Cac c giam muc ong Nam Au Chau

gi s iep cho gii tre

 

Cac c giam muc ong Nam Au Chau gi s iep cho gii tre.

Cyprus [CWN 7/3/2011] - Cac c giam muc ong Nam Au Chau keu goi gii tre at niem tin vao Thien Chua.

Trong s iep chung ket nhan dp ket thuc hoi ngh tai ao Chypre t ngay 3 en 6 thang 3 nam 2011, cac c giam muc thuoc Mien ong Nam Au Chau keu goi gii tre hay at niem tin vao Thien Chua va tr thanh men mang lai s ti tre cho cac cong ong.

Trong s iep, cac v chu tch cua cac Hoi ong Giam muc mien ong nam Au Chau nhn nhan rang gii tre trong vung ang gap nhieu kho khan nh gia nh tan v, that nghiep, s thieu vang y ngha ve Thien Chua trong xa hoi cung nh gng xau cua mot so ngi ln. Ngoai ra, theo cac v chu chan cua Giao hoi trong vung ong nam Au Chau, nhieu ngi tre trong vung phai song trong mot xa hoi von a b thong tr bi cac y thc he oc tai va chu ngha duy vat vo than ly thuyet cung nh thc tien.

Du vay, cac c giam muc ong nam Au chau noi rang cac ngai van at tin tng ni gii tre, long quang ai bam sinh cua ho, cung nh viec ho khc t chay theo thoi i. Cac ngai ac biet e cao s nhay cam cua gii tre trc noi au kho cua ngi khac cung nh y thc cong bnh, khat vong hoa bnh va chan ly.

Cac ngai keu goi ho a tr thanh men co s mang lai s ti tre cho cac cong ong ang moi met v thieu sc song.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page