Toan van S iep

c Thanh Cha Bien c 16

nhan Ngay n Goi 48

 

Toan van S iep c Thanh Cha Bien c 16 nhan Ngay n Goi 48.

Vatican (Vat. 15/02/2011) - Nh chung toi a a tin, hom 10 thang 2 nam 2011, c Thanh Cha Bien c 16 a cho pho bien S iep cua Ngai nhan Ngay The Gii lan th 48 se c hanh vao chua nhat 15 thang 5 nam 2011 vi chu e "e ngh n goi trong Giao Hoi a phng". Trong s iep, c Thanh Cha tha thiet keu goi toan the Giao Hoi ong vien cau nguyen va ay manh viec muc vu n goi Linh Muc va i song thanh hien. Sau ay la ban dch tieng Viet toan van S iep cua c Thanh Cha. Ngai viet:

 

Anh ch em than men,

Ngay The Gii lan th 48 cau cho n goi se c c hanh vao ngay 15-5-2011, Chua nhat th 4 Phuc Sinh, mi goi chung ta suy t ve e tai: "e ngh n goi trong Giao Hoi a phng". Cach ay 70 nam, ang ang Knh Pio 12 a thiet lap "Cac Hoi Giao Hoang ve n goi Linh Muc". Tiep theo o, cac hoi tng t a c cac Giam Muc thanh lap trong nhieu giao phan, do cac Linh Muc va giao dan linh hoat, ap lai li mi goi cua V Muc T Nhan Lanh, khi "thay am ong, Ngi chanh long thng, v Aho moi met va kiet lc nh oan chien khong co muc t", va Chua noi: "Lua chn ay ong ma th gat th t. V vay, cac con hay cau xin Chu mua gat sau nhieu th en trong ruong cua Ngi" (Mt 9,36-38).

Nghe thuat co vo va cham soc n goi tm c mot iem tham chieu rang ngi trong nhng trang Tin Mng, qua o Chua Giesu keu goi cac mon e theo Ngai va giao duc ho trong tnh yeu thng an can. oi tng ac biet c chung ta chu y, o la cach thc Chua goi nhng cong tac vien than can nhat cua Ngai loan bao Nc Thien Chua (Xc Lc 10,9). Trc het, ta thay ro hanh ong au tien cua Ngai la cau nguyen cho ho: trc khi goi ho, Chua Giesu cau nguyen mot mnh ban em va lang nghe thanh y Chua Cha (Xc Lc 6,12), trong mot thai o kho che noi tam vt len tren nhng ieu thng nhat. n goi cua cac mon e nay sinh chnh trong cuoc chuyen van than mat cua Chua Giesu vi Chua Cha. n goi vao s vu Linh Muc va i song thanh hien trc tien la thanh qua cuoc mot cuoc tiep xuc lien ly vi Thien Chua hang song va cua li cau nguyen tha thiet dang len "Chu mua gat", trong cac cong oan giao x, cung nh trong cac gia nh Kito, hoac trong cac nhom cho n goi.

Vao au i song cong khai, Chua a goi mot so ng phu, ang cham chu lam viec ben b ho Galilea: "Hay en theo toi, toi se lam cho cac anh tr thanh nhng ngi anh ca ngi" (Mt 4,19). Ngai a to cho ho s mang cu the qua nhieu "dau la" chng to tnh thng cua Ngai oi vi loai ngi va hong an t bi cua Chua Cha; Ngai a day ho bang li noi va bang cuoc song e ho san sang tr thanh nhng ngi tiep noi cong trnh cu o cua Ngai; sau cung, "khi biet a en gi t gia the gian nay ve cung Cha" (Ga 13,1), Ngai a uy thac cho ho nghi le tng niem cai chet va s song lai cua Ngai, va trc khi c nang len Tri, Ngai a sai ho i khap the gian vi menh lenh: "Vay cac con hay ra i va lam cho moi dan toc tr thanh mon e cua Thay" (Mt 28,19).

