Ngi lam cha lam me trong gia nh Cong giao

can co quyen va trach nhiem

vi s phat trien cua giao phan

 

c Giam muc Giao phan Kontum noi rang ngi lam cha lam me trong gia nh Cong giao can co quyen va trach nhiem vi s phat trien cua giao phan.

Kontum, Viet Nam (VRN 03/05/2012) - Ngay 1 thang 5 hang nam, la ngay le knh Thanh Giuse Th, theo lch phung vu, va la ngay "Ngi Cha Gia nh Cong Giao" (NCGCG) tai giao phan Kontum. Hoa vi niem vui cua giao phan trong ngay nay, giao x c An, mien Pleiku, giao phan Kontum a to chc ngay le that long trong va chu ao.

Trong khuon vien nha th, cac pa-no noi ve ngi Cha mang nhieu noi dung thiet thc: "Bo la tat ca", "Ba cua toi", "Nhan chng Em-mau", "Long thng xot Chua", "Chua chien lanh",v.v... Ngay tai Cung Thanh, cau Li Chua chu e "Knh s Chua la au moi khon ngoan" nam tren mot phong chnh ln. c biet, co khoang hn 400 tham d vien mien Pleiku ve tham d.

Chng trnh nam nay phong phu hn moi nam. Cha chnh x va cha Phu ta cung Ban Chc Viec hat Pleiku a chuan b mot chng trnh rat sat sao vi cuoc song cua ngi cha gia nh Cong giao. Ben canh o, con co cha Giuse Tran S Tn, Dong Chua Cu The, ve tham gia ho tr to chc chng trnh. Chng trnh c khai mac luc 7h sang va ket thuc 16h cung ngay.

Vao luc 15h15 c cha Micae Hoang c Oanh, Giam muc giao phan ve dang thanh le Ta n. Trong bai giang, c cha nhan manh: "a en luc "Ngi Cha Gia nh Cong Giao" phai kiem nghiem lai trach nhiem cua mnh oi vi gia nh, giao x va giao phan". c cha noi: "Toi rat tin tng vao moi mot ngi cha, ngi me trong gia nh Cong giao. Vi t cach Giam muc giao phan toi yeu cau nhng bac lam cha, me trong gia nh Cong giao phai ngoi lai a ra sang kien, viec lam thiet thc e phuc vu giao phan, phuc vu giao hoi va phai the hien c trach nhiem cua mnh trong cong viec ay manh cong cuoc ao tao va cong cuoc rao giang Tin Mng. Chung ta khong the c hang nam en ngay nay chung ta lam mot cuoc hop mat theo truyen thong cho het ngay roi xong. Toi yeu cau chung ta phai to chc lai co khi la mot tuan, mot thang, chung ta phai gap nhau lai e cung nhau thc hien s vu truyen giao cua mnh bang cach thiet thc nhat. Anh ch em phai co trach nhiem va co quyen biet s phat trien cua giao phan nh the nao e t o e ra mot viec lam thiet thc nhat!"

c Giam muc giao phan cho thay trach nhiem cua ngi cha, ngi me trong gia nh cong giao trong giao phan Kontum con ay day bao kho khan, kham kho. Nhng ngai khch le cac tn hu rang vi c tin trong cuoc song, khong co mot gian nguy nao co the can c bc ng dan than truyen giao.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page