c thanh cha keu goi

canh tan cau nguyen va xng toi

 

c thanh cha keu goi canh tan cau nguyen va xng toi.

Roma [Asianews 30/3/2011] - c thanh cha Benedicto XVI keu goi canh tan cau nguyen va xng toi.

Trong bai huan du sang th T 30 thang 3 nam 2011, c thanh cha noi rang trong thi ai anh mat lng tam, luan ly va xem thng b tch cao giai, cac muc t va giai toi can phai trung thanh vi giao huan luan ly Cong giao va co thai o cam thong va t tam e cac hoi nhan co the cam thay c hng dan, nang va khch le trong cuoc hanh trnh c tin va i song Kito.

c thanh cha a ra li keu goi tren ay khi on lai gng sang va giao huan cua thanh Alphonso Liguori ma ngai goi la "mot nha luan ly v ai".

c thanh cha nhan manh en giao huan cua thanh nhan ve luan ly va cach rieng bon phan cua linh muc giai toi. c thanh cha giai thch rang vao thi thanh Alphonso, do anh hng cua phai Jansenist, nhieu ngi tuan thu mot cuoc song luan ly nhiem nhat nhng lai thieu s tin tng va hy vong vao long nhan t cua Chua. oi lai, thanh Alphonso trnh bay mot tong hp quan bnh va ay xac tn gia luat Chua va lng tam va t do cua con ngi. Thanh nhan khuyen cac v muc t va linh muc giai toi phai luon to ra cam thong, bac ai va t tam e cac hoi nhan co the cam thay c hng dan, nang va khch le trong cuoc hanh trnh c tin va i song Kito.

Thanh Alphonso sinh tai Napoli, Y nam 1696. Mi 16 tuoi, ngai a tot nghiep luat ao i va tr thanh luat s sang gia nht tai toa an Napoli. Tuy nhien, nam 1723, phan no trc tnh trang tham nhung va bat cong trong toa an, thanh nhan a quyet nh t bo nghe luat s va mac du b ngi cha chong oi, thanh nhan van xin lam linh muc. Thanh nhan thu phong linh muc nam 1726. Nam 1732, sau nhieu nam hoat ong muc vu gia nhng ngi ngheo, thanh nhan a thanh lap Dong Chua Cu The. Nam 1762, ngai c bo nhiem lam Giam muc va qua i nam 1787. Thanh nhan c phong Chan phc nam 1816 va Hien Thanh nam 1832; nam 1871 c c Pio IX cong bo la tien s hoi thanh.

Ket thuc bai huan du, c thanh cha nhac lai khau hieu cua thanh Alphonso "ai cau nguyen th c cu thoat" e khuyen moi ngi sieng nang cau nguyen. c thanh cha trch dan li nhan nhu cua c Gioan Phaolo II: "cac cong ong Kito chung ta phai tr thanh trng day cau nguyen. Do o, day cau nguyen phai tr thanh mot u tien trong moi chng trnh muc vu".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page