Thanh gia ni cong cong tai Y

khong vi pham tnh the tuc cua nha nc

 

Thanh gia ni cong cong tai Y khong vi pham tnh the tuc cua nha nc.

Roma [Zenit 15/3/2011] - Bao Ngi quan sat Roma, c quan ngon luan ban chnh thc cua Toa thanh, hoan nghenh viec Toa pha an tai Y phan quyet rang treo Thanh gia ni cong cong khong he vi pham tnh the tuc cua nha nc.

Trong so ra ngay 16 thang 3 nam 2011, mot ngay trc khi Nc Y ky niem 150 nam thong nht quoc gia, bao Ngi quan sat Roma ghi nhan rang trong nhng ly do e a ra phan quyet, Toa pha an Y xac nh rang "nguyen tac the tuc cua Nha nc khong he b at thanh van e. Toa van nhn nhan nguyen tac toi thng trong tnh the tuc cua nha nc".

Theo bao Ngi quan sat Roma, Toa a bac bo viec ba Tosti nai en tnh the tuc cua nha nc e yeu cau thao g Thanh gia khoi cac trng cong lap. Cac tham phan giai thch rang "viec bao ve t do ton giao va lng tam la mot nguyen tac co gia tr cho moi ngi ch khong ch cho mot ca nhan".

Tng cung nen nhac lai: ba Soile Lautsi, mot cong dan Y goc Phan lan, a yeu cau mot trng cong lap ni cac con ba ang theo hoc phai thao g Thanh gia khoi cac phong hoc v xuc pham en t do ton giao cua chung. Trng a khong lam theo oi hoi cua ba. Ba Lautsi a kien len ti toa an nhan quyen Au chau tai Strasbourg. Toa nay a x cho ba Lautsi thang kien va yeu cau chnh phu Y phai thao g Thanh gia khoi cac ni cong cong. Chnh phu Y a khang an. Theo d tru, toa an Au Chau se a ra phan quyet vao ngay 18 thang 3 nam 2011.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page