S iep Mua Chay 2011

cua c Thanh Cha Bien c 16

 

S iep Mua Chay 2011 cua c Thanh Cha Bien c 16.

Vatican (Vat. 24/02/2011) - Trong S iep nhan dp Mua Chay 2001, bat au t Th t Le Tro 9 thang 3 nam 2011, c Thanh Cha Bien c 16 mi goi cac tn hu tai kham pha va song tron y ngha b tch Ra toi, da theo hanh trnh phung vu Mua Chay, va vt thang long ch ky.

S iep cua c Thanh Cha co chu e "Cung vi Chua Kito anh ch em a c chon tang trong phep Ra Toi, va anh ch em cung c song lai vi Ngi" (Xc Cl 2,12), va a c c Hong Y Robert Sarah, Chu tch Hoi ong Toa Thanh Cor Unum (ong Tam), va cac v phu ta, gii thieu trong cuoc hop bao sang hom ngay 22-2-2011, tai Phong Bao Ch Toa Thanh. Di ay la ban dch Viet ng toan van S iep cua c Thanh Cha:

 

"Cung vi Chua Kito anh ch em a c chon tang trong phep Ra Toi, va anh ch em cung c song lai vi Ngi" (Xc Cl 2,12).

Anh ch em than men,

oi vi Giao Hoi, Mua Chay, - dan chung ta en viec c hanh Le Phuc Sinh, - la mot mua phung vu rat qu bau va quan trong, v the nhan mua nay, toi vui mng gi S iep e Mua Chay nay c song vi tat ca long nhiet thanh can thiet. Trong khi ch i cuoc gap g chung ket vi v Hon Phu cua mnh trong Le Vt Qua vnh cu, Cong ong Giao Hoi chuyen can cau nguyen va thc hanh bac ai, tang cng hanh trnh thanh tay tinh than, e kn muc s song mi trong Chua Kito mot cach doi dao hn ni Mau Nhiem cu chuoc (Xc Kinh tien tung I Mua Chay).

1. Chnh s song mi ay a c thong truyen cho chung ta trong ngay chung ta chu Phep Ra, khi "c tham d vao cai chet va s song lai cua Chua Kito", chung ta bat au mot "cuoc phieu lu vui ti va ay phan khi cua ngi mon e" (Bai giang le Chua chu Phep Ra 10-1-2010). Thanh Phaolo, qua cac th cua ngai, nhieu lan nhan manh ve s hiep thong ac biet vi Con Thien Chua, c thc hien trong s thanh tay ay. S kien phan ln chung ta chu Phep Ra toi khi con nho, cho chung ta thay ro ay la mot hong an cua Thien Chua: t sc rieng cua mnh, khong ai ang c s song i i. Long t bi Chua xoa bo toi loi va cho chung ta c song "nhng tam tnh cua Chua Giesu Kito" (Ph 2,5) trong cuoc song cua chung ta, long t bi ay c thong ban cho con ngi mot cach nhng khong.

Thanh Tong o dan ngoai, trong th gi Tn Hu Philiphe, neu ro y ngha s bien oi c thc hien nh tham d vao s chet va s song lai cua Chua Kito, va cho thay ro muc tieu can theo uoi, o la e "toi co the biet Ngai, vi quyen nang s song lai cua Ngai, s hiep thong vi nhng au kho cua Ngai, tr nen ong hnh dang vi cai chet cua Ngai, vi hy vong c song lai t coi chet" (Ph 3,10-11). V the, B tch Ra Toi khong phai la mot nghi thc qua kh, nhng la mot cuoc gap g vi Chua Kito, anh hng tren toan the cuoc song cua ngi chu Phep Ra, mang lai cho ho s song than linh va keu goi ho chan thanh hoan cai, mot cuoc hoan cai c an thanh khi s va nang , a ho at ti tam mc trng thanh cua Chua Kito. Co mot moi lien he ac biet gia B tch Ra Toi va Mua Chay nh mot thi iem thuan tien e cam nghiem n thanh cu o. Cac Ngh Phu Cong ong chung Vatican 2 a nhac nh tat ca cac v Muc T cua Giao Hoi hay s dung "nhieu hn cac yeu to Phep Ra thuoc phung vu Mua Chay" (Hien che Sacrosanctum Concilium, 109). Thc vay, t au Giao Hoi van luon lien ket Le Vong Phuc Sinh vi viec c hanh Phep Ra Toi: trong B Tch nay co the hien mau nhiem cao ca qua o con ngi chet cho toi loi, c tham d vao i song mi trong Chua Kito Phuc Sinh va lanh nhan cung Thanh Linh cua Thien Chua, ang a lam cho c Giesu song lai t coi chet (Xc Rm 8,11). Hong an nhng khong nay phai luon c khi day ni moi ngi chung ta va Mua Chay mang lai cho chung ta mot hanh trnh tng t nh thi gian d tong. oi vi cac tn hu cua Giao Hoi thi xa cung nh cac d tong ngay nay, hanh trnh nay la mot trng hoc toi quan trong ve c tin va i song Kito; qua thc ho song B tch Ra Toi nh mot hanh ong quyet nh oi vi toan the cuoc song cua ho.

