Toa thanh len tieng ve viec

nhng ngi oc than nhan con nuoi

 

Toa thanh len tieng ve viec nhng ngi oc than nhan con nuoi.

Roma [Zenit 17/2/2011] - Toa thanh len tieng ve viec nhng ngi song oc than nhan con nuoi.

Trong mot bai noi chuyen tren ai phat thanh Vatican, c hong y Ennio Antonelli, chu tch Hoi ong Toa thanh ve gia nh, nhac lai rang nhng a con nuoi can co "mot ngi cha va mot ngi me".

Mi ay tai Y a no ra mot vu tranh cai soi noi khi mot ngi phu n oc than yeu cau phai nhn nhan quyen c nhan mot a con nuoi t Nga. Toa pha an a nhn nhan quyen nay va xin quoc hoi Y can thiep.

Phan ng trc quyet nh cua toa pha an Y, c hong y Antonelli khang nh rang "nhan con nuoi co ngha la trao mot a be cho mot gia nh khong co con. Li ch cua a tre v thanh nien la ieu can phai at len hang au: quyen cua a tre co mot ngi cha va mot ngi me phai c xem la u tien".

Trong cuoc phong van tren ai Vatican, c hong y chu tch Hoi ong Toa thanh ve gia nh lay lam tiec la "ngi ta muon xay dng nhng gia nh "oc than" trong o con cai ch co cha hoac me va nh vay luon la nhng a tre mo coi "ban phan".

Theo c hong y Antonelli, mat cha hay me la mot chuyen, con xay dng mot gia nh ch co cha hay me lai la mot chuyen khac. Trong trng hp nay, ngi ta ch nham en quyen co con hn la li ch cua a con.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page