c thng phu ai ket Bartolomeo I

keu goi Nht ban va cac nc t bo

viec x dung nang lng hat nhan

 

c thng phu ai ket Bartolomeo I keu goi Nht ban va cac nc t bo viec x dung nang lng hat nhan.

Istanbul [Asianews 14/3/2011] - c thng phu ai ket Bartolomeo I keu goi Nht ban va cac quoc gia t bo viec x dung nang lng hat nhan.

Trong s iep c gi i hom Chua nht th nht Mua Chay 13 thang 3 nam 2011, cung c goi la Chua Nht Chnh Thong, nhan dp ky niem ngay phuc hoi viec ton knh anh tng nam 843, c thng phu Bartolomeo I, Thng phu ai ket Constantinople, a keu goi cac quoc gia hay t bo viec x dung nang lng hat nhan.

M au s iep, c thng phu Constantinople noi rang "vi trai tim nang tru au n, toan the nhan loai ang chng kien tham trang a xay ra tren at Nht ban, gay ra cai chet cho nhieu anh ch em chung ta. T khap mat at, nhng li cau nguyen la mot dau ch cua tnh lien i oi vi anh ch em nht ban".

Tuy nhien, theo c thng phu Bartolomeo I, tham trang do ong at va song than gay ra con tr nen tram trong hn "v phong xa t vu no lo nguyen t tai Fukushima".

Ngai keu goi thay v x dung nang lng hat nhan e ap ng vi nhng nhu cau cua nhan loai, hay x dung s hieu biet khoa hoc e san xuat ra mot nguon nang lng "xanh" von khong gay nguy hai cho con ngi.

c thng phu Bartolomeo khang nh: "ang Tao hoa a ban cho chung ta mat tri, gio, song t o co the lay ra c nang lng e x dung cho cac nhu cau cua chung ta". Nh vay th tai sao lai quang ba viec san xuat th nang lng von nguy hiem cho s toan ven cua nhan loai? Phai chang ay khong la mot s nhuc va khieu khch oi vi thien nhien?

c thng phu ai ket keu goi: "T ngoi nha khiem ton nay, cung vi li cau nguyen cho dan chung cua x mat tri moc nay ang chu au kho, chung toi muon li dung c hoi nay e keu goi cac nc hay duyet lai chnh sach ve nang lng hat nhan cua mnh".

Theo nhan nh cua hang thong tan Asianews, ay la mot s iep tao bao va khieu khch cung nh mot lap trng dt khoat phu hp vi cuoc chien "moi sinh" c toa Thng phu Constantinople e ra t nam 1989.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page