Gii thieu S iep Mua Chay 2011

 

Gii thieu S iep Mua Chay 2011.

Vatican [Tong hp 22/2/2011] - c thanh cha Benedicto XVI mi goi cac tn hu tai kham pha va song tron y ngha b tch ra toi.

Tren ay la li keu goi c c thanh cha a ra trong s iep mua chay co chu e "cung vi Chua Kito, anh ch em a c mai tang trong Phep Ra va anh ch em cung c song lai vi Ngi".

S iep a c c hong y Robert Sarah, ngi Guinea, chu tch Hoi ong Toa thanh Cor Unum [ong tam] m cuoc hop bao gii thieu sang th Ba 22 thang 2 nam 2011. Hien dien trong cuoc hop bao, ngoai cac v phu ta cua c hong y Sarah, con co ba Myriam Garcia Abisqueta, chu tch to chc bac ai "Manos Unidas" [nhng ban tay lien ket] tai Tay ban nha.

Trong s iep mua chay nam 2011, c thanh cha nhac nh rang "b tch ra toi khong phai la mot nghi thc cua qua kh, ma la mot cuoc gap g vi Chua Kito, anh hng en toan the cuoc song cua ngi chu phep ra, mang lai cho ho s song than linh va keu goi ho chan thanh hoan cai, mot cuoc hoan cai c an thanh khi s va nang , a ho at ti tam mc trng thanh cua Chua Kito".

c thanh cha khang nh: "co mot lien he ac biet gia Phep ra va Mua Chay, bi v mua chay la thi iem thuan tien e cam nghiem n thanh cu o". Theo c thanh cha, nam Chua nht mua chay giup cac tn hu tien en mot cuoc gap g ac biet vi Chua, bang cach a ho tien qua cac giai oan trong hanh trnh khai tam Kito giao. Tom lai, hanh trnh mua chay, trong o chung ta c mi goi chiem ngam mau nhiem thanh gia, chnh la tr nen ong hnh vi cai chet cua Chua Kito, e thc hien s hoan cai sau xa, e cho hoat ong cua Chua Thanh Than tac ong, quyet liet qui hng cuoc song theo thanh y Chua, giai thoat chung ta khoi ch ky, vt thang ban nang muon thong tr ngi khac va ci m vi tnh thng cua Chua Kito.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page