2. e nghiem tuc bat au hanh trnh tien ve Le Phuc Sinh va chuan b c hanh s song lai cua Chua - la le vui mng va trong ai nhat trong toan nam phung vu - th hoi co g thch hp hn la e cho Li Chua dan dat? V the, qua nhng bai Phuc Am cac chua nhat Mua Chay, Giao Hoi hng dan chung ta en mot cuoc gap g ac biet nong nhiet vi Chua, bang cach a chung ta tien qua cac giai oan trong hanh trnh khai tam Kito giao: oi vi cac d tong, hanh trnh ay nham en viec lanh nhan b tch tai sinh, va oi vi nhng ngi a chu phep Ra, la e ho at ti nhng bc tien mi co tnh chat quyet nh trong hanh trnh theo Chua Kito va hien than tron ven hn".

- Chua nhat th I trong hanh trnh Mua Chay lam noi bat than phan pham nhan chung ta tren trai at nay. Cuoc chien au hien thang chong lai nhng cam do, khi mao s vu cua Chua Giesu, la mot li mi goi hay y thc s mong manh don mong cua mnh e on nhan n Thanh giai thoat khoi toi loi va o tran sc manh mi trong Chua Kito, la ng, la s that va la s song (Xc Sach Khai Tam Kito giao cho ngi ln, so 25). o la li nhac nh quyet liet rang, theo gng Chua Giesu va trong s hiep nhat vi Ngai, c tin Kito giao cung bao ham mot cuoc chien au "chong lai nhng ke thong tr tran the en toi nay" (Ep 6,12), trong o ma quy ang hoat ong khong met moi, ke ca ngay nay, trong viec cam do ngi muon en gan Chua: Chua Kito a chien thang cam do e mang lai hy vong cho tam hon chung ta va hng dan chung ta chien thang nhng quyen ru cua s ac.

- Tin Mng ve cuoc Hien Dung cua Chua at trc mat chung ta vinh quang cua Chua Kito, bao trc cuoc phuc sinh va loan bao s than hoa con ngi. Cong oan Kito y thc mnh c dan len nui cao (Mt 17,1) nh cac Tong o Phero, Giacobe va Gioan, e tai on nhan, trong Chua Kito, trong t cach la con cai trong Chua Con, mon qua An Sung cua Chua Kito: "Nay la Con Ta yeu dau, Ta hai long ve Ngi. Hay nghe li Ngi" (cau 5). o la mot li mi goi hay tranh xa s on ao cua cuoc song thng nhat e ngup lan trong s hien dien cua Thien Chua: Ngai muon thong truyen cho chung ta hang ngay mot Li thau vao tan tham sau tinh than chung ta, trong o ta phan biet thien va ac (Xc Dt 4,12) va cung co y ch theo Chua.

- Cau Chua Giesu noi vi ngi phu n x Samaria: "Xin cho toi uong nc" (Ga 4,7), c e ngh trong phung vu Chua nhat th ba (Mua Chay), dien ta long hang say cua Thien Chua oi vi moi ngi va muon khi len trong tam hon chung ta c muon hong an "nc vot len cho s song i i" (cau 14): o la hong an Chua Thanh Linh, ang bien cac tn hu Kito thanh "nhng ngi ton th chan thc" co kha nang cau khan Chua Cha "trong tinh than va chan ly" (cau 23). Ch nc ay mi co the thoa man c muon cua chung ta mong c chan, thien, my! Ch nc ay, do Chua Con ban cho chung ta, mi ti goi c nhng sa mac cua tam hon bat an va khong c man nguyen, "cho en khi c an ngh trong Thien Chua", theo cau noi thi danh cua thanh Augustino.

