Hoi Bac Ai Giao x La Phu

chuc tet c cha Giuse ngo Quang Kiet

 

 

Hoi Bac Ai Giao x La Phu chuc tet c cha Giuse ngo Quang Kiet.


Hoi Bac Ai Giao x La Phu chuc tet c cha Giuse ngo Quang Kiet.


Ha Noi, Viet Nam (11/02/2011) - Vao hoi 13 gi ngay 11 thang 2 nam 2011, hn 100 thanh vien trong hoi bac ai Giao x La Phu a ti an Vien Xi-to Chau Sn, Ninh Bnh, e tham va chuc tet c cha Giuse Ngo Quang Kiet - nguyen Tong giam muc Ha Noi. oan do cha Anton Tran Cong Y - cha x giao x La Phu hng dan va ong hanh.

Sau khi gap va chuc tet c cha Giuse tai nha khach; c cha, quy cha va oan a hiep dang Thanh le ta n tai nha th chnh cua an vien vao hoi 14 gi. Ket thuc Thanh le, c cha Giuse tang moi ngi mot hnh thanh gia lam k niem.

 

Gioan nh Sn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page