Ai tin tng vao s tr giup cua Chua

ngi o se nhan c giup

 

Lai trong Chua. Ai tin tng vao s tr giup cua Chua, ngi o se nhan c giup .

Vatican (Vat. 6/05/2012) - Quy v thnh gia than men. Chua nhat 6 thang 5 nam 2012, tri Ro-ma co ma nhe nhng tai quang trng thanh Phe-ro tn hu va khach hanh hng van quy tu ve ong ao cach la thng e cung hiep thong vi c Thanh Cha Bien c 16 trong kinh Lay N Vng Thien ang. "Ai tin tng vao s tr giup cua Chua, ngi o se nhan c giup " la thong iep c Thanh Cha nhan manh trong bai huan du cua mnh.

Anh ch em than men,

Tin Mng Chua Nhat th nam mua Phuc sinh m ra cho chung ta hnh anh vn nho. "Chua Gie-su noi vi cac mon e:'Thay la cay nho that, va Cha Thay la ngi trong nho'" (Ga 15,1). Trong Kinh Thanh, rat nhieu lan dan It-ra-en c so sanh vi vn nho sai trai khi trung tn vi Thien Chua; nhng mot khi ho xa Chua, se tr thanh kho heo, khong con kha nang lam ra "loai ru lam phan khi long ngi", nh chung ta oc thay trong Thanh vnh 104, cau 15. Vn nho that cua Thien Chua, cay nho that la Chua Gie-su, vi tnh yeu hy sinh, a em lai n cu chuoc cho chung ta va m ng cho chung ta en vn nho that. Nh c Ki-to lai trong tnh yeu cua Chua Cha, cac mon e cung the, nhng ngi c cat ta nh Li cua Thay mnh. Neu cac mon e gan ket vi Thay cach tham sau, ho tr thanh nhng nhanh nho sai trai, lam cho vu mua boi thu. Thanh Phan-xi-co de Sale viet: "Canh lien ket vi than va sinh trai khong bi t chnh no nhng la nh thay cay: hien nay chung ta c gan ket trong tnh men vi ang Cu o nh chi the vi au. V the, nhng viec lanh phuc c hng nh t Ngai em lai cho chung ta s song vnh cu" (Trattato dell'amore di Dio, XI, 6, Roma 2011, 601).

Trong ngay chung ta lanh nhan phep Ra toi, Giao Hoi a thap nhap chung ta nh nhng nhanh cay vao Mau nhiem Phuc sinh cua Chua Gie-su, ong thi cung trong Cuoc thng kho cua Ngi. T coi re nay chung ta nhan lanh nha song hau c tham d vao cuoc song vnh hang. Nh cac mon e, chung ta cung vay, nh s tr giup cua cac Muc t trong Giao Hoi, chung ta ln len trong vn nho cua Chua, c bao boc trong tnh yeu cua Ngi. "Neu hoa trai cua chung ta la tnh yeu, th ieu tao ra hoa trai nay chnh la viec " lai" cach tham sau va trung tn vi Chua" (Gesu di Nazaret, Milano 2007, 305). ieu quan trong la luon gan ket vi Chua Gie-su, phu thuoc vao Ngi bi khong co Ngai chung ta khong the lam c g (x. Ga 15,5). Trong mot la th cua Ngon s Gio-an, ngi song trong hoang mac Gaza vao the ky th nam, mot tn hu hoi ngai rang: Lam the nao e dung hoa gia t do cua con ngi va viec phu thuoc hoan toan vao Thien Chua? V an tu tra li: Neu con ngi nghieng long mnh vao s thien va xin Chua giup , ho se nhan c sc manh can thiet e lam c ieu ay. Bi t do cua con ngi va quyen nang cua Thien Chua song hanh vi nhau. ieu nay kha thi bi s thien en t Thien Chua nhng s thien c thc thi nh ngi tn hu. (x. Ep. 763, SC 468, Paris, 2001, 206). " lai" trong Chua Ki-to cach ch thc c am bao trong li cau nguyen lien l, nh v Chan phc Dong Xi-to Guerrico d'Igny a noi: "Lay Chua Gie-su, khong co Ngai chung con chang lam c g. Ngai chnh la ngi lam vn, ngi sang tao ch thc; Ngi trong ta va cham soc vn nho cua Ngai. Ngai a m mam bang li cua mnh, ti bang than linh va lam cho ln manh nh quyen nang cua Ngai" (Sermo ad excitandam devotionem in psalmodia, SC 202, 1973, 522).

Cac ban than men,

Moi ngi chung ta la mot nhanh nho va ch song manh neu ln len moi ngay trong cau nguyen, tham d cac B tch, trong viec thien va gan ket vi Thien Chua. Ai yeu men Chua Gie-su, ang la cay nho that, se sinh hoa trai c tin cho mot vu mua boi thu nhng hoa trai thieng lieng. Chung ta cung hng en Me Maria, Me Thien Chua hau chung ta co the lai trong Chua Gie-su cach lien l va e moi hanh ong cua chung ta c khi s va hoan tat trong Ngi.

Sau kinh Lay N Vng Thien ang, c Thanh Cha nhac en Ngay gap g cac gia nh lan th bay se dien ra Milan va ngai cung ngo y cam n giao phan chu nha cung nh cac giao phan trong vung ve viec to chc s kien nay.

Trong li chao bang tieng Anh, c Thanh Cha an can tham hoi mot oan hanh hng en t Indonesia va ngo y cau nguyen cach ac biet cho moi ngi tren khap the gii nh la con cai Thien Chua e ho ln len trong tnh yeu va hiep nhat hau ho biet kien tr va cham lo cho s song thieng lieng a c gieo trong trong tham tam moi ngi.

Tiep o, c Thanh Cha cung chao mng cac oan hanh hng en t c, Slovenia, Slovakia, Balan, Tay Ban Nha va Italia.

Trong tieng Tay Ban Nha, c Thanh Cha nhac lai y ngha bai Tin Mng va mi ngoi tn hu song gan ket vi Chua nh canh nho gan lien vi than nho; ket hp vi Chua Ki-to la nguon s song va chnh Ngai giup chung ta sinh nhieu hoa trai. Hom qua cung la dp 50 nam dp phong thanh cho Thanh Martin de Porres, ngi a co cong trong viec tai truyen giao va khi lai s thanh thien trong long Giao Hoi. Xin Me Maria ong hanh vi chung ta tren moi bc ng i.

Sau cung c Thanh Cha cau chuc moi ngi ngay Chua Nhat an lanh.

 

ang The Nhan

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page