o la mot e ngh co nhieu oi hoi va cung ay phan khi, e ngh ma Chua Giesu a ra vi nhng ngi ma Ngai noi: "Hay theo toi!": Ngai mi goi ho i vao tnh ban cua ngai, lang nghe ke can Li Ngai va song vi Ngai; Ngai day ho hien than tan tuy vi Thien Chua va truyen ba Nc Ngai theo qui luat Tin Mng: "Neu hat lua, ri xuong at, ma khong chet i th no tr troi mot mnh; trai lai neu no chet i, th sinh nhieu bong hat" (Ga 12,24); Ngai mi goi ho hay ra khoi y ch khep kn, khoi y tng t man cua ho e dan mnh vao mot y ch khac, la thanh y Chua va e cho y Chua hng dan; Ngai lam cho ho song mot tnh huynh e, nay sinh t thai o hoan toan san sang oi vi Thien Chua (Xc Mt 12,49-50) va tr thanh mot net ac biet cua cong oan Chua Giesu: "C dau nay ma moi ngi biet cac con la mon e cua Thay, o la cac con yeu thng nhau" (Ga 13,35).

Ngay nay cung vay, viec theo Chua Kito oi hoi nhieu co gang; co ngha la hoc cach luon nhn ve Chua Giesu, nhan biet Ngai trong cuoc song than mat, lang nghe Ngai qua Li Chua va gap g Ngai trong cac b tch; co ngha la hoc cach lam cho y mnh phu hp vi y Chua. ay thc la mot trng ao tao ch thc cho nhng ngi chuan b thi hanh s vu linh muc va i song thanh hien, di s hng dan cua giao quyen lien he. Trong moi mua cua cuoc song, Chua khong quen keu goi chia se s mang cua Ngai va phung s Giao Hoi cua Ngai trong tha tac vu thanh chc va trong i song thanh hien, va Giao Hoi "c keu goi bao ton, qu chuong va yeu men hong an ay: Giao Hoi co trach nhiem ve viec nay sinh va tang trng cac n goi linh muc" (G.P II, Tong Huan hau Thng Hoi ong Giam Muc Pastores davo vobis, 41). ac biet thi nay, tieng noi cua Chua dng nh b bop nghet v "nhng tieng noi khac" va e ngh theo Ngai bang cach hien tron cuoc song dng nh qua kho khan, moi cong oan Kito, moi tn hu, phai y thc am nhan trach vu co vo n goi. ieu quan trong la khch le va nang nhng ngi to ra co nhng dau hieu ro rang c goi vao i song linh muc va i song tu tr, e ho cam thay s nong nhiet cua toan the cong oan khi ho tha "xin vang" oi vi Thien Chua va Giao Hoi. Chnh toi cung khuyen khch ho nh toi a lam vi nhng ngi quyet nh vao chung vien va toi a viet cho ho: "Cac con co ly khi lam nh vay, v con ngi se luon can en Thien Chua, ca trong thi ai b ky thuat thong tr the gii va hoan cau hoa: ho can en v Thien Chua a to mnh ra trong c Giesu Kito va tap hp chung ta trong Giao Hoi hoan vu, e hoc cung Ngai va nh Ngai c s song thc, va lam cho cac tieu chuan cua nhan loai ch thc c hien dien va hu hieu (Th gi cac chung sinh, 18-10-2010).

ieu can thiet la moi Giao Hoi a phng ngay cang phai nhay cam va quan tam hn en viec muc vu n goi, giao duc cac cap o, gia nh, giao x, hoi oan, nhat la nhng ngi tre nam n, - nh Chua Giesu a lam vi cac mon e - e ho lam cho tnh ban chan thanh va yeu thng cua ho vi Chua c tang trng, c vun trong trong kinh nguyen ban than va phung vu, hoc cach cham chu lang nghe Li Chua mot cach hieu qua, ngay cang lam quen vi Kinh Thanh; can giup ho hieu rang viec song theo thanh y Chua khong he huy hoai va khong pha huy con ngi, nhng giup con ngi kham pha va theo uoi s that sau xa nhat ve ban than; song tinh than nhng khong va huynh e trong quan he vi tha nhan, v ch khi nao chung ta ci m oi vi tnh yeu Thien Chua th mi tm c niem vui ch thc va hoan toan lam cho nhng khat vong cua mnh c man nguyen. "e ngh n goi trong Giao Hoi a phng" co ngha la dung mot nen muc vu n goi an can va thch hp e ch dan con ng theo Chua Kito vi tat ca nhng co gang va oi hoi i kem. Con ng nay co y ngha phong phu va co the bao trum tron cuoc song".

