Gii thieu sach mi

cua c Thanh Cha Bien c 16

"c Giesu thanh Nazareth" tap 2

 

Gii thieu sach mi cua c Thanh Cha Bien c 16 "c Giesu thanh Nazareth" tap 2.

Vatican (Vat. 10/03/2011) -  Chieu ngay 10 thang 3 nam 2011, c Hong Y Marc Ouellet, ngi Canada, Tong trng Bo Giam Muc, a m cuoc hop bao e gii thieu cuon th II trong bo sach 3 cuon cua c Thanh Cha Bien c 16 ve "c Giesu thanh Nazareth".

Hien dien tai cuoc hop bao con co giao s Claudio Magris, van s kiem chuyen gia ve ngon ng c.

Cuon sach mi, day khoang 350 trang, mang ta e "c Giesu Thanh Nazareth - t luc vao thanh Jerusalem cho en khi song lai", gom 9 chng lan lt noi ve la bien co Chua vao thanh thanh Jerusalem (c.1), tiep en la ai dien van cua Chua Giesu ve the mat gom s pha huy thanh Jerusalem, s phan xet chung va tan the (c.2); chng 3 noi ve bien co Chua ra chan cho cac mon e; chng 4 ban ve li nguyen t te cua Chua Giesu, tiep en la chng 5 noi ve ba Tiec ly; chng 6 trnh bay nhng nhan nh ve bien co Chua cau nguyen trong Vn Gietsimani. 3 chng sau cung noi ve viec x an Chua Giesu, ong inh va an tang trong mo, sau cung la Chua Giesu song lai t coi chet.

Trong phan chot, c Thanh Cha noi ve s thang thien va s tr lai trong vinh quang cua Chua Giesu.

Trong nhng ngay nay, sach cua c Thanh Cha c an hanh 1 trieu 200 ngan cuon bang 7 th tieng, nhng tong so cac an ban se c phat hanh la 20 ngon ng khac nhau, ke ca tieng Arap va cac th tieng A chau khac nh ai Han, Nhat Ban va Malayalam ben An o.

Nha Xuat Ban Vatican an hanh hn 400 ngan cuon bang tieng Y. Gia moi cuon la 20 Euro.

Noi dung tong quat

Trong li ta cuon th 2 ve c Giesu thanh Nazareth, c Thanh Cha nhac lai rang ngai khong co chu y viet ve tieu s c Giesu theo th t thi gian, nhng ch trnh bay "khuon mat va s iep cua c Giesu" e tm thay Chua Giesu ch thc, khong phai nh mot nha cach mang chnh tr hay la mot nha luan ly thuan tuy, nhng nh Con Thien Chua, khai mao mot con ng cu o mi da tren sc manh cua tnh yeu. c Thanh Cha "tm cach trien khai mot cai nhn ve c Giesu theo cac sach Phuc Am va mot cuoc lang nghe co the tr thanh mot cuoc gap g .. c hng dan nh s giai thch ve c tin, nhng ong thi vi tinh than trach nhiem cung e ti ly le lch s e co the hu ch cho tat ca cac oc gia muon gap c Giesu va tin ni Ngi. TC cho biet ngai cung muon ban ve thi th au cua c Giesu, trong mot cuon sach nho, "neu con c Chua ban sc manh".

- c Thanh Cha trnh bay cuoc kho nan va phuc sinh cua Chua Kito nh nhng bien co thay oi lch s, ap lai cau hoi cua nhan loai ngay cang can c hoa giai vi Thien Chua.

Ngai khang nh rang qua s hy sinh tren thap gia va qua viec thiet lap Giao Hoi, c Giesu chu toan mot s vu hoan vu, o la "dan a tran the ra khoi than phan tha hoa cua con ngi oi vi Thien Chua va chnh mnh". S vu nay con tiep tuc ngay nay.

c Thanh Cha viet: "Khong phai tnh c ma chung ta can c hoa giai vi Thien Chua - v Thien Chua thinh lang, huyen nhiem, co ve vang bong nhng thc ra Chua hien dien moi ni - phai chang o la van e ch thc cua toan the lch s the gii?".

