Cac c giam muc Brasil than phien

ve tnh trang ao c suy oi

 

Cac c giam muc Brasil than phien ve tnh trang ao c suy oi.

Brasilia, Brasil [AFP 17/2/2011] - Cac c giam muc Brasil than phien ve tnh trang ao c suy oi tai nc nay.

c biet: hom th Nam 17 thang 2 nam 2011, cac c giam muc Brasil a phan oi mot chng trnh truyen hnh ma cac v cho la oc hai cho xa hoi.

Cac v chu chan Giao hoi Brasil noi rang chng trnh truyen hnh "song" co ten la "Big Brother" "tan cong vao pham gia con ngi" bi v ngay cang co nhieu ngi ngi muon tham d vao chng trnh e c giai thng hay e c noi tieng.

Trong chng trnh truyen hnh trc tiep nay, cac tham d vien c cho vao mot phong va nht c nht ong eu c ong knh truyen hnh theo doi va trnh chieu cho khan gia xem. Nhieu canh pham en thuan phong my tuc va cam xuc cua khan gia.

Cac c giam muc Brasil canh cao rang chng trnh nay phan anh tnh trang suy oi ao c va goi ay la mot "s khai thac ay lam dung va vo luan".

Cac ngai keu goi cac ai truyen hnh tai Brasil hay ngh lai vai tro cua mnh trong i song xa hoi. Cac ngai cung oi hoi chnh quyen phai to ra tch cc hn trong viec kiem duyet cac chng trnh truyen hnh co noi dung oi bai nh the.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page