- Chua nhat ngi mu bam sinh trnh bay Chua Kito nh anh sang the gian. Phuc am goi hoi moi ngi chung ta: "Phan anh, anh co tin ni Con Ngi khong?", "Lay Chua, con tin!" (Ga 9,35.38), ngi mu bam sinh vui mng qua quyet nh the, anh noi nhan danh moi tn hu. Phep la cha lanh ngi mu la dau hieu chng to rang, cung vi th giac, Chua Kito cung muon m cai nhn noi tam chung ta, e c tin cua chung ta ngay cang sau xa hn va chung ta co the nhan thay ni Ngai la ang Cu o duy nhat cua chung ta. Chua soi sang moi toi tam trong cuoc song va lam cho con ngi song "nh ngi con cua anh sang".

- Trong chua nhat th V, khi nghe oc trnh thuat ve s song lai cua Ong Lazzaro, chung ta c at trc mau nhiem cuoi cung cua cuoc song chung ta: "Thay la s song lai va la s song.. con co tin ieu nay khong?" (Ga 11,25-26). oi vi cong oan Kito, ay la luc cung vi Marta, chan thanh tai at tron niem hy vong cua chung ta ni c Giesu thanh Nazareth: "Vang, lay Chua, con tin Ngai la c Kito, Con Thien Chua, ang en trong the gian" (cau 27). S hiep thong vi Chua Kito trong cuoc song nay chuan b chung ta vt len tren ranh gii cua s chet, e song vo tan trong Chua. Niem tin ni s song lai cua ngi a qua i va niem hy vong cuoc song vnh cu m rong tam tr chung ta ve y ngha toi hau cua i mnh: Thien Chua a tao dng con ngi e ho c s song lai va s song, va chan ly nay mang lai chieu kch chan thc va chung ket cho lch s loai ngi, cho cuoc song ban than va xa hoi cua ho, cho nen van hoa, chnh tr va kinh te. Neu thieu anh sang c tin, th toan the vu tru rot cuc b khep kn trong mot ngoi mo khong co tng lai, cung chang co hy vong.

- Hanh trnh Mua Chay c ket thuc vi Tam Nhat Vt Qua, ac biet la trong em trong the Vong Phuc Sinh: khi lap lai nhng li ha trong Phep Ra Toi, chung ta tai khang nh rang c Kito la Chua te i song chung ta, i song ma Thien Chua thong ban cho chung ta khi chung ta c "tai sinh bi nc va Thanh Linh", va chung ta tai khang nh quyet tam vng vang ap ng hoat ong cua n Thanh e lam mon e cua Chua.

3. "S dm mnh cua chung ta trong cai chet va s song lai cua Chua Kito qua b tch ra toi, thuc ay chung ta moi ngay giai thoat con tim cua mnh khoi ganh nang cua nhng s vat chat, khoi moi lien he ch ky vi tran the nay, lien he ay lam cho chung ta tr nen ngheo nan va ngan can khong e chung ta san sang va ci m oi vi Thien Chua va tha nhan. Trong c Kito, Thien Chua t bieu lo nh Tnh Thng (Xc 1 Ga 4,7-10). Thap gia cua c Kito, "ngon ng cua Thap Gia" bieu lo quyen nang cu o cua Thien Chua (Xc 1 Cr 1,18), ang hien than e nang cao con ngi va mang lai cho ho n cu o: o la hnh thc quyet liet nhat cua tnh thng (Xc Thong iep Thien Chua la Tnh Thng, 12). Qua nhng viec thc hanh truyen thong nh an chay, lam phuc, cau nguyen, la nhng bieu hieu cua s dan than hoan cai, Mua Chay day chung ta song tnh thng cua Chua Kito mot cach quyet liet hn. Chay tnh, co the co nhng ong lc khac nhau, oi vi Kito hu, viec lam nay co mot y ngha sau xa ve ton giao: khi lam cho ban an cua chung ta ngheo hn, chung ta hoc cach vt thang ch ky e song theo tieu chuan ban tang va yeu thng; khi chu ng s thieu thon mot cai g o, - khong phai ch nhng g la d tha ma thoi - chung ta hoc cach xoay cai nhn ra khoi cai "toi" cua mnh, e kham pha ngi canh chung ta va nhan thay Thien Chua ni khuon mat cua bao nhieu anh ch em chung ta. oi vi Kito hu, chay tnh khong he co chieu kch duy noi tam nao ca, nhng ci m hn oi vi Thien Chua va nhng nhu cau cua con ngi, va bien tnh yeu oi vi Thien Chua cung tr thanh tnh yeu oi vi tha nhan (Xc Mc 12,31).

