c Thanh Cha chu s Kinh Chieu

vi giao s tu s Croat

 

c Thanh Cha chu s Kinh Chieu vi giao s tu s Croat.

Zagreb (Vat. 5/06/2011) - Chieu chua nhat 5 thang 6 nam 2011, c Thanh Cha Bien c 16 a chu s buoi hat kinh chieu trong the tai Nha th chnh toa Zagreb vi 1 ngan ngi, gom cac Giam Muc, Linh Muc, tu s nam n, chung sinh va tap sinh. Ngai mi goi cong oan Giao Hoi a phng kien tr trong c tin va hang say hoat ong tong o gia nhng kho khan, noi gng c Chan Phc Hong Y Alois Stepinac.

Nha th chnh toa Zagrec c xay theo kieu tan gotch va la cong trnh kien truc cao nhat tren toan Croat, vi 105 met, va dai 77 met, c dang knh c Me Mong Trieu va thanh vng Stephano cua Hungari. 3 pha cua thanh ng la toa Tong Giam Muc rat rong ln c xay t the ky 18 tren vet tch cua mot phao ai cu hoi the ky 16.

Sau ban th chnh cua thanh ng, co mo cua Chan phc Hong Y Alois Stepinac, nguyen la Tong Giam Muc Zagreb. Khi nha nc cong san Yugoslavi len nam chnh quyen, c Tong Giam Muc Stepinac b ket an v cho la a cong tac vi chnh phu bu nhn phat xt Ustacia thi c quoc xa. Trong thi gian b quan thuc tai gia, ngai c c Thanh Cha Pio 12 a phong lam Hong Y, va nam 1960, c Hong Y a qua i trong khi b con b quan thuc tai gia. Nam 1998, c Thanh Cha Gioan Phaolo 2 a ton phong ngai la v chan phc t ao.

oi vi ngi Croat, c Hong Y Stepinac la bieu tng s e khang cua Giao Hoi chong lai s an ap cua che o cong san. c Gioan Phaolo II tuyen bo c Hong Y b bach hai v a t choi cat t long trung thanh cua Giao Hoi tai Yugoslavi vi Toa Thanh va khong chu thiet lap Giao Hoi quoc gia.

Ngay nay, c Hong Y Stepinac van c coi la tam gng kien cng trung thanh vi Thien Chua va ton trong pham gia cua moi ngi.

Bai giang

Trong bai giang sau bai oc ngan cua Kinh Chieu, c Thanh Cha neu bat tam gng va bai hoc cua c Chan Phc Hong Y Stepinac cho moi thanh phan dan Chua tai Croat va noi:

"Chieu hom nay chung ta muon sot sang cau nguyen tng niem c Chan Phc Alois Stepinac, v Chu Chan can trng, mau gng nhiet thanh tong o va long cng quyet theo tinh than Kito, cuoc song anh hung cua Ngi ngay nay van con soi sang cho cac tn hu thuoc cac giao phan Croat, nang c tin va i song Giao Hoi. S nghiep cua v Giam Muc khong the b lang quen nay chu yeu xuat phat t c tin cua Ngi: luc sinh thi, Ngi van luon hng nhn ve Chua Giesu va luon tr nen ong hnh dang vi Chua, en o tr thanh mot hnh anh song ong cua Chua Kito, cua Chua Kito au kho. Chnh nh lng tam Kito kien vng, Chan phc a biet chong lai moi che o oc oan, tr thanh ngi benh vc ngi Do thai, Chnh thong va tat ca nhng ngi b bach hai di che o oc tai c quoc xa va phat xt, roi trong thi cong san, Ngi benh vc cac tn hu, nhat la bao nhieu linh muc b bat b va sat hai. ung vay, c Hong Y a tr thanh "trang s" cua Thien Chua tren mat at nay, v Ngi a kien tr bao ve s that va quyen cua con ngi c song vi Thien Chua."

c Thanh Cha nhac en cuoc t ao cua c Hong Y Stepinac nh mot s ap tra hong an cua Chua Kito va nhan manh rang:

"Chan phc Alois Stepinac a ap lai bang chc linh muc, chc giam muc, bang s hy sinh mang song cua Ngi: mot li tha "xin vang" duy nhat hiep vi li tha cua Chua Kito. Cuoc t ao cua Ngi anh dau tot nh cua nhng bao lc chong lai Giao Hoi trong thi ky bach hai kinh khung cua che o cong san. Cac tn hu Cong Giao Croat, ac biet la hang giao s, la oi tng cua chnh sach nhat loat xach nhieu va hanh ha, nham tieu diet Giao Hoi Cong Giao, bat au t tham quyen cao nhat a phng cua Giao Hoi. Trong thi ky ac biet cam go ay mot the he cac Giam Muc, Linh Muc va tu s san sang chet e khong phan boi Chua Kito, Giao Hoi va c Giao Hoang. Dan chung thay rang cac LM khong bao gi mat niem tin, cay, men, va nh o ho luon oan ket vi nhau. Tnh oan ket nay giai thch ieu khong the giai thch c theo loai ngi: mot che o khac nghiet nh the a khong the khuat phuc Giao Hoi.