Sach cua c Thanh Cha phan tch nhng bien co chu yeu trong nhng ngay cuoi cung cua c Giesu, ke ca viec thanh tay en Th, ba tiec ly, b phan boi, b tham van trc Thng Hoi ong Do thai va quan Pontio Philato, b ong anh va hien ra vi cac mon e sau khi song lai.

- Qua cuon 2 nay, c Giao Hoang Bien c 16 cu xet s giai thch Kinh Thanh cua cac Giao Phu va cac hoc gia thi nay, bac bo mot so luan chng va khang nh hoac e ra giai thch khac. Tac gia c nhac en nhieu la Rudolf Bultmann, mot hoc gia Tin Lanh c ve Tan c hoi cuoi the ky 20.

c Giao Hoang nhan manh rang ieu quan trong la hieu cac bien co c trnh thuat trong Kinh Thanh co can c lch s va thc s a xay ra, ch khong phai ch la nhng cau chuyen hoac y tng. V du, c Thanh Cha viet, neu c Giesu khong thc s ban banh va ru nh Mnh va Mau ngai cho cac mon e trong ba tiec ly, th "viec c hanh Thanh the cua Giao Hoi la ieu trong rong - mot s tng tng ao c". Cung vay, viec song lai thc s cua Chua Kito t coi chet chnh la nen tang oi vi Giao Hoi, neu khong th "chnh c tin Kito se chet".

c Thanh Cha nhn nhan rang cac van ban lch s ve c Giesu khong luon luon ay u va "neu c tin vng chac la ieu oc lap vi s kiem chng cua khoa hoc va lch s, tuy rang c tin luon ci m oi vi s duyet lai". c Thanh Cha phe bnh phong trao ve "c Giesu lch s" trong gii nghien cu Kinh Thanh v phong trao nay "qua chu y ti qua kh v qua kh nen khong the lam cho quan he ban than vi c Giesu co the thc hien c".

c Giao Hoang cung phe bnh nhng hoc gia a giai thch cuoc kho nan cua Chua Giesu theo nhan gii chnh tr va tm cach mo ta c Giesu "nh mot ngi xach ong chnh tr". Trai lai, c Giao Hoang viet, c Giesu a khai mac "mot vng quoc cu the khong co tnh chat chnh tr" gia long mot the gii trong o khong co s phan biet gia chnh tr va ton giao. "S tach biec chnh tr khoi c tin - mot ieu thiet yeu oi vi s iep cua c Giesu, s tach biet dan Chua ra khoi chnh tr - xet cho cung ch co the dien ra nh Thap Gia. Ch qua s anh mat hoan toan cac quyen lc ben ngoai, qua s tc bo hoan toan dan en Thap Gia, th mi co the lam cho the gii ay c thanh hnh".

c Giao Hoang cung noi rang "cach mang bao lc, giet ngi khac nhan danh Thien Chua, khong phai la con ng cua c Giesu". 'Chua khong en mang gm giao cach mang. Ngai en vi n cha lanh".

Sach cua c Thanh Cha thng khong co nhng chu giai ve cac van e hien ai, tuy nhien ve van e bat bao ong, ngai xac quyet rang "Nhng hau qua tan ac cua bao lc da vao ton giao la ieu qua hien nhien oi vi tat ca chung ta".

"Bao thu khong xay dng Nc Thien Chua, Nc cua nhan loai. Trai lai, no chnh la mot phng tien rat thng c x dung e chong lai Chua Kito, cho du ong lc ton giao cua bao lc nay co ve ly tng the nao i na. No khong phuc vu cho nhan loai nhng ch co vo nhng thai o vo nhan ao".

Sach cua c Thanh Cha cung co oan nhan manh rang s len an va cai chet cua c Giesu khong the qui gan cho dan Do thai nh mot tap the chung. Cung chng nay noi rang cuoc xet x c Giesu trc nha cam quyen La Ma neu van e - van con c neu len ngay nay - o la phai chang chnh tr co the chap nhan "s that" nh mot cai g khac vi thc tai chu quan hay khong?