Trong cuoc hanh trnh, chung ta cung ng trc cam do s hu, ham ho tien bac, lam thng ton quyen toi thng cua Thien Chua trong i song chung ta. S ham ho cua cai tao nen bao lc, lam quyen va chet choc; chnh v the, Giao Hoi, ac biet la trong Mua Chay, keu goi lam phuc bo th, ngha la chia se. Trai lai s ton th cua cai khong nhng lam cho ta xa la tha nhan, nhng con lam cho con ngi tr nen trong rong, bat hanh, b la ao, b ao tng ma khong thc hien c ieu cua cai ha hen, v con ngi at nhng s vat chat vao cho cua Thien Chua la nguon mach duy nhat cua cuoc song. Lam sao hieu c long nhan t hien phu cua Thien Chua neu tam hon ay t man va nhng d phong rieng cua mnh, qua o ta tng rang mnh co the am bao tng lai cho mnh? Cam do he tai ngh nh ngi giau co trong du ngon: "Hon toi hi, ngi co nhieu cua cai e dung trong nhieu nam...". Chung ta biet phan oan cua Chua: "Hi ke ien ro, chnh em nay mang song cua ngi se b oi lai.." (Lc 12,19-20). Viec lam phuc la mot li nhac nh ve quyen toi thng cua Thien Chua va s quan tam oi vi tha nhan, e tai kham pha ngi Cha nhan lanh cua chung ta va on nhan long t bi cua Chua.

Trong tron Mua Chay, Giao Hoi trao tang chung ta Li Chua mot cach ac biet doi dao. Khi suy niem va nhap tam e song Li Chua hang ngay, chung ta hoc mot hnh thc qu gia va khong the thay the c trong viec cau nguyen, v s lang nghe Li Chua, ang tiep tuc noi vi tam hon chung ta, nuoi dng hanh trnh c tin ma chung ta a bat au trong ngay chu Phep Ra Toi. Kinh nguyen cung giup chung ta co c mot y niem mi ve thi gian: thc vay, neu khong co vien tng vnh cu va sieu viet, th thi gian ch la nhp o lam cho nhng bc tien cua chung ta noi tiep nhau hng ve mot chan tri khong co tng lai. Trai lai, khi cau nguyen, chung ta danh thi gi cho Thien Chua, e nhan thay rang "nhng li cua Ngai khong qua i" (Xc Mc 13,31, e bc vao trong s hiep thong than mat vi Ngai "ang khong ai co the tc khoi chung ta" (Xc 16,22) va m cho chung ta niem hy vong khong anh la, va s song i i.

Tom lai, hanh trnh Mua Chay, trong o chung ta c mi goi chiem ngam Mau Nhiem Thanh Gia, chnh la "tr nen ong hnh vi cai chet cua Chua Kito" (Ph 3,10), e thc hien s hoan cai sau xa trong i song chung ta, e cho hoat ong cua Chua Thanh Linh tac ong, nh thanh Phaolo tren ng Damasco; quyet liet qui hng cuoc song chung ta theo thanh y Chua; giai thoat chung ta khoi tnh ch ky, vt thang ban nang muon thong tr ngi khac va ci m oi vi tnh thng cua Chua Kito. Mua Chay la thi gian thuan tien e nhn nhan nhng yeu uoi cua chung ta, chan thanh kiem iem cuoc song e on nhan n thanh canh tan cua B tch Thong Hoi va quyet liet tien ve cung Chua Kito.

Anh ch em than men, qua cuoc gap g ban than vi ang Cu Chuoc chung ta va qua chay tnh, lam phuc, cau nguyen, hanh trnh hoan cai tien ve Le Phuc Sinh dan a chung ta en cho tai kham pha Phep Ra chung ta a nhan lanh. Trong Mua Chay nay, chung ta hay tai on nhan n Thanh ma Thien Chua ban cho chung ta trong luc nay, e n Thanh soi sang va hng dan moi hanh ong cua chung ta. Chung ta c mi goi moi ngay song y ngha cua B Tch Ra Toi va nhng g B tch nay thc hien, khi bc theo Chua Kito vi long quang ai va chan thanh hn. Trong hanh trnh nay, chung ta hay pho thac ban than cho c Trinh N Maria, ang a sinh Ngoi Li Thien Chua trong c tin va trong xac the, e giong nh Me, chung ta c dm mnh trong cai chet va s song lai cua Chua Giesu Con cua Me, va c song i i.

 

Vatican ngay 4 thang 11 nam 2010

Bien c 16, Giao Hoang

G. Tran c Anh OP chuyen y

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page