Hay Vang Nghe Li Ngi

 

Hay Vang Nghe Li Ngi.

Roma (Vat. 20/03/2011) - Sang ngay 20 thang 3 nam 2011, Chua nhat th hai mua Chay, vao luc 8 gi 30, c Thanh Cha Bien c XVI vieng tham giao x thanh Corbiniano toa lac tai khu vc pha nam cua giao phan Roma. Tai ay, c Thanh Cha a chu toa thanh le va thanh hien ngoi nha th mi. Trong bai giang thanh le, c Thanh Cha dan moi ngi en viec chiem ngam khuon mat Chua Gie-su khi Ngai to lo vinh quang trc s chng kien cua cac mon e. c Thanh Cha nhan manh rang "ai muon song theo thanh y Thien Chua phai bc theo Chua Gie-su, lang nghe va on nhan li cua Ngai va vi n Chua Thanh Than, can suy ngam va ao sau li ay. Tieng cua Thien Chua vong ra t am may: "cac ngi hay vang nghe li Ngi" la li khang nh ve thanh y Thien Chua c to hien tron ven ni Chua Gie-su.

Ve y ngha cua viec thanh hien ngoi nha th mi, c Thanh Cha nhan nhu moi ngi tn hu trong giao x thanh Crobiniano rang: "Nh ngoi thanh ng mi c xay dng, toi nguyen chuc anh ch em luon luon hoan thanh tot hn ngoi nha Giao Hoi xay dng tren nhng vien a song ong chnh la moi ngi trong anh ch em. ieu nay chung ta a c nghe trong bai oc th hai t th cua thanh Phao-lo gi tn hu Co-rin-to: "Anh em la canh ong cua Thien Chua, la ngoi nha Thien Chua xay len" (1Cr 3,9). Qua o, thanh Phao-lo khch le chung ta xay dng ngoi nha Thien Chua da tren nen tang ch thc va duy nhat la Chua Gie-su Ki-to (3,11). V the, toi mi goi anh ch em hay lam cho ngoi nguyen ng nay tr nen ni hoc lang nghe Li Chua, tr nen "ngoi trng" vnh cu cua i song tn hu va t ni ay khi s moi hoat ong cua giao x.

Hoi 11 gi 30, sau khi ket thuc thanh le, tren ng ra trc thang ve lai Vatican e chu s Kinh Truyen Tin, c Thanh Cha chao tham moi tn hu en d le, ac biet nhng ai phai ng ben ngoai v trong nha th a kn cho. Tr lai vi quang trng thanh Phe-ro, cac tn hu hanh hng quy tu ve e cung oc Kinh Truyen Tin vi c Thanh Cha.

Anh ch em than men,

Toi cam ta Chua a cho toi nhng ngay lam Linh Thao va qua va toi cam nghiem mnh that gan gui vi cau nguyen. Chua nhat th hai cua mua Chay tng nh viec Chua Bien Hnh c va Tin Mng thuat lai cho chung ta mau nhiem s song cua Chua Ki-to. Sau khi loan bao cho cac mon e ve cuoc kho nan, Chua Gie-su "em cac ong Phe-ro, Gia-co-be va Gio-an la em ong Gia-co-be i theo mnh. Ngi a cac ong i rieng ra mot cho, ti mot ngon nui cao. Roi Ngi bien oi hnh dang trc mat cac ong. Dung nhan Ngi choi loi nh mat tri, va y phuc Ngi tr nen trang tinh nh anh sang" (Mt 17, 1-2). Anh sang mat tri la th anh sang co cng o manh oi vi giac quan con ngi, vay ma cac mon e lai thay, du ch trong choc lat, mot anh sang huy hoang rc r, manh hn anh sang mat tri; o chnh la vinh quang cua Chua Gie-su, anh sang a chieu toa toan bo lch s cu o. Thanh Massimo a noi rang "y phuc tr nen trang tinh la bieu tng cua li Kinh Thanh, li tr nen ro rang, trong suot va rc r" (Ambiguum 10: PG 91, 1128 B).

Cung trong trnh thuat nay, Tin Mng con ke cho chung ta rang "ong Mo-se va ong E-li-a hien ra am ao vi Ngi" (Mt 17,3); ong Mo-se va ong E-li-a la nhng nhan vat trong Sach Luat va Cac Ngon S. Tiep en la ong Phe-ro, trong niem vui khon ta a thot len: "Lay Ngai, chung con ay, that la hay! Neu Ngai muon, con xin dng tai ay ba cai leu, mot cho Ngai, mot cho ong Mo-se, va mot cho ong E-li-a" (Mt 17, 4). Nhng thanh Au-tinh chu giai rang chung ta ch co mot ni duy nhat la c Ki-to, Ngi "la Ngoi li cua Thien Chua, Li Chua trong Sach Luat va Cac Ngon S (Sermo De Verbis Ev. 78, 3: PL 38, 491). Qua the, chnh Chua Cha a khang nh: "ay la Con yeu dau cua Ta, Ta hai long ve Ngi. Cac ngi hay vang nghe li Ngi" (Mt 17, 5).

Bien co bien hnh khong phai la mot s thay oi ni Chua Gie-su nhng la mac khai ve than tnh cua Ngi, la "s thong truyen noi tai hu the cua Ngai vi Thien Chua, a tr nen anh sang thuan khiet. Trong s hien hu oc nhat cua Ngai vi Chua Cha, chnh Chua Gie-su la Anh sang bi Anh Sang" (Gesu di Nazaret, Milano 2007, 357). Cac tong o Phe-ro, Gia-co-be va Gio-an, nh viec chiem ngam thien tnh cua Thay mnh, c chuan b e on nhan th thach thap gia.

Anh ch em than men, chung ta cung at mnh trong th kien nay va cung tham gia vao qua tang cao quy nay e cau nguyen va lang nghe Li Chua. Hn na, trong mua Chay nay, toi khch le anh ch em, nh v Toi t cua Chua la c Phao-lo VI a viet: "hay ap lai li mi goi hoan cai vi nhng hanh ong t nguyen, khong ch la nhng hy sinh t ganh nang trong i song thng ngay" (Cost. ap. Poenitemini, 17 febbraio 1966, III, c: AAS 58 [1966], 182). Chung ta cung cau xin vi Me Maria giup chung ta luon lang nghe va bc theo Chua Gie-su cho en cuoc kho nan va thap gia hau cung c tham d vao vinh quang cua Ngi.

Sau Kinh truyen tin, c Thanh Cha bay to quan ngai ve tnh hnh chien s tai Libya, ni ma ngai a hng li cau nguyen trong ky linh thao cua mnh e cau nguyen cho s bnh an cua ngi dan va at nc Libya. c Thanh Cha cung gi en cac v hu trach cac ben lien quan li keu goi cap thiet la hay lu tam trc tien en s an nguy cua dan chung va am bao e ho co c s cham soc can thiet. oi vi ngi dan Libya, c Thanh Cha bay to long cam thong va gan gui sau xa trong khi khong quen cau xin Thien Chua cho hoa bnh va hoa thuan sm hien hu tren at nc Libya.

 

ang The Nhan

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page