The gii can phai hoan cai

 

The gii can phai hoan cai.

Roma [CWN 9/3/2011] - c thanh cha Benedicto XVI noi rang the gii can phai hoan cai.

Hom th T Le Tro 9 thang 3 nam 2011, c thanh cha a chu s cac nghi thc khai mac Mua Chay. Ngai a tham d cuoc rc kieu truyen thong t nha th thanh Anselmo tren oi Aventine en vng cung thanh ng thanh Sabina co t the ky th 5. Tai ay, c thanh cha a chu s thanh le va nghi thc rac tro tren au. Ngai a nhan tro t tay c hong y Josef Tomko, cha s danh d cua nha th.

Trong bai giang, c thanh cha a nhan manh en nhu cau phai thc s hoan cai ch khong ch nh mot th trnh dien ben ngoai. Ngai nhac lai rang Thien Chua nhan t luon san sang on nhan bat c ngi toi loi nao vao i song an sung.

Theo c thanh cha, Mua Chay cung la thi gian e lam chng cho the gii. Ngai ghi nhan rang "trong nhieu trng hp ngay nay ch co chung ta con oc Tin Mng". Theo c thanh cha, ay chnh la ly do e chung ta song Mua Chay mot cach sot sang, bang cach cong hien mot chng t song ong ve niem tin trong mot the gii b xao tron can hoan cai va quay ve vi Thien Chua.

Ngoai ra, trong buoi tiep kien chung hang tuan sang th T 9 thang 3 nam 2011, c thanh cha cung nhac nh cac tn hu rang Kito giao khong ch la chuyen tuan gi le luat, ma la gap g vi Chua Kito.

Theo c thanh cha, i song Kito la mot con ng can phai c i e gap g Chua Kito.

c thanh cha ac biet keu goi cac tn hu nang tham d Thanh le va lang nghe cac bai Tin mng cua cac chua nht mua chay. Theo c thanh cha, cac bai Tin mng nay eu noi en cuoc hanh trnh tien en s ket hp tham sau vi Chua Giesu Kito.

c thanh cha cung giai thch rang "an chay khong ch co ngha la nhn an, ma con bao gom nhng hnh thc hy sinh khac trong cuoc song". Ngoai ra, bo th cung phai bao gom nhieu "viec lanh phuc c khac". Nhng tren het, Mua Chay phai la thi gian e "pho thac va cau nguyen nhieu hn".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page