To chc cu tr t nan cua Dong Ten

keu goi Lien Au ap ng tch cc

vi cuoc khung hoang tai Lybia

 

To chc cu tr t nan cua Dong Ten keu goi Lien Au ap ng tch cc vi cuoc khung hoang tai Lybia.

Roma [Zenit 9/3/2011] - To chc cu tr t nan cua Dong Ten keu goi Lien Au ap ng tch cc vi cuoc khung hoang tai Lybia.

Trc phien hop cua cac bo trng ngoai giao Lien Au hom 10 thang 3 nam 2011 va Hoi ong Au Chau ngay 11 thang 3 nam 2011, C quan cu tr t nan cua Dong Ten goi tat la JRS keu goi cac chnh phu Lien Au hay cap bach ap ng vi cuoc khung hoang hien nay tai Lybia, nht la danh u tien cho cac nhu cau cua nhng ngi t nan.

Theo c quan cu tr cua dong ten, can phai co nhng bien phap cu the e chan ng bao ong va bao am mot s tr giup nhan ao thch ang, nht la oi vi 11 ngan ngi t nan van con ket tai Lybia.

Trong mot thong cao c a ra hom th Ba 8 thang 3 nam 2011, c quan cu tr cua Dong Ten hoan nghenh cac sang kien cua cac chnh phu Malta, Phap, Anh va Y trong viec di tan nhng ngi Ai cap ra khoi Lybia. Tuy nhien, c quan cu tr cua Dong Ten cung yeu cau ng quen so phan cua nhng ngi t nan va tam tru hien mac ket tai Lybia, bi v ho khong biet phai i au va de tr thanh oi tng cua nhng cuoc tan cong.

Trong nhng ngay va qua, c quan cu tr cua Dong Ten cho biet a co nhieu ngi Ha Sahara Phi Chau b anh ap, am chem va ngay ca b giet chet v b phe noi loan tnh nghi la lnh anh thue.

Theo bao cao cua c quan cu tr cua Dong Ten, ke t gia thang 2 nam 2011, khoang 180 ngan ngi a tron khoi Lybia va moi ngay co hang chuc ngan ngi en Tunisia va Ai cap.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page