An chay la dan than xa lanh s d

 

An chay la dan than xa lanh s d.

Roma (Vat. 9/03/2011) - An chay khong ch la kieng c thc pham, ma con bao gom nhieu hnh thc song thanh am khac. ac biet no la dau ch be ngoai cua dan than khong lam s d, song Tin Mng va dng nuoi mnh bang Li Chua.

c Thanh Cha Bien c XVI a khang nh nh tren trong buoi tiep kien 8,000 tn hu va du khach hanh hng nam chau tai ai thnh ng Phaolo VI sang th T 9 thang 3 nam 2011. Hom th T 9 thang 3 nam 2011 la Le Tro m au mua Chay Thanh, trong o moi thanh phan Giao Hoi c mi goi hoan cai tam tr, canh tan cung cach suy t hanh x va quyet tam theo Chua bc vao cuoc song mi phuc sinh. Trong bai huan du c Thanh Cha Bien c XVI a noi ve y ngha va lo trnh mua Chay Thanh. Ngai noi ve viec bo tro tren au nh sau:

Tro c lam phep lanh bo tren au chung ta la mot dau ch nhac cho chung ta nh ti ieu kien la thu tao, mi goi chung ta sam hoi va gia tang dan than hoan cai e ngay cang theo Chua hn.

Mua Chay la mot lo trnh, la ong hanh vi Chua Giesu len Gierusalem, ni hoan thanh mau nhiem cuoc kho nan, cai chet va s phuc sinh cua Ngi. No nhac nh chung ta rang cuoc song kito la mot "con ng" can phai i theo, kien tr khong phai trong mot luat le phai tuan gi, ma la vi chnh con ngi cua Chua Kito, can gap g, tiep on va i theo. That the, Chua Giesu noi: "Ai muon theo Thay, hay t bo chnh mnh, vac thap gia mnh moi ngay va theo Thay" Lc 9,23). Ngha la Chua noi vi chung ta rang e cung Ngi at ti anh sang va niem vui phuc sinh, vinh quang s song, tnh yeu va s thien, ca chung ta na cung phai vac thap gia moi ngay, nh mot trang rat ep cua sach Gng Chua Giesu khuyen khch chung ta: "Vay hay vac lay thap gia cua ban va theo Chua Giesu; nh the ban se bc vao cuoc song vnh cu. Chnh Ngi a vac thap gia i trc ban (Ga 19,17) va a chet cho ban, e ca ban na cung vac thap gia cua mnh va c ao c b ong anh. That vay, neu ban se cung chet vi Ngi, vi Ngi va nh Ngi ban se song. Neu ban a ong hanh vi Ngi trong kho au, ban cung se c ong hanh vi Ngi trong vinh quang" (L. 2. 12. n.2).

Trch lai li nguyen nhap le Chua Nhat th I Mua Chay, c Thanh Cha noi no la li khan cau chung ta dang len Thien Chua, v biet rang ch co Ngi co the hoan cai con tim chung ta. Va nhat la trong Phung Vu, trong viec tham d vao cac mau nhiem thanh chung ta c hng dan bc theo con ng nay vi Chua: o la theo hoc trng cua Chua Giesu, song lai cac bien co a em lai n cu o cho chung ta, khong phai nh mot tng niem n s, mot ky niem cac s kien qua kh. Trong cac hanh ong phung vu, Chua Kito hien dien qua cong trnh cua Chua Thanh Than va cac bien co o tr thanh thi s. T "hom nay" la t cha khoa dien ta chieu kch thi s o, va no c hieu trong ngha au tien cu the cua no. Hom nay Thien Chua mac khai le luat cua Ngi, va hom nay Ngi cho chung ta la chon gia s thien va s d, gia s song va cai chet (x. nl 30,19); hom nay "Nc Thien Chua en gan. Anh em hay hoan cai va tin vao Tin Mng" (Mc 1,15)...

Lo trnh phung vu Mua Chay nam A dan a chung ta song con ng cua cac anh ch em tan tong ang chuan b lanh nhan b tch Ra Toi, va lam song day trong chung ta n Thanh Tay va giup cuoc song chung ta tai phuc hoi cac oi buoc va dan than cua B Tch nen tang cua cuoc song kito.

Giao Hoi a luon luon ket hiep le Vong Phuc Sinh vi viec c hanh b tch Ra Toi trong o hien thc mau nhiem cao ca cua cuoc song kito: chet i cho toi loi, tham d vao cuoc song mi trong Chua Kito phuc sinh va nhan lay Chua Thanh Than, ang a cho c Giesu t coi chet song lai (x. Rm 8,11).

Tiep en c Thanh Cha a tom tat y ngha cac bai oc cua 5 Chua Nhat mua Chay. Chung rat co xa va ong hanh vi cac tan tong trong viec kham pha ra B Tch Ra Toi, va loan bao cac viec ln lao Thien Chua thc hien trong B Tch o. Chua Nhat th nhat goi la Chua Nhat cam do, v gii thieu cac cam do Chua Giesu phai chu trong sa mac. No mi goi chung ta canh tan quyet nh vnh vien cho Thien Chua va can am ng au vi cuoc chien ch i chung ta e trung thanh vi Chua. Luon luon can tai quyet nh chong tra s d va theo Chua Giesu. Trong ngay Chua Nhat nay sau khi nghe chng ta cua cac cha me au, Giao Hoi c hanh viec tuyen chon nhng ngi se c nhan lanh b tch Ra Toi trong em Vong Phuc Sinh.

