c Thanh Cha tiep kien

Ban Giam oc va cac Linh muc sinh vien

Giao Hoang Hoc Vien Phi luat Tan Roma

 

c Thanh Cha tiep kien Ban Giam oc va cac Linh muc sinh vien Giao Hoang Hoc Vien Phi luat Tan Roma.

Vatican (SD 19-2-2011) - c Thanh Cha Bien c 16 khch le cac linh muc sinh vien Phi luat tan noi gng cac thanh T ao song ket hiep vi Chua Kito va song theo n goi nen thanh.

Ngai a ra li nhan nhu tren ay trong buoi tiep kien sang 19 thang 2 nam 2011, danh cho cac Linh Muc sinh vien Giao Hoang Hoc Vien Phi luat tan Roma, nhan dp ky niem 50 nam Hoc vien nay c c Chan Phc Giao Hoang Gioan 23 thanh lap. Hien dien tai buoi tiep kien con co 27 Giam Muc Phi luat tan va ban giam oc Hoc Vien, tong cong la 70 ngi.

Ngo li trong buoi tiep kien, c Thanh Cha noi: "Toi muon khuyen khch the he sinh vien hien nay cua Hoc Vien Phi luat Tan hay tang trng trong c tin, co gang het sc trong viec hoc hanh, va nam bat moi c hoi e at ti s trng thanh ve linh ao va than hoc, e anh em c trang b, huan luyet va ay nhiet tam oi vi tat ca nhng g ch i anh em trong tng lai".

c Thanh Cha ac biet nhac en s kien cac Linh Muc sinh vien Hoc vien Phi luat tan c ao tao trong boi lch lch s song song cua Giao Hoi Roma va tam gng sang ngi cua cac v t ao cua Giao Hoi nay, s hy sinh lam cho cac v c tr nen hoan toan ong hnh dang vi Chua Kito. Ngai noi: "Toi tin tng rang moi ngi trong anh em se c gi hng do s ket hiep cua cac v T ao vi mau nhiem Chua Kito va noi theo tieng Chua goi nen thanh, n goi nay oi anh em, trong t cach la linh muc, hoan toan hien than va phung s Chua".

c Thanh Cha khong quen s kien tai Roma va vung phu can co hang chuc ngan tn hu Cong Giao Phi luat tan sinh song. Ngai khch le cac Linh Muc sinh vien Phi ng bo qua viec muc vu cho cac tn hu ay, ton trong s quan bnh gia nhng oi hoi cua viec hoc va moi quan tam ve muc vu. (SD 19-2-2011)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page