- Chng cuoi cung trong sach cua c Thanh Cha ban ve cuoc song lai cua Chua Giesu t coi chet nh mot iem nong cot trong cuoc i Chua Giesu. Neu khong song lai, th Chua Giesu ch la mot v lanh ao ton giao b that bai ma thoi.

c Giao Hoang noi mot so trong nhng bang chng manh nhat ve tnh chat ch thc cua s song lai phai c tm thay trong trnh that cua Kinh Thanh ve cac cuoc gap g cua cac mon e vi Chua Kito phuc sinh. Chua Giesu c trnh bay nh ang hien dien the ly, tuy khong b rang buoc bi luat tinh than, nhng ngai c nhan ra ngay. Tat ca nhng ieu o c trnh bay mot cach vung ve trong cac trnh thuat phuc Am, cang lam cho chung ang tin hn, phan anh s kinh ngac thc s cua cac mon e. "ieu quan trong la cac cuoc gap g vi Chua phuc sinh khong phai ch la nhng bien co noi tam hoac kinh nghiem than b - o la nhng cuoc gap g thc s vi ngi ang song ang hien dien mot cach mi me".

Sau khi song lai, Chua Giesu khong phai la mot "bong ma" hoac ch la mot than the c hoi sinh, trai lai ngai la ang a i vao mot i song mi trong quyen nang cua Thien Chua. ieu nay c trnh bay ro trong trnh thuat cua cac Phuc Am.

c Thanh Cha cung at cau hoi: vay nhng ngi nam n thi nay co the at tin tng ni cac chng t ay hay khong?. "Nhng ngi theo chu thuyet soi sang noi la khong. Khoa hoc loai bo ieu o, nhng khoa hoc co nhng gii han. Trong thc te, s song lai khong tng phan vi khoa hoc nhng noi ve mot ieu ngoai the gii kinh nghiem cua chung ta, mot chieu kch khac. Roi c Thanh Cha at mot loat cac cau hoi e nhan manh rang "chieu kch mi" cua thc tai khong the b loai bo do loi t tng tan thi. "Thu tao chang ang ch i s tien hoa cuoi cung va cao nhat sao", la s ket hiep chung ket vi vo bien, s ket hiep gia con ngi vi Thien Chua, chinh phuc c s chet hay sao?"

Xet cho cung, s song lai cua Chua Giesu tao nen s nhay vot ay, "kien tao cho tat ca chung ta mot khong gian mi cua s song, mot khong gian mi c ket hiep vi Thien Chua". Trong t cach o s song lai la mot bien co bung len ra khoi lch s, nhng e lai dau vet trong lch s.

Trong phan ket ngan, c Giao Hoang ban en s len tri cua Chua Kito, mot y niem co the la kho hieu oi vi dan chung. Vi s thang thien, s hien dien cua Chua Giesu vi Thien Chua khong co tnh chat khong gian, nhng la than linh.

"S ra i cua Chua Giesu khong phai la e len mot v sao nao o. Thang thien khong co ngha la i ve mot mien xa xam trong vu tru". Khi ve cung Thien Chua la Cha ngai, Chua Giesu "khong ra i nhng van gan chung ta", ta co the en vi ngai qua lch s va tai moi ni.

Cac tn hu Kito tin rang Chua Kito se tr lai va tai lap cong ly trong chien thang chung ket cua tnh yeu. Trong khi o, ieu ma cac tn hu Kito c yeu cau thc hien la phai tnh thc, ngha la, trc tien, "ci m oi vi s thien, s that, Thien Chua, gia mot the gii nhieu khi vo ngha va gia quyen lc cua s ac." (CNS 9-3-2011)

Tien trnh xuat ban sach

Di ay la bai phong van cha Giuseppe Costa, dong Don Bosco, Giam oc nha in, nha xuat ban va nha sach Vatican, ve dien tien cong viec xuat ban va an hanh sach cua c Thanh Cha. Cuoc phong van danh cho phai vien bao Quan sat vien Roma cua Toa Thanh, so ra ngay 10-3-2011.

