Toa thanh bac bo viec xng toi

qua ien thoai di ong iPhone

 

Toa thanh bac bo viec xng toi qua ien thoai di ong iPhone.

Vatican [CNA 9/2/2011] - Toa thanh bac bo viec xng toi qua ien thoai di ong iPhone.

Trong mot cuoc hop bao hom th T 9 thang 2 nam 2011, cha Federico Lombardi, giam oc phong bao ch Toa thanh, khang nh rang khong the xng toi qua ien thoai di ong iPhone.

Theo cha Lombardi, "can phai hieu ro rang b tch giai toi nht thiet oi hoi phai co quan he oi thoai gia ngi xng toi va linh muc giai toi".

Tuy nhien, linh muc giam oc phong bao ch Toa thanh cung noi rang "trong mot the gii co nhieu ngi dung cac phng tien tin hoc e oc va suy t, chung ta khong the loai tr s kien co nhng ngi, khi suy t e chuan b xng toi, dung nhng phng tien ky thuat so e giup xet mnh. Trong trng hp nay, cac phng tien ky thuat hien ai co the hu ch, tuy nhien khong the thay the cho toa giai toi".

S d Toa thanh a phai len tieng la v hom 9 thang 2 nam 2011, ai BBC loan tin rang trong tuan le trc o, ngi ta a bat au ban mot thao chng giup xng toi danh cho nhng ngi x dung iTunes.

Trong cuoc hop bao hom th T mung 9 thang 2 nam 2011, cha Lombardi cung xac nhan rang t lau Toa thanh ang cu xet d an ban hanh mot t sac cua c thanh cha e chuyen giao tham quyen ky thuat - phap ly t Bo phung t va ky luat b tch sang Toa thng tham Roma, ac biet e cu xet cac n xin mien chuan cac hon phoi thanh s nhng cha song chung.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page