Toa thanh than phien ve

tnh trang ngheo oi

ngay cang gia tang tren the gii

 

Toa thanh than phien ve tnh trang ngheo oi ngay cang gia tang tren the gii.

New York [CWN 14/2/2011] - Toa thanh than phien ve tnh trang ngheo oi ngay cang gia tang tren the gii va keu goi Lien hiep quoc xem gia nh nh trong tam cua s phat trien.

Trong bai phat bieu tai Hoi ong kinh te va xa hoi cua Lien hiep quoc hom 11 thang 2 nam 2011, c cha Francis Chullikatt, quan sat vien thng trc cua Toa thanh tai Lien hiep quoc, e cap en tnh trang ngheo oi ngay cang gia tang va keu goi Lien quoc thanh lap mot c quan e at gia nh c xay dng tren hon nhan gia mot ngi nam va mot ngi n vao trong tam cua cong cuoc phat trien.

Ghi nhan rang hien tren the gii "van con hn mot ty ngi ang song trong ngheo oi cung cc", v ai dien cua Toa thanh tai Lien hiep quoc noi rang "mot chng trnh phat trien xa hoi ch thc can phai nhn nhan nh che xa hoi nen tang la gia nh c xay dng tren hon phoi".

Theo c cha Chullikatt, "nh che gia nh, v la ieu kien tat yeu e chuan b the he tng lai, hien ang b thach thc bi nhieu yeu to cua the gii hien ai, do o can c benh vc va bao ton. Con cai khong nen b xem nh mot ganh nang ma phai c nhn nhan nh nhng qua tang khong the thay the c".

Quan sat vien thng trc cua Toa thanh tai Lien hiep quoc keu goi: "Chung ta cung phai cong khai nhn nhan rang con cai la nhng ngi se xay dng the he thng lai. S menh sinh san va giao duc cua cha me va s lien ket gia cac the he c cam nhan mot cach tot ep nht trong gia nh lai thng b khinh thng. Khi mot xa hoi khong con s hiep nht nen tang, khi gia nh va cac moi quan he xa hoi khong con na th cho dau co c phuc li kinh te va xa hoi, con ngi van au kho ve mat tam ly va tinh than.

Trch li c thanh cha Benedicto XVI, c cha Chullikatt keu goi cac quoc gia "hay e ra nhng chnh sach xem gia nh xay dng tren hon phoi gia mot ngi nam va mot ngi n nh te bao nguyen thuy cua xa hoi".

c s than Toa thanh tai Lien hiep quoc noi rang "nhng ngi lam ra chnh sach tai cac quoc gia thng cho rang dan so gia tang la mot can ngai cho s phat trien. Thc te cho thay ni nao kinh te gia tang th no cung thng i oi vi s gia tang dan so. Tai nhng vung a phat trien, chung ta ang chng kien mot dan so gia nua va nhieu nc ang phai chien au e duy tr cac dch vu xa hoi va s tang trng kinh te, bi v lc lng lao ong giam thieu. Tai nhng vung ang phat trien, chung ta lai chng kien s ha giam mc sinh san thng c bien minh nh mot phng the e gia tang phat trien. Tuy nhien, nhieu nc trong the gii ang phat trien ang co nguy c gia nua trc khi tr nen giau manh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page