Israel ca ngi s can am

cua c thanh cha

 

Israel ca ngi s can am cua c thanh cha.

Gierusalem [AFP 3/3/2011] - Israel ca ngi s can am cua c thanh cha Benedicto XVI v a nhn nhan rang dan toc Do thai khong phai la nhng ngi a giet Chua Giesu.

Hom th Nam 3 thang 3 nam 2011, trong mot la th gi en c thanh cha, thu tng Israel, ong Benjamin Netanyahu, a ca ngi c thanh cha v nhng li "bnh luan than hoc" cua ngai oi vi trach nhiem cua dan toc Do thai trong vu an cua Chua Giesu.

Trong la th, thu tng Israel viet rang ong "ca ngi c thanh cha v a manh me bac bo li cao gian a tng c x dung nh nguyen c e thu han dan toc Do thai trong hang bao the ky".

Ong Netanyahu hy vong rang "lap trng ro rang va s can am cua c thanh cha se cung co cac moi quan he gia ngi Do thai va cac tn hu Kito tren toan the gii, cung nh giup thang tien hoa bnh va hoa giai gia cac the he tng lai".

Tng cung nen nhac lai: trong tap hai cua cuon sach co ta e "c Giesu Nazareth" ma mot so trch dan a c Toa thanh cho pho bien hom th T 2 thang 3 nam 2011, c thanh cha a tai khang nh rang khong phai "dan toc Do thai", xet nh la mot tap the, a giet Chua Giesu.

Vai tro cua ngi Do thai trong cai chet cua Chua Giesu a tng la nguyen nhan dan en nhieu cang thang gia ngi Do thai va cac tn hu Kito la nhng ngi trong hang bao the ky a xem ho nh nhng "ke giet Chua".

Trong mot thong cao, toa ai s Israel ben canh Toa thanh cung cau mong rang "cai nhn tch cc" cua c thanh cha se tao cam hng cho ngi Cong giao tren toan the gii.

Thong cao cua toa ai s Israel viet rang "nhng li cua c thanh cha phu hp vi lap trng chnh thc cua Giao hoi ke t khi cong bo tuyen ngon "Nostra Aetate" ve cac moi quan he vi Do thai giao hoi nam 1965. Tuyen ngon a m ng cho cuoc oi thoai gia hai ton giao.

c hang thong tan Phap afp phong van, giao trng David Rosen, ngi ac trach ve cuoc oi thoai lien ton cua Uy ban Do thai Hoa ky, cho rang cuon sach cua c thanh cha la mot tai lieu quan trong v se c hang trieu ngi Cong giao tren the gii oc.

Theo ong, "phan ln cac tn hu Cong giao khong co mot y niem nao ve nhng g a c viet trong cac van kien cua cong ong Vatican II. Nhng khi c giao hoang len tieng, th chac chan se co hang trieu ngi oc".

Cac quan he gia quoc gia Israel va Toa thanh van con phc tap v nhng tranh chap ve qui che phap ly cua cac di san Cong giao tai Thanh a, v cuoc tranh luan ve vai tro cua c Pio XII trong cuoc sat te ngi Do thai trong thi e nh the chien, cung nh viec Israel sat nhap Gierusalem va chiem ong cac lanh tho Palestine.

Toa thanh a ch i cho en nam 1993 mi nhn nhan quoc gia Israel.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page