c Thanh Cha tiep kien

Hoi ong Toa Thanh truyen thong xa hoi

 

c Thanh Cha tiep kien Hoi ong Toa Thanh truyen thong xa hoi.

Vatican (SD 28-2-2011) - Sang ngay 28 thang 2 nam 2011, c Thanh Cha Bien c 16 a tiep kien 60 tham d vien gom nhieu Hong Y, Giam Muc, Linh Muc va chuyen gia tai khoa hop toan the cua Hoi ong Toa Thanh truyen thong xa hoi. Ngai keu goi suy t ve nhng ngon ng mi qua cac phng tien truyen thong tan tien.

Hoi ong Toa Thanh Truyen thong xa hoi ang nhom hop tai Roma t ngay 28 thang 2 en 3 thang 3 nam 2011 di quyen chu toa cua c Tong Giam Muc Chu tch Claudio Celli ve chu e "ngon ng truyen thong". Hoi ong co 13 Hong Y, 9 Giam Muc va 1 giao dan thanh vien, cung vi 30 v co van gom cac Linh Muc va giao dan chuyen gia.

Tai buoi tiep kien, c Thanh Cha nhan xet rang: "khi con ngi trao oi thong tin vi nhau, tc la ho ang trao oi chnh ho va quan iem cua ho: ho tr thanh 'chng nhan' ve nhng g mang lai y ngha cho cuoc song cua ho. D nhien nhng rui ro trong lanh vc nay la ieu ang xay ra trc mat moi ngi: o la s anh mat ac tnh noi tam, s hi ht trong viec song cac quan he, s chon chay trong cam xuc, y kien co sc thuyet phuc lai troi vt hn so vi c muon chan ly. Tuy nhien nhng rui ro o chnh la ket qua cua s thieu kha nang song tron ven va ch thc y ngha cua nhng canh tan. V the, can cap thiet suy t ve nhng ngon ng do cac ky thuat mi e ra".

Trong tien trnh suy t o, c Thanh Cha mi goi moi ngi hay khi hanh t chnh s Mac Khai lam chng cho chung ta thay Thien Chua a thong truyen nhng ky cong cua ngai qua ngon ng va kinh nghiem thc s cua con ngi, "theo nen van hoa rieng cua moi thi ai" (GS 58).

c Thanh Cha ac biet khch le Hoi ong Toa Thanh Truyen thong xa hoi hay ao sau nen "van hoa ky thuat so", kch thch va nang suy t e giup y thc hn ve nhng thach o ang ch i cong ong Giao Hoi va dan s. Ngai noi: "ay khong phai ch la dien ra s iep Tin Mng trong ngon ng ngay nay, nhng con phai co can am suy t mot cach sau xa hn, nh a xay ra trong cac thi ai trc ay, ve tng quan gia c tin, cuoc song cua Giao Hoi va nhng thay oi ma con ngi ang trai qua. o la mot s dan than giup nhng ngi co trach nhiem trong Giao Hoi co kha nang hieu biet, giai thch va noi ngon ng mi cua cac phng tien truyen thong nham en muc vu (Aetatis novae, 2), trong s oi thoai vi the gii ngay nay, t hoi au la nhng thach o ma "t tng ky thuat so" ang e ra cho c tin va than hoc?"

Sau cung, c Thanh Cha e cao gng cua Cha Matteo Ricci S.J, ngi a gi vai chnh trong viec rao giang Tin Mng tai Trung Quoc trong thi can ai, va chung ta mi mng ky niem 400 nam cha qua i. Trong viec truyen ba s iep cua Chua Kito, cha Ricci luon e y en con ngi, boi canh van hoa va triet ly cua ho, cac gia tr, ngon ng cua ho, on nhan tat ca nhng g la tch cc trong truyen thong cua ho va e ngh linh hoat va thang hoa nhng ieu ay nh s khon ngoan va chan ly cua Chua Kito". (SD 28-2-2011)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page