Uy ban cac Hoi ong Giam muc Au chau

yeu cau co nhng hanh ong cu the

e chan ng bao ong ton giao

 

Uy ban cac Hoi ong Giam muc Au chau yeu cau co nhng hanh ong cu the e chan ng bao ong ton giao.

Bruxelles [Zenit 22/2/2011] - Uy ban cac Hoi ong Giam muc Au Chau yeu cau co nhng hanh ong cu the e chan ng bao ong ton giao.

Uy ban cac Hoi ong Giam muc Au chau a hoan nghenh viec Lien Au len tieng ve t do ton giao va keu goi khoi nay nen co hanh ong cu the e bao am an toan va s song con cua cac cong ong Kito, nht la tai Trung ong.

Trong mot thong cao c cho cong bo hom th Hai 21 thang 2 nam 2011, Uy ban cac Hoi ong Giam muc Au chau goi tat la "Comece" "keu goi Hoi ong bo trng khoi Lien Au phai bien tuyen ngon thanh hanh ong cu the e bao am cho cac quyen va t do c ban cua cac tn hu Kito va cac nhom ton giao thieu so khac tren khap the gii c ton trong".

Uy ban cac Hoi ong Giam muc Au Chau nhac lai li keu goi c chnh c thanh cha Benedicto XVI a ra hom 1 thang Gieng nam 2011, theo o cac chnh phu phai bien cac tuyen ngon cua mnh thanh hanh ong cu the va lien tuc hau cham dt bao ong ton giao.

Hom 21 thang 2 nam 2011, Hoi ong Lien Au a cho cong bo mot ngh quyet bay to quan ngai sau xa ve "nhng bieu hien bat khoan nhng va ky th ton giao ngay cang gia tang" nham vao cac tn hu Kito lan ngi Hoi giao va cac cong ong ton giao khac.

Hoi ong Lien Au nhac lai rang "t do ton giao hay t do xac tn la mot nhan quyen pho quat, can c bao ve khap ni va oi vi moi ngi".

Ngoai Uy ban cac Hoi ong Giam muc Au Chau, Hoi ong Giam muc Slovakia cung len an cuoc bach hai cac tn hu Kito tai Can va Trung ong.

Trong mot tuyen ngon c a ra hom 18 thang 2 nam 2011, cac c giam muc Slovakia bay to quan ngai sau xa ve cuoc bach hai ma cac tn hu Kito tai Can va Trung ong ang trai qua.

Cac c giam muc Slovakia yeu cau Lien Au can thiep e bao ve cac tn hu Kito tai vung nay.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page