S iep Toa Thanh chuc mng

cac tn hu Phat Giao

 

S iep Toa Thanh chuc mng cac tn hu Phat Giao.

Vatican (Vat. 31/03/2011) -  Hoi ong Toa Thanh oi thoai lien ton chuc mng cac tn o Phat giao nhan dp le Vesakh, ong thi co vo cac tn hu Kito va Phat giao cung tm kiem hoa bnh, chan ly va benh vc t do ton giao.

oi vi tn o Phat giao nguyen thuy, le Vesakh knh nh cac bien co quan trong trong cuoc i c Phat nh an sinh, thanh ao, vien tch va nhap niet ban. Tai cac nc theo Phat giao ai Tha, nh Viet Nam, ai Han va Trung Quoc, cac bien co tren ay c mng vao nhng ngay khac nhau.

Trong s iep ta e "Trong t do, tm kiem chan ly: cac tn hu Kito va Phat t song trong an bnh" cong bo hom 31 thang 3 nam 2011, c Hong Y Jean Louis Tauran, Chu tch Hoi ong Toa Thanh oi thoai lien ton, viet:

"Di anh sang cua s trao oi than hu vi nhau, nh trong qua kh, toi muon chia se vi cac ban mot vai xac tn cua chung toi vi hy vong cung co nhng quan he gia cac cong oan chung ta. Trc tien toi ngh en quan he gia hoa bnh, chan ly va t do. ieu kien thiet yeu e theo uoi mot nen hoa bnh chan chnh la dan than tm kiem chan ly. Tat ca moi ngi eu co ngha vu t nhien phai tm kiem chan ly, theo uoi va song mot cach t do theo chan ly (Xc Cong ong chung Vatican 2, Tuyen ngon ve t do ton giao 'Dignitatis Humanae', 1). S hng en chan ly nh the mang lai cho tn o cac ton giao khac nhau c hoi gap g trong chieu sau va tang trng trong s qu trong cac nang khieu cua moi ngi".

c Hong Y Tauran cung bay to xac tn "Trong the gii hien nay, ang phai chu anh hng cua nhng hnh thc chu ngha duy the tuc va cc oan, nhieu khi thu nghch vi t do chan thc va cac gia tr tinh than, cuoc oi thoai lien ton co the la mot giai phap khac, nh o chung ta tm c con ng tot ep nhat e song trong an bnh va cung nhau hoat ong cho cong ch. Nh GH Bien c 16 a noi, "oi vi Giao Hoi, oi thoai gia tn o cac ton giao khac nhau la phng the quan trong e cong tac vi tat ca cac cong ong ton giao hau mu cong ch" (S iep Ngay Hoa Bnh the gii 2011, n.11). Cuoc oi thoai nh the cung la mot s thuc ay manh me e ton trong cac quyen can ban cua con ngi ve t do lng tam va t do phung t. He ni nao t do ton giao c thc s nhn nhan, th pham gia con ngi c ton trong trong nen tang cua no; nh s chan thanh tm kiem nhng g la chan va thien, lng tam va cac to chc dan s c cung co; cong ly va hoa bnh c thiet lap vng chai" (Xc S iep Ngay Hoa Bnh the gii 2011, n.5).

Sau cung, c Hong Y Tauran cho biet cac tn hu Cong Giao cau nguyen e viec c hanh le Vesakh la mot nguon mach mang lai s phong phu tinh than va la c hoi e tai ay manh viec tm kiem s that va s thien, e bay to long t bi oi vi tat ca nhng ngi ang au kho va co gang cung nhau song trong hoa hp".

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page