Thanh Le Tuyen Khan Tron i

tai Nagoya - Nhat Ban

 

Thanh Le Tuyen Khan Tron i tai Nagoya - Nhat Ban.

Nagoya, Nhat Ban (12/03/2011) - Vao luc 16 gi ngay th Ba, 8 thang 3 nam 2011, tai Nguyen ng Dong Truyen Giao Ngoi Li Nagoya - Nhat Ban a dien ra Thanh le Nhap Tap Vien cho mot Thnh sinh, Tuyen Khan Lan au cho hai Tap sinh va Tron i cho ba Tu sy trong Dong; Trong o co hai Tu sy ngi Viet Nam la Thay An-ton Vu Khanh Tng, SVD va Phan-xi-co Xa-vi-e T ang Phuc, SVD.

Vi s chu te cua Cha Michael Hideaki Ichise, SVD - Be Tren Tnh Dong Nhat Ban. Thanh le a dien ra trong bau kh am cung, n s va trang trong. Tng phan trong Thanh le c cham rai c hanh vi nhng li hat tram bnh lang du nh a hon ngi i vao huyen nhiem thanh hien dieu vi.

Sau phan Phung vu Li Chua vi cac bai oc th cac nghi thc chnh yeu cua Thanh le a lan lt c c hanh. Trc het la nghi thc Nhap Tap vien, ke en la Khan tam va sau cung la Khan tron. Cam ong nhat la phan Cac Thay khan tron nam phu phuc trc ban th trong khi Cong oan hat Kinh Cau Cac Thanh. C hanh ay nh muon noi len than phan thap hen va h vo cua con ngi nhng lai rat cao quy khi c hien thanh cho ang Cao Ca muon trung. That the!, sau khi sinh ra, Cac Thay c cha me am bong - "nam nga" e thanh hien cho Thien Chua qua B tch Thanh Tay; Gi ay, chnh Cac Thay tien len - "nam sap" e hien thanh tron ven con ngi vi tat ca qua kh yeu hen va tng lai mong don cua than phan lam ngi vi c nguyen tr nen hien le toan thieu nh li Thanh vnh 40: "Chua chang thch g te pham va le vat, nhng a m tai con; le toan thieu va le xa toi, Chua khong oi, con lien tha: "Nay con xin en!" (Tv 40, 7-8).

Tiep en, sau phan kinh cau Cac Thanh, Cac Thay en quy trc Cha Be Tren va oc len li khan cua mnh cung vi s hien dien cua ca cong oan. Li Tuyen Khan khong c oc bang ngon ng me e cua Cac Thay, nhng bang chnh ngon ng ni moi trng Cac Thay a song va se dan than phuc vu. C ch ay nh muon hoa lai hnh anh cua Ngoi Li Nhap The. "Ngoi Li a tr thanh nhuc the va c ngu gia chung ta - Verbum caro factum est" (Ga 1,14). Thien Chua vo hnh a tr nen hu hnh, Thien Chua vo han a tr nen hu han, Thien Chua vo cung a tr nen co cung trong than phan ngi ma t ay, cung se la loi ng ma Cac Thay a tu hoc va se song suot cuoc i dang hien. Ben canh o, khi oc len Li Tuyen Khan bang chnh ngon ng a phng, Cac Thay nh muon song "mau nhiem xoa mnh" ma Thay Ch Thanh Gie-su a song. "c Gie-su Ki-to von d la Thien Chua ma khong ngh phai nhat quyet duy tr a v ngang hang vi Thien Chua, nhng a hoan toan trut bo vinh quang mac lay than no le, tr nen giong pham nhan song nh ngi tran the." (Pl 2,6-7).

Sau o, Thanh le tiep tuc c c hanh vi phan Phung vu Thanh the. Trong khi Cong oan hiep le th Ca oan cat hat bai: "Cho con vng tin" bang tieng Viet nh li nguyen chuc Cac Thay se luon tn thanh va tn trung vi Chua cho en cung, dau biet rang: "...Chua biet rang con yeu uoi va oi thay con luon can en Chua tng phut giay. Nh n Chua con kien tr tn thac ke t ay, khi an vui cung nh khi sau ay" nh li iep khuc cua bai hat.

Ket thuc thanh le, moi ngi a chuc mng, trao qua va tang hoa cho Cac Thay. Ngay sau o, moi ngi tham d a c Cac Tu sy an can tiep on vao phong an cua Nha Dong. Ni ay, moi ngi c tiep ai nong hau vi nhng mon an truyen thong Nhat Ban.

Tiep en vao ngay 12 thang 3 nam 2011, Thay Anton Vu Khanh Tng, SVD. a c c Giam Muc Augustino Jun'ichi Nomura - Giam Muc Giao Phan Nagoya truyen chc Pho te cung vi mot ngi anh em cung Dong va mi tuyen khan tron i.

Gia boi canh ngi Cong giao ch chiem mot so rat nho trong xa hoi tien tien Nhat Ban, th n goi la nhng hat nhan rat ang tran quy va khch le. Bi le, s hien dien cua cac Tu sy Truyen giao la ong gop tch cc cho viec loan bao Tin Mng.

c biet dan so Nhat Ban khoang hn 127 trieu, nhng ngi Cong giao ch chiem khoang 0.7%. c mong trong tng lai se co nhieu n goi en t Viet Nam e gop phan vao canh ong Truyen giao Nhat Ban.

 

Dom Nguyen

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page