c Thanh Cha thanh hien

nha th thanh Corbiniano

 

c Thanh Cha thanh hien nha th thanh Corbiniano.

Roma (SD 18-3-2011) - Sang Chua nhat 20 thang 3 nam 2011, c Thanh Cha Bien c 16 se vieng tham va thanh hien nha th mi cua giao x thanh Corbiniano Roma.

Thanh ng rong 2,200 met vi hn 300 cho ngoi va co mot hoi trng danh cho cac sinh hoat va cac lp giao ly. Nha th c dang knh thanh Corbiniano, Giam Muc mien Baviere hoi the ky th 8.

c Thanh Cha Bien c 16 von la ngi ke v thanh nhan trong chc vu Tong Giam Muc giao phan Munich - Freising ben c t nam 1977 en 1982. Chnh v moi lien he o, trong huy hieu Giao Hoang cua ngai co ve hnh con gau mau en nhac lai s tch thanh Corbiniano nh i Roma lan th 2 vi mot con la ch hanh ly, nhng la cua ngai b con gau can chet. Thanh nhan lien bat con gau ch hanh ly cho ngai en tan Roma roi mi tha cho con gau i. Trong cuoc vieng tham giao phan Munich sau khi lam Giao Hoang, c Thanh Cha a v mnh nh con gau cua thanh Corbiniano b buoc ti Roma, nhng khac mot ieu la con gau ay c giai phong sau o, con ngai b buoc lai Roma luon.

Thanh ng giao x thanh Corbiano hien nay la Nha th hieu toa cua c Hong Y Reinhard Max, ng kim Tong Giam Muc giao phan Munich - Freising. Chnh c Hong Y va giao phan nay a gop phan kien thiet thanh ng mi sap c c Thanh Cha thanh hien.

Sau nghi thc thanh hien va thanh le, c Thanh Cha se tr ve Vatican e chu s kinh truyen tin vi cac tn hu tai Quang trng Thanh Phero. (SD 18-3-2011)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page