H. Tha cha Costa, trong cuoc noi chuyen ngay 20-1 nam nay vi bao Quan sat vien Roma cua Toa Thanh, cha a loan bao cuon sach th 2 cua TC se c xuat ban vao thang 3 nay. Va nay ieu o xay ra ung hen nh cha a bao trc. ay la cong ai cua ai vay?

. Cong lao nay la cua tat ca moi ngi, nhng nhat la cua tac gia. Ngai a giao ban thao t lau roi. Tiep o la tien trnh dai dch van ban nay ra cac th tieng khac nhau. T thang hai va qua, cac ban thao c giao cho nha in. ay la mot cong trnh oi hoi nhieu dan than.

H. Tien trnh an loat cuon sach th hai trong bo sach cua c Thanh Cha nh the nao tha cha?

. Cac ay gan mot nam ri, c ong Georg Gaenswein, b th rieng cua c Thanh Cha, a giao cho toi van ban cuon sach nay. TC viet tay vi ch that nho va nh thng le, Ba Birgit Wansing a anh lai van ban o vao may vi tnh.

H. Tha cha Costa, tai Italia, cuon sach th I trong bo sach cua c Thanh Cha ve c Giesu thanh Nazareth a c nha xuat ban Rizzoli an hanh. Tai sao bay gi cuon th II lai do Nha Xuat Ban Vatican an hanh. o la mot s thay oi ln!

. ung vay. Sach cua c Thanh Cha c nha in Vatican in an, roi sau o c nhom nha sach RCS cua Rizzoli phat hanh, ho co mot to chc tuyet hao, bao am vi chung toi s phan phoi 300 ngan cuon sach trong vong 3 ngay.

H. Tha cha, van e dch cac sach cua c Thanh Cha t tieng c ra cac sinh ng khac khong phai la mot ieu de dang.

. Nhat la dch ra tieng Y, khong phai la mot chuyen n gian, v trong nhng thap nien gan ay, cac sach cua HY Joseph Ratzinger a c nhieu ngi dch: thach o bay gi la lam sao tm ra c mot s ong nhat nao o ve ngon ng. Va cung can tranh nguy c ban dch ra cac th tieng khac khong bao ton, hoac tham ch phan boi t tng cua tac gia. S trung thanh vi nguyen ban a c cac dch gia cua Phu Quoc Vu Khanh Toa Thanh bao am va ac biet quan tam.

H. Hoi xuat ban cuon th I trong bo sach cua c Thanh Cha ve c Giesu thanh Nazareth, cac cha co gap kho khan ve van e dch thuat khong?

. Co ch. V du ban dch tieng Hoa khong hoan hao, va cac ban dch khac th khong tng ng vi ngon ng than hoc.

H. So vi cuon th I trong bo sach, oi vi cuon th II hien nay, Nha xuat ban Vatican co nhan c nhieu n xin dch thuat cuon nay khong tha cha?

. Co, v s quan tam va mong muon cua cac oc gia gia tang, do o va con so cac nha xuat ban xin dch sach cua c Thanh Cha cung gia tang theo. Hien nay chung toi mi ch giai oan khi au: chung toi a ky hp ong vi 20 nha xuat ban tren the gii, nhng chung toi con ang giai oan thng lng vi cac nha xuat ban khac.

H. Nha xuat ban Vatican chon cac nha xuat ban khac nh the nao e uy thac cho ho viec dch va xuat ban sach cua c Thanh Cha tha cha?

. Khi c biet c Giao Hoang ang soan mot cuon sach, t nhieu nc a co nhng nha xuat ban xin c dch va an hanh sach cua ngai, nhng ch co mot so nha xuat ban c chap nhan. V du tai Hoa Ky, nha xuat ban Ignatius Press cua dong Ten, oi vi chung toi la thch hp hn ca, du cung co nhng nha xuat ban quan trong khac xin lam viec nay nh nha xuat ban Doubleday va Our Sunday Visitor. Ve an ban tieng Phap, th chung toi a chon Nha xuat ban Parole et Silence, mot nha xuat ban ang len, rat dan than trong viec pho bien giao huan cua c Giao Hoang, tai Tay Ban Nha th co nha xuat ban Encuentro.

