Them mot bc tien trong quan he

gia Giao hoi va nha nc tai Cuba

 

Them mot bc tien trong quan he gia Giao hoi va nha nc tai Cuba.

Havana [AFP 17/2/2011] - a co them mot bc tien mi trong quan he gia Giao hoi va nha nc cong san Cuba.

Hom th Nam 17 thang 2 nam 2011, Hoi ong Giam muc Cuba loan bao rang chnh quyen va Giao hoi tai Cuba a at c mot bc tien mi trong viec xch lai gan nhau khi ky ket mot thoa c hp tac gia hai trung tam nghien cu.

Thong cao cua Hoi ong Giam muc Cuba giai thch rang thoa c gia Trung tam ao c sinh hoc Gioan Phaolo II va ai hoc Havana "nam trong khuon kho cac quan he von a tao ra mot mo thc hp tac hu hieu va can thiet gia" cac nganh nghien cu.

Hoi ong Giam muc Cuba cho rang thoa c la mot "bien co quan trong cha tng co trc ay".

Nhac en cuoc oi thoai ngay cang gia tang gia nha nc va Giao hoi ke t mot nam nay, mot giao dan xin c dau ten noi rang "ay la mot c ch manh co li cho Giao hoi trong hoan canh hien nay".

c thanh lap nam 1997 nhan dp chuan b on tiep c thanh cha Gioan Phaolo II vao nam sau, Trung Tam ao c sinh hoc co muc ch quang ba "mot nen ao c sinh hoc ve con ngi khong phan biet ton giao hay t tng triet hoc".

Trung tam hien c at di s ieu khien cua ong Rene Zamora, mot bac s ang lam viec tai mot benh vien cong Havana.

Cac quan he gia Giao hoi va nha nc cong san Cuba a c ham nong lai ke t chuyen vieng tham Cuba cua c Gioan Phaolo II va nht la sau khi chu tch Fidel Castro rut lui e "nhng ngoi" cho bao e la ong Raul Castro.

Chnh nh viec cai thien cac quan he gia Giao hoi va nha nc ma khoang 40 tu nhan chnh tr a c tra t do ke t mua he nam 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page