Nhan nhu cac Giam Muc

"Ngay nay, Giao Hoi tai Croat cung c keu goi oan ket e ng au vi nhng thach o cua mot boi canh xa hoi a thay oi, vach ra trong tinh than tha sai tao bao nhng con ng mi e rao giang Tin Mng, nhat la phuc vu cac the he tre. Anh em than men trong hang Giam Muc, trc tien toi muon khch le anh em chu toan s mang cua anh em. He anh em cang hoat ong trong s phoi hp phong phu gia anh em vi nhau va trong niem hiep thong vi Ngi Ke V Thanh Phero, th anh em cang co the ng au vi nhng kho khan cua thi ai chung ta. Ngoai ra, ieu quan trong la cac Giam Muc va linh muc luon hoat ong vi nhau e phuc vu s hoa giai gia cac tn hu Kito chia re, va gia cac tn hu Kito vi ngi Hoi giao, theo gng Chua Kito la an bnh cua chung ta. Vi cac linh muc, anh em ng quen cong hien cho ho nhng ng hng tu c, ao ly va muc vu ro rang. Thc vay, cong oan Giao Hoi co nhng khac biet hp phap trong noi bo cua mnh, nhng cong oan khong the lam chng ta trung thanh cho Chua neu khong trong tnh hiep thong cua cac phan t cua mnh. ieu nay oi anh em phai canh giac, trong s oi thoai va yeu thng, nhng phai ro rang va cng quyet. Anh em than men, gan bo vi Chua Kito co ngha la "tuan gi Li Chua" trong moi hoan canh (Xc Ga 14,23).

Ve van e nay, Chan phc Hong Y Stepinac a noi: "Mot trong nhng tai ng ln nhat cua thi ai chung ta la s tam thng trong cac van e c tin. Chung ta ng nuoi ao tng.. Hoac chung ta la Cong Giao, hoac chung ta khong. Neu chung ta la Cong Giao, th ieu ay can phai c bieu lo trong moi lanh vc trong i song chung ta" (Bai giang le thanh Phero va Phaolo, 29-6-1943). Giao huan luan ly cua Giao Hoi, ngay nay thng khong c cam thong, khong the b tach ri khoi Tin Mng. Cac v Chu Chan co nhiem vu trnh bay giao huan ay mot cach co the gia cho cac tn hu, e giup ho lng nh trach nhiem ban than cua ho, s hoa hp gia cac quyet nh cua ho vi nhng oi hoi cua c tin. Nh the, se co s tien bc trong khuc quanh van hoa can thiet e thang tien mot nen van hoa s song va mot xa hoi xng vi con ngi.

Nhan nhu cac linh muc va tu s

"Cac linh muc than men, ac biet la cac cha s, toi biet tam quan trong va cac cong tac a dang cua anh em, trong mot thi ai tnh trang thieu linh muc tr nen gay go. Toi khuyen anh em ng nan ch, hay tiep tuc tnh thc trong kinh nguyen va i song thieng lieng, chu toan s vu cua anh em mot cach hieu qua: giang day, thanh hoa va hng dan nhng ngi c uy thac cho anh em cham soc. Hay quang ai on tiep nhng ngi en go ca long cua anh em, cong hien cho moi ngi nhng mon qua ma Chua t nhan a uy thac cho anh em. Hay kien tr trong tnh hiep thong vi Giam Muc cua anh em va cong tac vi nhau. Hay nuoi dng s dan than cua anh em ni nguon mach Kinh Thanh, cac b tch, trong s chuc tung Thien Chua khong ngng, ci m va ngoan ngoan oi vi hoat ong cua Chua Thanh Linh; nh the anh em se tr thanh nhng ngi hoat ong hu hieu cho cong cuoc tai truyen giang Tin Mng ma anh em c mi goi thi hanh cung vi cac giao dan, mot cach co phoi hp, khong co s lan lon gia nhng g thuoc ve s vu thanh chc va nhng g thuoc chc linh muc chung cua cac tn hu a chu phep ra. Hay quan tam cham soc cac n goi linh muc: hay no lc vi long hang hai nhiet thanh cua anh em, long trung thanh, thong truyen mot c muon nong nhiet, quang ai ap lai khong chut do d vi Chua Kito, ang keu goi anh em tr nen ong hnh dang vi Ngai la au va la Muc T.