Anh em than men trong hang Giam Muc, toi ac biet ngo li vi anh em. e s mang cu o cua anh em trong Chua Kito c tiep tuc va pho bien, ieu quan trong la "gia tang toi a cac n goi linh muc va tu s, ac biet la cac n goi tha sai" (Christus Dominus, 15). Chua ang can s cong tac cua anh em e nhng li keu goi cua Ngai i ti tam hon nhng ngi ma Ngai tuyen chon. Anh em hay quan tam chon nhng ngi hoat ong trong Trung Tam n goi cua giao phan, la phng tien qu gia e co vo va to chc viec muc vu n goi, cung nh co vo viec cau nguyen e nang viec muc vu n goi va bao am hieu nang cua cong tac nay. Anh em Giam Muc than men, toi cung muon nhac nh anh em lo lang cho Giao Hoi hoan vu qua viec phan phoi ong eu cac linh muc tren the gii. Thai o san sang nay la mot phuc lanh cho chnh cong oan giao phan cua cac Giam Muc ay va la mot chng ta oi vi cac tn hu ve s vu t te, quang ai ci m oi vi cac nhu cau cua toan the Giao Hoi".

Cong ong chung Vatican 2 a nhac nh ro rang rang "ngha vu lam gia tang n goi linh muc la ieu thuoc ve toan the cong oan Kito. Cong oan co ngha vu chu toan cong tac nay nhat la bang i song Kito hoan hao" (Optatam totius, 2). V the, toi muon gi li chao huynh e ac biet va khch le en nhng ngi ang cong tac bang nhieu cach vi cac linh muc trong cac giao x. ac biet toi ngo li vi nhng ngi co the ong gop phan cua mnh cho viec muc vu n goi: cac Linh Muc, cac gia nh, giao ly vien, cac linh hoat vien. Vi cac Linh Muc, toi nhan nhu cac v hay co kha nang lam chng ve s hiep thong vi c Giam Muc va cac anh em Linh Muc khac, tao nen mot moi trng thuan li sinh ong giup nay sinh cac n goi Linh Muc. Cac gia nh hay e cho "tinh than c tin, cay, men va long ao c linh hoat" (ibid.), co kha nang giup con cai quang ai on nhan n goi Linh Muc va i song thanh hien. Cac giao ly vien, cung nh cac linh hoat vien cua cac hoi oan Cong Giao va phong trao Giao Hoi hay giup cham soc ngi tre c uy thac cho mnh lam sao e ho kham pha ra n goi cua Chua va hang hai bc theo n goi ay.

Anh ch em than men, s dan than cua anh ch em trong viec co vo va cham soc n goi c y ngha sung man va co hieu nang ve muc vu khi c thc hien trong s hiep nhat vi Giao Hoi va nham phuc vu tnh hiep thong. Chnh v the, moi luc trong i song cong oan Giao Hoi - khi giang day giao ly, cac cuoc gap g huan luyen, cau nguyen phung vu, hanh hng tai cac en thanh, la mot c hoi qu gia e khi day trong Dan Chua, ac biet ni nhng ngi nho be nhat va ngi tre, y thc mnh thuoc ve Giao Hoi va trach nhiem phai ap lai n goi linh muc va i song thanh hien, c thc hien trong s chon la t do va y thc.

Kha nang vun trong n goi chnh la dau hieu ac biet chng to sc sinh ong cua mot Giao Hoi a phng. Chung ta hay tn thac va nai n khan cau n phu tr cua c Trinh N Maria, e nh tam gng cua Me on nhan ke hoach cu o cua Thien Chua va nh li chuyen cau hieu nghiem cua Me, gia long moi cong oan eu co s san sang tha "xin vang" oi vi Chua la ang luon keu goi nhng ngi th mi vao lam viec trong mua gat cua Ngai. Vi li cau chuc ay, toi thanh tam ban Phep Lanh Toa Thanh cho tat ca moi ngi.

 

Vatican ngay 15 thang 11 nam 2010

Bien c 16, Giao Hoang

G. Tran c Anh OP chuyen y

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page