c Thanh Cha lo au

ve tnh hnh Lybie

 

c Thanh Cha lo au ve tnh hnh Lybie.

Vatican (SD 21-3-2011) - c Thanh Cha Bien c 16 bay to lo au ve tnh hnh chien tranh tai Lybie va keu goi cac tn hu cau nguyen e hoa bnh sm tr lai nc nay.

Ngo li vi loi 50 ngan tn hu trong cuoc oc kinh Truyen Tin tra Chua nhat 20 thang 3 nam 2011 tai Quang trng Thanh Phero, c Thanh Cha noi: "Trong nhng ngay qua, nhng tin tc ay lo au en t Lybie a gi len trong toi s hoi hop manh me va lo s. Toi a bien ieu o thanh kinh nguyen ac biet trong tuan Tnh Tam. Gi ay toi rat kinh hoang theo doi cac bien co mi ay, toi cau nguyen cho nhng ngi b lien luy trong tnh trang bi tham cua at nc ay va tha thiet keu goi nhng ngi co trach nhiem chnh tr va quan s, hay quan tam trc tien en s an toan va an ninh cua cc cong dan va bao am cho viec cu tr nhan ao c tien hanh. Toi muon cam ket vi dan chung ve s gan gui xuc ong cua toi, trong khi toi cau xin Chua cho mot chan tri hoa bnh va hoa hp c sm nay sinh tai Lybie va toan vung Bac Phi".

- Tai Italia, hom 21 thang 3 nam 2011, Phong trao Pax Christi, Hoa bnh cua Chua Kito, manh me len an chien tranh tai Lybie va phe bnh thai o cua tay phng khong co chnh sach va voi va s dung vo kh.

Trong thong cao vi ch ky cua c Cha Chu tch Giovanni Giudici, Phong trao Pax Christi cho biet a tng nhieu lan to giac che o bao tan cua Gheddafi Lybie va s ong loa cua nhieu ngi Italia vi che o nay. Italia ng hang au trong so nhng nc cung cap vo kh cho Lybie.

Thong cao co oan viet: "Chung toi khong the im lang ve s that au buon mot cuoc hanh quan, du la c hp thc hoa nh cuoc bo phieu cua mot cong oan quoc te bat nh va chia re, cuoc hanh quan nay se mang them au kho cho mot vung rat te nh va ang bung no, ay nhng ieu cha biet c nhng cung co hy vong. Cuoc hanh quan chong Lybie a chung ta en gan bnh minh, nh ngi ta noi, nhng cung la ieu i ra khoi s hp ly tr, mot cuoc phieu lu v la mot cuoc du hanh khong chac chan, vi nhng giai oan mau thuan v chnh sach yeu kem".

Phong trao Pax Christi nhan thay s thieu chnh sach va voi va gay chien: "Hien nhien la ngi ta a khong s dung tat ca cac bien phap ngoai giao, khong keu goi en nhng tat ca nhng lc lng "trai on". D luan quan chung phai y thc ieu o va phai yeu cau co s thay oi trong viec quan ly chnh sach quoc te.

Phong trao nay cung nhan thay thieu mot chnh sach quoc te bao am quyen t quyet cua cac dan toc, ong thi keu goi d luan ng au hang ly le cua vo kh, khong chap nhan e cac cuoc xung ot tr thanh chien tranh, tiep tuc thao luan ve cac hoat ong quan s.

Sau cung phong trao Pax Christi Italia tai keu goi giai tr vo trang va chong lai viec che tao loai may bay phong phao F-35 rat ton ph.

- Tai thu o Tripoli cua Lybie, c Cha Giovanni Innocenzo Martinelli, ai dien tong toa giao phan a phng, cho biet dan chung tron chay khoi thu o v cac cuoc doi bom. Ngai tai khang nh lap trng chong lai cac cuoc hanh quan do cac cng quoc tay phng thc hien va noi rang: "Chien tranh khong giai quyet g ca. Toi khong biet cuoc xung ot mi nay se ket thuc ra sao, no khi day ni ngi dan Lybie nhng ky c au buon ve qua kh gan ay cua ho". (SD 21-3-2011)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page