thanh thien".

Trong buoi tiep kien nay vi c Thanh cha, a co 26 tan binh tuyen the nham chc tai Vatican, ung vao ngay tng niem mot nhom ong oi cua ho hy sinh hoi nam 1527 e bao ve cho c Giao hoang Clemente VII chong lai lnh anh thue bua vay thanh Roma khi ay.

Suot hn 500 nam phuc vu c Giao hoang, Lc lng Ve binh Thuy S - bao gom khoang 110 chang trai tre tuoi ngi Thuy S - a bao ve an ninh cho lanh tho quoc gia Vatican. Cac binh lnh canh gac la mot trong nhng quan lc c chup anh nhieu nhat tren the gii, ho cung am bao s an toan cho c Giao hoang.

Moi nhiem ky ve binh Thuy S se phuc vu trong 25 thang va tat ca eu phai song tai Vatican. Trong cuoc tiep kien vi ho, c Thanh cha Beneicto XVI nhan manh rang nhng to chat tinh than phai la nhan to ieu khien cuoc i ho, ngai noi: "vng chac trong c tin Cong Giao, niem tin tng va long men yeu oi vi Giao hoi cua Chua Giesu Kito, sieng nang va kien tr trong moi cong viec ln nho hang ngay, can am va khiem nhng, v tha va xong xao. Nhng c tnh nay phai chiem gi trai tim cua cac anh trong cng v la oi can ve danh d tai Vatican".

Khuyen khch ho trong n goi, c Thanh cha noi them: "Cac anh hay quan tam ti nhng ngi khac, ho tr va ch bao lan nhau trong cong viec hang ngay, bao ve can tnh bac ai cua Tin Mng vi nhng ngi ma cac anh gap moi ngay. Li mi goi yeu thng tha nhan trong Kinh Thanh gan lien vi menh lenh knh yeu Thien Chua bang tat ca trai tim, linh hon va sc lc cua mnh (x. Mc 12:29-31). e mang tnh yeu thng en ngi anh em, cac anh phai nuoi dng no t trong cung long Thng Xot cua Thien Chua, chuyen tam cau nguyen, sieng nang lang nghe Li Chua, va at mau nhiem Thanh The lam trung tam cua cuoc i".

Cung nen nhac lai la lch s cho thay a co khong t cac ve binh Thuy S, sau khi phuc vu c Thanh cha th quyet nh dan than trong i song thanh hien. ay la ieu ma c Thanh cha cung e cap en khi noi: "Co khong t ngi tien nhiem cua cac anh noi bat khong ch trong cong viec cua ho, nhng con trong s cam ket cua ho vi i song Kito hu. Mot so ngi a c mi goi i theo Chua trong chc vu linh muc hoac i song tu tr, ho a ap lai li Chua mi goi cach nhiet tnh. Con nhng ngi khac th vui ve hanh phuc vi B Tch Hon Phoi. Toi ta n Thien Chua, la can nguyen cua moi ieu tot ep, v nhng ac an va s vu khac nhau ma Ngai a trao ban cho cac anh, va toi cung cau nguyen cho cac anh khi bat au nhiem vu cua mnh. V the, cac anh hoan toan co the ap lai tieng goi cua Chua Kito, theo Ngai vi long quang ai trung thanh".

"Chung ta hay nguyen xin c Trinh N Maria - ngi ma chung ta ton vinh mot cach ac biet trong Thang Nam nay, giup chung ta c trai nghiem moi ngay ve s hiep thong sau xa vi Thien Chua. Nh Thanh Phaolo a noi, chung ta "khong con phai la ngi xa la hay ngi tam tru, nhng la ngi ong hng vi cac ngi thuoc dan thanh, va la ngi nha cua Thien Chua" (Ep 2:19)".

 

R.V.A.

(Tien Ho)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page