H. Vay la co s thay oi hau nh hoan toan cac nha xuat ban c chon e an hanh sach cua c Thanh Cha.

. ung vay, hau nh la hoan toan. Khong phai tat ca cac nha xuat ban a an hanh cuon th I trong bo sach cua c Thanh Cha eu c chon e an hanh cuon th II nay. S chon la c thc hien theo cac tieu chuan khac nhau. Chang han chac chan la phai xem s nghiem tuc cua ho ve phng dien an hanh va to chc, nhng cung phai xem ho co ang tn nhiem hay khong. Chung toi a quyet nh chon nhng nha xuat ban co kha nang khong phai ch co vo mot cuon sach, nhng ca noi dung cua sach o na.

H. au la nhng con so ma Cha d kien cho cuon sach th 2 trong bo sach cua c Thanh Cha?

. Ngay 10-3 nay, sach cua c Thanh Cha a c an hanh bang 7 th tieng la c, Y, Anh, Phap, Tay Ban Nha, Bo ao nha va Ba Lan, tong cong la 1 trieu 200 ngan cuon. An ban tieng c khi au vi 150 ngan cuon, nhng nha xuat ban Herder a in them 50 ngan cuon va san sang tai banthem. An ban tieng Y th c phan phoi 300 ngan cuon va chung toi ang in them 100 ngan cuon na. Trong khi tai Phap co 100 ngan cuon a san sang e c pho bien. Bo ao nha bat au vi 20 ngan cuon. Vao cuoi thang 3 se co an ban bang tieng Croat.

H. Nha xuat ban Vatican co d kien an hanh bang ban ien t e-book khong, tha cha?

. Co ch. Trong mot vai ngon ng cung co cuon th I trong bo sach cua c Thanh Cha c an hanh vi dang nay.

H. Va trong tng lai th sao tha cha?

. Trong li ta cuon th II nay, chnh c Giao Hoang loan bao cuon th III ma ngai se viet ve cac Phuc Am thi th au cua Chua Giesu. Nha xuat ban Vatican co y tng thc hien mot an ban duy nhat gom ca 3 cuon. Chung toi xac tn rang cuon sach mi nay cua c Thanh Cha Bien c 16 se la mot cuon sach ban chay nhat. Va do o can phai c co vo mot cach thch hp qua cac buoi trnh bay, gii thieu, gap g va cac sang kien khac.

H. Cuon th hai nay noi ve nhng ngay cuoi cung trong cuoc i cua Chua Giesu. Viec xuat ban cuon nay trung vao dp le Phuc Sinh gan ti, phai chang la mot ieu tnh c?

. Khong phai vay. Chac chan ay la mot thi iem tot nhat e xuat ban cuon nay. Cuon nay le ra co the xuat ban trc o, nhng v hoi thang 11 nam ngoai, a co cuon sach phong van c Thanh Cha c an hanh roi.

H. c Giao Hoang Bien c 16 chac chan la mot ch ky giup ngi ta tiet kiem c nhieu tien danh cho viec quang cao cuon sach nay!

. Khong nhng vay, vi t cach la mot nha xuat ban, toi phai noi rang c Giao Hoang a giup cho nha xuat ban Vatican c tang trng, v chung toi phai thch ng cac c cau va to chc, chng to mot kha nang ma trc o chung toi khong co. Hien nhien, c Thanh Cha a yeu cau chung toi ca ve mat van hoa na, v chung toi e ngh nhng khao luan bnh giai ve cac tac pham va cac sach cua c Giao Hoang, pho bien giao huan cua ngai cho ai chung.

H. Khong co tac gia neu khong co oc gia: ieu nay cung ap dung c cho trng hp c Giao Hoang Bien c 16 phai khong cha Costa?

. c Giao Hoang van luon c ngi ta oc, ca ve nhng ieu phc tap nhat. Ngai la mot nha than hoc tinh te, va oi khi ngai i vao ca trong nhng kha canh lien he ti phng phap nghien cu, nhng nhng ai muon co mot trnh thuat ve c tin, chieu kch tu c hoac s a thong gia con ngi ma thoi, eu luon tm c trong cac trang sach rat de hieu cua ngai va khch le s can d cua oc gia.

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page