Chua Nhat th hai goi la Chua Nhat cua to phu Abraham va Chua Nhat Hien Dung. B Tch Ra toi la b tch cua c tin va chc lam con Thien Chua: cung nh to phu Abraham, cha cua nhng ke co long tin, chung ta cung c mi goi ra i, ra khoi vung at cua chung ta, t bo cac an ninh chung ta a xay dng, e at s tin tng ni Thien Chua. ch iem he m cho thay trong bien co hien dung cua Chua Kito, Con yeu dau, ni Ngi ca chung ta na cung tr thanh con cai Thien Chua.

Cac Chua Nhat tiep theo trnh bay B Tch Ra Toi trong cac hnh anh cua nc, anh sang va s song. Chua Nhat th ba khien cho chung ta gap g ngi an ba Samaritana (x. Ga 4,5-42). Nh dan Israel trong cuoc Xuat Hanh, trong b tch Ra Toi chung ta cung a nhan c nc cu o. Chua Giesu co nc s song, lam a moi cn khat, va nc o la chnh Chua Thanh Than. Trong Chua Nhat nay Giao Hoi c hanh viec bo phieu cac tan tong lan th nhat va trong tuan trao cho ho Kinh Tin Knh.

Chua Nhat th t giup chung ta suy t ve kinh nghiem cua "Ngi mu t luc mi sinh" (x. Ga 9,1-41). Trong B Tch Ra Toi chung ta c giai thoat khoi bong toi s d va nhan c anh sang cua Chua Kito e song nh con cai anh sang. Ca chung ta na cung phai hoc trong thay s hien dien cua Thien Chua tren gng mat Chua Kito va trong thay anh sang. Trong lo trnh cua cac tan tong ngi ta c hanh viec bo phieu lan th hai.

Chua Nhat th nam trnh bay cuoc song lai cua ong Ladaro (x. Ga 11,1-45). Trong B Tch Ra Toi chung ta cung t cai chet bc vao s song va co kha nang lam ep long Thien Chua, khien cho con ngi cu chet i, e song Than Kh cua Chua Phuc Sinh. oi vi cac tan tong ngi ta c hanh cuoc bo phieu lan th ba va trong tuan ho c nhan Kinh Lay Cha.

Lo trnh mua Chay ma chung c mi goi bc i trong truyen thong cua Giao Hoi c nh tnh bang vai thc hanh: an chay, lam phuc, va cau nguyen. c Thanh Cha giai thch viec an chay nh sau:

An chay co ngha la kieng thc pham, nhng bao gom nhieu hnh thc kieng c khac e cho cuoc song c thanh am hn. Tuy nhien, tat ca nhng th nay cha la thc tai tran ay cua viec an chay. No la dau ch be ngoai cua mot thc tai noi tam, cua dan than khong lam s d va song Tin Mng, nh s tr giup cua Thien Chua. Ai khong biet dng nuoi mnh bang Li Thien Chua, th khong an chay that s.

The roi trong truyen thong kito viec an chay gan lien vi viec lam phuc bo th. Thanh Leo Ca ay rang an chay khong phai ch la kieng thc pham thoi, ma nhat la phai kieng cac thu vui. Roi trong thc te, co the ket hiep no mot cach hu ch vi viec bo th na, co ten goi duy nhat la "long thng xot", bao gom rat nhieu viec lanh: moi trng viec lanh th menh mong. Khong ch ngi giau co va kha gia co the lam phuc cho ngi khac, ma ca nhng ngi co ieu kien khiem ton va ngheo nan cung co the lam c. Nh the, tuy khong bang nhau trong cua cai, nhng tat ca moi ngi eu co the bang nhau trong tam tnh ao hanh cua tam hon (Discorso 6 sulla Quaresima, 2; PL 54,286). Thanh Gregorio Ca day trong Luat Muc Vu rang an chay c bien thanh thanh thien bi cac nhan c i kem, nhat la bi c ai, bi moi c ch quang ai cho ngi ngheo va ngi tung thieu hoa trai s kieng c cua chung ta (x. 19,10-11).

Ngoai ra, mua Chay con la thi gian ac an cua cho viec cau nguyen. Thanh Agostino noi rang chay tnh va lam phuc la "oi canh cua li cau nguyen" cho phep chung lao ti de dang hn va len vi Thien Chua. Ngi khang nh rang "nh vay li cau nguyen cua chung ta, c lam vi s khiem nhng va bac ai, trong chay tnh va lam phuc, trong s ieu o va tha tha th cac xuc pham, cho i cac ieu tot va khong ap tra cac ieu xau, xa lanh s d va lam s thien, tm kiem hoa bnh va theo uoi hoa bnh. Vi oi canh cua cac nhan c nay li cau nguyen cua chung ta bay vng vang va c em len tri mot cach de dang hn, ni Chua Kito, niem an bnh cua chung ta, a i trc chung ta" (Sermone 206, 3 sulla Guaresima; PL 38,1042).

Giao Hoi hieu biet s yeu uoi cua chung ta nen trong mua Chay mi goi chung ta cau nguyen va suy niem Li Chua mot cach trung thanh hn va sau xa hn... Chung ta hay tiep nhan li Chua Kito keu mi theo Ngi cng quyet va trung thc hn, bang cach canh tan n thanh va cac dan than cua B Tch Ra Toi, e t bo con ngi cu va mac lay Chua Kito, e c canh tan tien ti le Phuc Sinh, va co the noi nh thanh Phaolo "khong con la toi song, nhng la Chua Kito song trong toi" (Gl 2,20).

c Thanh Cha a chao cac tn hu bang nhieu th tieng khac nhau va chuc ho mua Chay thanh thien. Roi ngai cat kinh Lay Cha va ban phep lanh toa thanh cho moi ngi.

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page