Theo gng c co Hong y Kim

nhieu ngi Nam Han hien tang c phan

 

Theo gng c co Hong y Kim, nhieu ngi Nam Han hien tang c phan.

Seoul, Nam Han [Asianews 17/2/2011] - Theo gng c co Hong y Stephen Kim Sou Hwan, nhieu ngi dan Nam Han t nguyen hien tang c phan.

Hom 16 thang 2 nam 2011, mot c quan chnh phu cho biet con so nhng ngi ghi danh hien tang c phan tai Nam Han a tang them 100 ngan ngi ch trong vong mot nam. ay la mot con so ay y ngha, bi v trong mot quoc gia co a so theo Phat giao, viec hien tang c phan thng khong c khuyen khch. Nhieu ngi cho rang chnh gng sang va li keu goi cua c co Hong y Kim a khuyen khch ngi dan Nam Han ghi ten hien tang c phan.

c co hong y Kim la ngi c ca ngi Cong giao lan Phat giao knh ne khi a trao tang oi mat cua ngai cho hai benh nhan.

Vi c muon "c cho moi s va ra i vi hai ban tay trang", nam 1988, c co Hong y a sang lap hoi hien tang c phan co ten la "Mot Than The, mot Tinh than" e chia se s song vi ngi khac.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page