"Hi nhng ngi nam n thanh hien, Giao Hoi mong i nhieu ni anh ch em, la nhng ngi co s mang lam chng trong moi thi ai ve "hnh thc cuoc song ma Chua Giesu, v thanh hien toi cao va la tha sai cua Chua Cha cho Nc cua Chua, a tng thi hanh va e ngh hnh thc ay cho cac mon e i theo Ngai" (Tong Huan Vita consecrata, 22).

"c g Thien Chua luon luon la s giau sang duy nhat cua anh ch em: Anh ch em hay e cho Chua uon nan, e tr nen hu hnh cho con ngi ngay nay, ang khao khat cac gia tr chan thc, thanh thien, chan ly, tnh thng cua chua Cha tren tri. c n Thanh Linh nang , anh ch em hay noi cho dan chung mot cach hung hon ve mot cuoc song thng c bien oi nh s mi me cua Mau Nhiem Vt Qua. Toan the cuoc song cua anh ch em nh the se tr thanh dau ch va phuc vu cho s thanh hien cua moi tn hu Kito, s thanh hien ma ho nhan lanh khi c thap nhap vao Chua Kito."

c Thanh Cha cung nhan nhu cac chung sinh va tap sinh hay kien tr theo Chua. Ngai noi: "Li keu goi nay oi phai c tai khang nh hang ngay bang mot cau tra li yeu thng. c g chng ta cua Chan phc Stepinac soi sang cho s canh tan n goi ni cac ban tre Croat. Va hi cac anh em trong hang Giam Muc va Linh Muc, ng quen cong hien cho cac chung vien va tap vien mot s huan luyen quan bnh, chuan b ho thi hanh mot s vu c a vao xa hoi ngay nay, qua i song thieng lieng phong phu va viec hoc hanh nghiem tuc cua ho."

Va c Thanh Cha ket luan rang: "Hi Giao Hoi yeu qu tai Croat, hay khiem ton va can am lanh nhan ngha vu lam lng tam cua xa hoi, la muoi at va anh sang the gian (Mt 5,13-14), Hay luon trung thanh vi Chua Kito va s iep cua Tin Mng trong mot xa hoi ang tm cach tng oi hoa va tuc hoa moi lanh vc cuoc song. Hay la can nha niem vui trong c tin va c cay.

Bai giang cua c Thanh Cha a c moi ngi vo tay rat lau..

Vieng mo c Hong Y Stepinac

Kinh chieu c tiep noi vi bai ca Magnificat va cac li cau nguyen pho quat, trc khi c Thanh Cha ban phep lanh cho moi ngi. Roi ngai en qu cau nguyen trc mo cua c Hong Y Chan Phc Alois Stepinac.

c Hong Y sinh nam 1898 trong mot gia nh nong dan kha gia tai lang Krasic, du hoc Roma, va thu phong linh muc nam 1930 luc c 32 tuoi. Ch 4 nam sau o, 1934, ngi c bo nhiem lam Tong Giam Muc pho giao phan Zagreb va 3 nam sau tr thanh Tong Giam Muc chnh toa luc mi 36 tuoi. Trong thi the chien th hai, ngai chong lai che o c quoc xa va phat xt, benh vc ngi Do thai va du muc zingari b che o lung bat va tieu diet. T sau nam 1945, khi che o cong san cua thong che Tito bat au ng tr tren Croat va lien bang Yugoslavi, c Tong Giam Muc Stepinac quyet liet bao ve t do ton giao v the ch mot nam sau, ngay 19 thang 10 nam 1946 ngai b cam tu 5 nam, cho en nam 1951, th b a ve lang Krasic quan thuc va qua i 9 nam sau o v cn benh a mac phai trong thi gian tu trc o.

Sau khi knh vieng di hai chan phc Stepinac, c Thanh Cha a ghe tham toa Tong Giam Muc giao phan Zagreb oi dien vi Nha th chnh toa va ky so vang lu niem. Ngai cung chup hnh lu niem vi cac linh muc va chung sinh cua tong giao phan a phng.

Sau o, c Thanh Cha ra phi trng quoc te cua thu o Zagreb. Le ra co nghi thc tien biet vi s hien dien cua tong thong Ivo Josipovic, nhng v ma to gio ln, tai phi trng, nen nghi thc nay c huy bo. c Thanh Cha a chao t biet va cam n tong thong cung vi hang Giam Muc Croat, ac biet la c Hong Y Josip Bozanic, Tong Giam Muc Zagreb, trc khi ap may bay luc 8 gi ri toi, tc la tre 1 tieng ong ho, e ve Roma, ket thuc cuoc vieng tham th 19 tai hai ngoai va cung la cuoc vieng tham muc vu au tien ngai thc hien trong nam 2011.

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page